gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 08 ЮНИ 2024 г., членовете на секционните избирателни комисии в Община Любимец ще получат изборните книжа и материали по график, както следва: 

08.06.2024 г. от 11,00 часа

291700001

291700002

291700003

291700004

291700007

291700008

 

08.06.2024 г. от 11,20 часа

291700005

291700006

291700009          

291700010

291700011

  

08.06.2024 г. от 11,40 часа

291700012 - с. Лозен

291700016 - с. М. градище

291700017 - с. Вълче поле

291700018 - с. Дъбовец

 

08.06.2024 г. от 12,00 часа

291700015 - с. Йерусалимово

291700019 - с. Оряхово

291700020 - с.Васково

 

08.06.2024 г.   от 12,15 часа

291700013   - с. Белица

 

08.06.2024 г. от 12,20 часа

291700014 - с. Георги Добрево

    

Изборните материали ще се получават от Зала „Любимец”. Присъствието на всички членове на СИК е желателно. Извозването на членовете на СИК от населените места до града и обратно е организирано от Общинска администрация.

 

 

Секретар на общината: ......./п/...............

                                               / Христо Христозов/