gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ДЕЛЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СПИРОВ
                     АНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА
                     АНАСТАС ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     АНАСТАСИЯ ФИЛИПОВА ЯНЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ БОРИСОВ ВИДЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОЗОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КЪРКЪЛИЧЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ВАРНОВ
                     АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ДЕЛИДЖОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА СПИРОВА
                     АНКА ГРОЗЕВА ДИМИТРОВА
                     АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     АНТОН АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
                     АНТОН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ САНТОВ
                     АТАНАС ВЪЛЧЕВ ЖЕЛЕВ
                     АТАНАС ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АНДИНОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ АРАБАДЖИЕВ
                     АТАНАС СТОЙЧЕВ КАРАМАНОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ КАВЛАКОВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ СПИРОВ
                     БОГДАН МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ
                     БОЖАНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА
                     БОЖИДАР МИТКОВ ДЕМИРЕВ
                     БОРИС АНГЕЛОВ ВИДЕВ
                     БОРИС ГРОЗДАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ МАРКОВ ХРИСТОВ
                     БОРИСЛАВА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     БОРИСЛАВА ЗДРАВКОВА БОГДАНОВА
                     БОРИСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА ШИДЕРОВА
                     ВАНЯ СЛАВЕЕВА ТЯНЕВА
                     ВАНЯ ТОДОРОВА КОЛЕВА
                     ВАНЯ ХРИСТОЗОВА ХРИСТОЗОВА
                     ВАСИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ВАСИЛ АНДОНОВ МИХАЙЛОВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ САКОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ КРАЙЧЕВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА ПРУХЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ВИДЕВА
                     ВЕСЕЛА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
                     ВЕСЕЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСКА АНГЕЛОВА ЛЕНКОВА
                     ВЕСКА ПЕТРОВА СПИРОВА
                     ВИКТОР КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПОПОВА
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ СУЛТАНОВ
                     ВЛАДИМИР ЛЮДМИЛОВ ДИМОВ
                     ВЪЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВЪЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ВЪЛЧО ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛИНА ДИМЧЕВА КЕРЕЗОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА МАНЕВА
                     ГАНЧО СЛАВОВ ГАНЕВ
                     ГАЧО НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖИШЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КЪРКЪЛИЧЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОНИН
                     ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАТУШЕВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ РОГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ КОВАЧЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАРБОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПОПОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СЛАВОВ БАКАЛОВ
                     ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ КАРААТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ СТАНКОВ ЧОНИН
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ БОЗАЛИЕВ
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
                     ГЕРГАНА ДОЙЧЕВА ГРИГОРОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА КАТУШЕВА
                     ГЕРГАНА СПАСОВА ИВАНОВА
                     ГИНКА ГЕОРГИЕВА РОГАЧЕВА
                     ГИЧКА ИВАНОВА КАРААТАНАСОВА
                     ГИЧКА ПАУНОВА БАРБОВА
                     ГРЕТА ГЕОРГИЕВА НИЙСЕ
                     ГРОЗДАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
                     ГРОЗДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА РАСОКОВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА АНДОНОВА
                     ДАНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ДЕЛЕАНА НИКОЛАЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ДЕЛЯ ДОБРЕВА ТЕКЕЛИЕВА
                     ДЕНИС НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
                     ДЕНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
                     ДЕНИЦА НИКОЛОВА ЧОНЕВА
                     ДЕНИЦА НИНОВА ЯНКОВА
                     ДЕЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     ДЕЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИАНА АНГЕЛОВА КОЛЕМАНОВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     ДИЛЯНА АНГЕЛОВА ВАРНОВА
                     ДИЛЯНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
                     ДИМА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА РОБЕРТО
                     ДИМИТРИНА РАЙЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА НЕДЕВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЛАМБОВ
                     ДИМИТЪР БОЯНОВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОНИН
                     ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХУЩИНАРОВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ КЕРЕЗОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КОВАЧЕВ
                     ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ЩЕРЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ЦИНГОВ
                     ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОГАТИНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ВАСИЛСКА
                     ДИМКА МИХАЙЛОВА СТАТЕВА
                     ДИМКА ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     ДИМКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ДИМО АНГЕЛОВ СИРОМАХОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ДИМОВ
                     ДИЯН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     ДИЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
                     ДИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ДОБРИ ЙОВЧЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ ПЕТКОВ БЕЯЗОВ
                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА КАРАМАНОВА
                     ДОБРИНКА ДОЙЧЕВА ПЕЕВА
                     ДОБРИНКА ХАРИЗАНОВА КОСТОВА
                     ДОБРИНКА ЯНЕВА ПАВЛОВА
                     ДОНКА БОЙЧЕВА КАВЛАКОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА МЪНДЕВА
                     ДОНКА МАРИНЧЕВА ВИДЕВА
                     ДОРА ПЕТКОВА КРАЙЧЕВА
                     ДЯКО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
                     ДЯЛКА КОЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     ЕВГЕНИ ЙОВЧЕВ ДРЪНГОВ
                     ЕВГЕНИЯ ДИМЧЕВА ПОПОВА
                     ЕВЕЛИН АТАНАСОВ ЕВТИМОВ
                     ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИНОВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КОЛАРОВА
                     ЕЛЕНА АНЕСТЕВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА КАРАМФИЛОВА ДУЛЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА КОСТОВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СУЛТАНОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧОКОВА
                     ЕЛЕНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЛЕНКОВ
                     ЕМИЛ ФИЛЕВ ГОЧЕВ
                     ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
                     ЕФТИМ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     ЖАНА СТАЛЕВА КАТРАНДЖИЕВА
                     ЖАНЕТА ДИМИТРОВА ЧОНЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ЖЕКОВА АРАБАДЖИЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА СТАНКОВА ЧАНЛИЕВА
                     ЖЕНЯ ТРИФОНОВА ПЕЛТЕКОВА
                     ЖИВКА ГЕНЧЕВА ДРЪНГОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БОГОЕВА
                     ЖИВКА ДОБРЕВА РАДОЙНОВА
                     ЖИВКА ТОНЕВА АНАСТАСОВА
                     ЖИВКО АНГЕЛОВ ЧОНИН
                     ЖИВКО ДИМОВ ИВАНОВ
                     ЖИВКО ЗДРАВКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗДРАВКА РАФАИЛОВА ДЕЛЧЕВА
                     ЗДРАВКО БОГДАНОВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА СИРОМАХОВА
                     ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА АСЕНОВА
                     ЗЛАТКА ИЛИЕВА ДИМОВА
                     ЗЛАТКА МАВРОДИЕВА ВИДЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА СПИРОВА
                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ПЕЛЕВА
                     ИВАН АСЕНОВ БЕКЯРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ НОХЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГАКИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КРАЙЧЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ РАСОКОВ
                     ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН МАРТИНОВ ЧОНКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЧОНЕВ
                     ИВАН СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ИВАНКА ВАСИЛЕВА ПИСАРЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАМАТОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     ИВАНКА КРЪСТЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ИВАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА СТАМЕНОВА КРАЙЧЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ИЛИЯ МЛАДЕНОВ КОВАЧЕВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ИРИНА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     ИРИНА КУБРАТОВА КОЛЕВА
                     ЙОАНА ИВАНОВА ДЕЛИДЖОВА
                     ЙОВКА ИЛИЕВА ВАРНОВА
                     ЙОВКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЙОВЧО ДОБРЕВ ДРЪНГОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     КАЛИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     КАЛИНКА ДИМИТРОВА ЦИНГОВА
                     КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА МАРИНОВА
                     КАНА ДОБРЕВА МИТРЕВА
                     КАНА ХРИСТОЗОВА ТОНЕВА
                     КАТЯ ВЪЛЕВА СТЕФАНОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     КАТЯ ДОБРЕВА ЧОНИНА
                     КАТЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     КИРИЛ БЛАГОЕВ ХРИСТОВ
                     КИРИЛКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     КОСТА ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     КРАСИМИР ДЯКОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИРА СИВКОВА ПОПОВА
                     КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОЗОВА
                     КРИСТИНА АНГЕЛОВА ВАРНОВА
                     КРИСТИНА АНГЕЛОВА САВОВА
                     КРИСТИНА ТОДОРОВА ПЛАЧКОВА
                     КРЪСТИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     КРЪСТЮ СТАЙКОВ ТРИФОНОВ
                     ЛЕСЕНА СЛАВЕЕВА ТОДОРОВА
                     ЛИЛИ АНТОНОВА ЖЕЛЕВА
                     ЛИЛИЯ БОГДАНОВА БАЛАШЕВА
                     ЛИЛЯН ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
                     ЛОЗКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБЕН ЯНКОВ АНГЕЛОВ
                     ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ МИНКОВ
                     МАРА НИКОЛОВА СПИРОВА
                     МАРА СТЕФАНОВА СПИРОВА
                     МАРГАРИТА БОРИСОВА ХРИСТОЗОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА ДИМОВА
                     МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА КИРКОВА
                     МАРГАРИТА МИЛЧЕВА ЩЕРЕВА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА ПОПОВА
                     МАРИЙКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА РАДОЙНОВА
                     МАРИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     МАРИНА ГРУДЕВА ЕНЧЕВА
                     МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ДИХАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА ЛАМБОВА
                     МАРИЯ ПАВЛОВА ПРОЙКОВА
                     МАРИЯ СТОЙКОВА ТРИФОНОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СПИРОВА
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА БОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРТИН ВАСИЛЕВ ЧОНКОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ШОПОВ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
                     МАЯ ВАСИЛИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     МИЛЕНА СТАНИМИРОВА СТОЙКОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА ЯНЧЕВА
                     МИЛКА ГЕОРГИЕВА ЧОНИНА
                     МИЛКА КОЛЕВА ПЕТРОВА
                     МИЛКА ПЕНЧЕВА ШОПОВА
                     МИЛКАНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА
                     МИЛКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛУШ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     МИЛЧО ИЛИЕВ МИЛЕВ
                     МИНКА ДИЯНОВА ЙОЗЕР
                     МИНКА ЕЛЕНОВА НИКОЛОВА
                     МИНКА ИВАНОВА БЕЯЗОВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     МИТКО ИВАНОВ ПРУХЛЕВ
                     МИТКО ЙОВЧЕВ ДЕМИРЕВ
                     МИТРА ИЛИЕВА РАДЕВА
                     МИТРА ХРИСТОВА ЩЕРЕВА
                     МИХАЕЛА ВАСИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ РУМЕНОВ ГОРАНОВ
                     МЛАДЕН ИЛИЕВ КОВАЧЕВ
                     МОНИКА МАРТИНОВА ИВАНОВА
                     НАДЕЖДА ЯНКОВА ИЗГИ
                     НАДКА КАДИРЕВА ХРИСТОВА
                     НАДЯ МИХАЙЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     НАНКО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
                     НАСКА АНГЕЛОВА РАШЕВА
                     НЕДКО ХРИСТОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     НЕЛИ ИВАНОВА СТРАТИЕВА
                     НЕЛИ СТЕФКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     НИКОЛА АНАСТАСОВ ПОПОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ЧОНЕВ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ СПИРОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ЧАНЛИЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАТУШЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СПИРОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЧОКОВ
                     НИКОЛАЙ РУСЕВ КАЗАКОВ
                     НИКОЛАЙ САМУИЛОВ КАДЪНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛЕТА НИКОЛАЕВА ПРОЙКОВА
                     НИКОЛИНКА ЛОЗЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ГРОЗЕВА
                     НИНА СТОИЧКОВА ПРУХЛЕВА
                     НИНА СТОЯНОВА КРАЙЧЕВА
                     НИНА ЯНКОВА ГЬОМЛЕКСИЗ
                     НИЯЗИ ДОБРЕВ ЗЛАТЕВ
                     ОЛГА АНГЕЛОВА КЪРКЪЛИЧЕВА
                     ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН СЛАВОВ ТРЪНДЕВ
                     ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ПАВЛИНА КАМЕНОВА ИВАНОВА
                     ПАУН АНАСТАСОВ ПОПОВ
                     ПЕНА ЖЕКОВА БОГАТИНОВА
                     ПЕНКА ГРОЗДАНОВА КОЛЕВА
                     ПЕНКА ДИМОВА КАРАБОЯНОВА
                     ПЕНКА ЛАМБОВА СПИРОВА
                     ПЕПА ЩИЛЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ДОБРЕВ БЕЯЗОВ
                     ПЕТКО ИВАНОВ ПОПИВАНОВ
                     ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ПЕТРОНКА ПАШИНОВА БАЛАШЕВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ПЕЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕЛИДЖОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ВИДЕВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ БОТЕВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ ПРОЙКОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ХЪРСЕВ
                     ПЕТЬО СТАНИМИРОВ СТОЙКОВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАШЕВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ПЕТЯ МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТКОВ
                     РАДКА БОГДАНОВА ТЯНЕВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ЧОКОВА
                     РАДКА ЖЕЛЕВА РУСКОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ДУЛЕВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     РАДОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА КЕРЕЗОВА
                     РАЙНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
                     РАЙНА ЖИВКОВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КЕРЕЗОВА
                     РОСИЦА АТАНАСОВА ИНДЖОВА
                     РОСИЦА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА
                     РУЖА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     РУСАНКА ВАСИЛЕВА ЛИЛЯНОВА
                     РУСИ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     САНЯ ЮРИЕВА ЯНАКИЕВА
                     САШКА СТАНИСЛАВОВА ХРИСТОВА
                     СВЕТЛА ГОШЕВА МИТЕВА
                     СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ТРЪНДЕВА
                     СВЕТЛА ПАВЛОВА ЛИЛЯНОВА
                     СВЕТОЗАРА РУМЕНОВА ГРЕКОВА
                     СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     СИЙКА МИЛУШЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СИЯНА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
                     СЛАВЕЙ ГОСПОДИНОВ ТЯНЕВ
                     СЛАВЕЙ ТОДОРОВ КИРКОВ
                     СЛАВЕЯ ПЕТРОВА СЛАВОВА
                     СЛАВИ АНГЕЛОВ САВОВ
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
                     СНЕЖАНА ТЕНЕВА ВЪЛКАНОВА
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     СОФИЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     СОФКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     СТАЙКО КРЪСТЕВ СТАЙКОВ
                     СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
                     СТАНИМИР РУСКОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИМИРА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАНИСЛАВ ГЕРЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА
                     СТАНКА РУСЕВА ДИМИТРОВА
                     СТАНКА СЛАВОВА ГЕОРГАКИЕВА
                     СТЕФАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     СТЕФАН ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТИЛЯНА НИКОЛОВА ЧАНЛИЕВА
                     СТОЙКА РУСЕВА ЧАМБАТУРОВА
                     СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
                     СТОЙЧО ПАНТЕЛЕЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЙЧО ПЕТРОВ ФРАНЖЕЛОВ
                     СТОЙЧО ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     СТОЯН КОЛЕВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ БУРОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ ГОСПОДИНОВ
                     СТОЯНКА ПЕТКОВА ЧОНИНА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ХЪРСЕВА
                     ТАНКО МИЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ТАНЯ АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КАЗАКОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА
                     ТАНЯ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
                     ТАНЯ НИКОЛАЕВА МАНЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КАДЪНОВА
                     ТЕНЧО ДИМИТРОВ РАДЕВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА СПИРОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОДОР БЛАГОЕВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ПРОЙКОВ
                     ТОДОРКА МАРКОВА ТОДОРОВА
                     ТОНКА ИВАНОВА ЧОНКОВА
                     ТОНКА КИРИЛОВА ГОЧЕВА
                     ТОНЧО АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ТРЕНДАФ ГЕОРГИЕВ РАДОЙНОВ
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ТЯНКА ГЕНЕВА КАДЪНОВА
                     ТЯНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ФЕВЗИЕ ШЕИДОВА ЯКУБОВА
                     ФИЛИП ЕМИЛОВ ГОЧЕВ
                     ХАТЧЕ ХАСАНОВА ХАСАНОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ПРОЙКОВА
                     ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ХУЩИНАРОВА
                     ХРИСТИЯН ТОНЧЕВ ТОНЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ЛАМБОВ
                     ХРИСТО БОГДАНОВ ЯНЧЕВ
                     ХРИСТО ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЗАЛИЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ АЛИПИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ЛИЛЯНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ФРАНДЖЕЛОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ КАРАБАШЕВ
                     ХРИСТО ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
                     ХРИСТО ЯНКОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТОЗ НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ХРИСТОС ВЪЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ЦАНКА ИВАНОВА РАСОКОВА
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ЦВЕТАН РУСЕВ КАЗАКОВ
                     ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА КАДИЕВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА КАТУШЕВА
                     ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА МАРКОВА МИТЕВА
                     ЦОНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     ЮЛИАН ПЕТРОВ ВАСИЛСКИ
                     ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЯГОДА БОРИСОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНА ДОЙЧЕВА СПИРОВА
                     ЯНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА
                     ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНИЦА ИВАНОВА ШОПОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА СПИРОВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ ДЖАФЕР ШАИБ
                     АЛЕКСАНДРА ГЕОРЧОВА ТОДОРОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АПОСТОЛОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     АНА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     АНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА
                     АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     АНАСТАСИЯ СЛАВОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     АНГЕЛ ДИЧЕВ ПЕТКОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ ДОЙЧЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ АЛИПИЕВ
                     АНГЕЛ ПАВЛОВ ПАВЛОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЙЧЕВ ПАРОНОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СИРМОВ
                     АНИ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     АНИ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     АНИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     АНКА АЛЕКСАНДРОВА СИРМОВА
                     АНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     АНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА
                     АННА ДИЯНОВА ДОЙЧЕВА
                     АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     АНТОН ЖЕЛЕВ КИРЕВ
                     АНТОН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     АСИЕ МИНКОВА НИКОЛОВА
                     АТАНАС БЛАГОЕВ АНДИНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ ХРИСТОЗОВ
                     АТАНАС ЛАМБОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МАВРОДИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МАРГАРИТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС МИТКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     АТАНАС ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     АТАНАСКА КОСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     БЕЙСИМ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
                     БОГДАН ЛОЗКИНОВ ТОНЧЕВ
                     БОГДАН МИТКОВ БОГДАНОВ
                     БОГОМИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
                     БОЖАНА НИКОЛОВА ДОЙЧЕВА
                     БОЖИДАР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
                     БОЖИДАР БОГОМИЛОВ АТАНАСОВ
                     БОЖИДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     БОРИС СЛАВОВ АНГЕЛОВ
                     БОРИСЛАВА ИВАНОВА КАМБУРОВА
                     БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
                     БРАНИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА МАРЧЕВА
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ХРИСТОЗОВ КРЪСТЕВ
                     ВАЛЕНТИНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ТРИФОНОВА АКУЗОВА
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ВЪЛЧЕВА
                     ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНГЕЛ ДОБРИНОВ ДОБРЕВ
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
                     ВАНЯ КРЪСТЕВА СЛАВОВА
                     ВАНЯ МАРЧЕВА БЕЛОМОРСКА
                     ВАНЯ МИТКОВА БОГДАНОВА
                     ВАСИЛ ГАЧЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ ГЕОРЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ТОНЧЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ КАМБУРОВ
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА РАДЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДИМОВА
                     ВЕЛИЧКА МИТЕВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ХРИСТОСОВА ДАЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВЕРКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
                     ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА ШЕКИРОВА
                     ВЕСЕЛА ИЛИЯНОВА АРНАУДОВА
                     ВЕСЕЛИНА БЛАГОЕВА ЖЕЧЕВА
                     ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕСКА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ВИКТОРИЯ ЩИЛЯНОВА ЩЕРЕВА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
                     ВИОЛЕТА КРАСИМИРОВА СИРМОВА
                     ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ГОРАСТЕВА
                     ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ ТОДЕВ
                     ВЪЛЧО КРАСИМИРОВ ТОНЧЕВ
                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ГАБРИЕЛА МАРГАРИТОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛИНА АНГЕЛОВА ПЕХЛЕВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
                     ГАЛИНА СТРАТИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     ГАЛЯ НИКОЛАЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ГАМЗЕ ОРХАН ГЮЗЕЛЕЛ
                     ГАЧО ВАСИЛЕВ ГАЧЕВ
                     ГЕНЧО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ГЕНЬО ГЕОРГИЕВ ГЕНЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АНДИНОВ
                     ГЕОРГИ ГЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕНЕВ ДИМИРЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪЛКАНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ЖЕКОВ ГОСПОДИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ МИЛАНОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ МИТЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРЧО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ГЕРГАНА ГЕНЧЕВА ГЕНЕВА
                     ГЕРГАНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ДИМОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЛАДЕВА
                     ГИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ГОСПОДИН ДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГОСПОДИН МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГОЧО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГРОЗДАНКА ПЕТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДАМЯН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
                     ДАНАИЛ ЛЕНКОВ ДЕЛЕВ
                     ДАНИЕЛ ДЕМИРЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДАНИЕЛА АНТОНОВА АЙДЪН
                     ДАНИЕЛА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
                     ДАНИЕЛА ДЕЛЕВА КУЛОВА
                     ДАНИЕЛА МИЛЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА КУЛОВА
                     ДЕЛЧО ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
                     ДЕЛЮ ДИМИТРОВ КУЛОВ
                     ДЕЛЯНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ДЕНИЦА ДАНАИЛОВА ПАРОНОВА
                     ДЕНИЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
                     ДЕТЕЛИН ЯНЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ДЕЯН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА ЖЕКОВА
                     ДИМА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМА ХРИСТОВА БЕЛОМОРСКА
                     ДИМАНА АЛЕКСАНДРОВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИЙКА МИНКОВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ПЕНЕВА
                     ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТРЪНДЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИТРЕВА ИЛИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЛАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ МЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ДИМИТЪР ДЕЛЕВ КУЛОВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЯНАКИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛИПИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МАВРЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ДИМИТЪР КРАЕВ ПЕТКОВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ МАВРОДИЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ СТЕПАНОВ
                     ДИМИТЪР РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЛАМБОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА СЛАВОВА
                     ДИМКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДИМКА КОЛЕВА ДЕМИРЕВА
                     ДИМКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ДИМКА НЕДЕВА СОТИРОВА
                     ДИМО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМО ИВАНОВ ПАВЛОВ
                     ДИМО КОЛЕВ ДЕМИРЕВ
                     ДИМО ЯНЕВ КАТЕВ
                     ДИМЧО ПЕТРОВ КИРЕВ
                     ДИМЧО ТЕНЕВ ДИМЧЕВ
                     ДИНА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     ДИНЧО ДИМИТРОВ МАРЧЕВ
                     ДИЯН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ДИЯНА ГОСПОДИНОВА СТЕФАНОВА
                     ДОБРА КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
                     ДОБРА ЯНЧЕВА ТУТОВА
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ДОБРИНКА БОРИСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ДОБРИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЛУЛЧЕВА
                     ДОБРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОНКА ИВАНОВА ТОДЕВА
                     ДОНКА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА КАМБУРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАВРЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРЧЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ГИНЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ДЕМИРЕВА ЙОРДАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА МЪНДЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНКА СТОИЛОВА ДЕЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ВАНГЕЛОВА
                     ЕЛЕНКА ЯНКОВА ФОТЕВА
                     ЕЛКА ИЛЧЕВА КОЛЧЕВА
                     ЕЛКА ХРИСТОВА ПАРОНОВА
                     ЕМИЛ ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ЕМИЛ ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
                     ЕМИЛ ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
                     ЖЕЛЯЗКО СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО ЧАНКОВ ЧАНЕВ
                     ЖЕНЯ АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА
                     ЖЕНЯ ВАЛЕНТИНОВА МЪНДЕВА
                     ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
                     ЖИВКА ПЕНКОВА КОЛЕВА
                     ЖИВКА СТОЙКОВА ЖЕКОВА
                     ЖИВКА СТОЙЧЕВА ЯНЧЕВА
                     ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ЖИВКО АНТОНОВ ЖЕЛЕВ
                     ЖИВКО ДЕЛЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО СТАНКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖИВКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     ЗЕЛИХА МЕХМЕД ДЕМИРКЪРАН
                     ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА СЛАВОВА ФОТЕВА
                     ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ЗЛАТАНОВ
                     ЗЛАТОМИРА МИТКОВА АТАНАСОВА
                     ЗОРИЦА ЧИЕН ЧАН
                     ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ГОРАСТЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИНДЖОВ
                     ИВАН БОРИСОВ КАМБУРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АЛИПИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ИВАН ДИЯНОВ ДОЙЧЕВ
                     ИВАН ДОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ГРОЗЕВ
                     ИВАН ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ СТОЙКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ АКУЗОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ЩЕРЕВ
                     ИВАН ТЕНЕВ ДЕЛЧЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ КАМБЕРОВ
                     ИВАН ЯНЕВ ЛЮБЕНОВ
                     ИВАНА ЩЕРЕВА МИТЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
                     ИВАНКА ГОСПОДИНОВА СТЕФАНОВА
                     ИВАНКА ЖЕКОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
                     ИВАНКА МИТЕВА МИХАЛЕВА
                     ИВЕЛИНА БЛАГОЕВА ЖЕЧЕВА
                     ИВЕЛИНА ГОШЕВА ДОНЕВА
                     ИВО ДИМИТРОВ МАВРЕВ
                     ИЛИЙЧО ДОНКОВ ХРИСТОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ИЛИЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
                     ИЛИЯН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
                     ИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА
                     ИСУС ИВАНОВ ЩЕРЕВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТЯНКОВ
                     ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ АНДИНОВ
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГРИГОРОВА
                     КАЛИНКА ГРОЗЕВА ЧЕРЧОНЕВА
                     КАМЕЛИЯ МИТКОВА БОГДАНОВА
                     КАНА ГЕОРГИЕВА ГЕНЕВА
                     КАНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
                     КАННА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     КАРАМФИЛКА НИКОЛОВА АКУЗОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
                     КАТЯ КОЛЕВА ИВАНОВА
                     КИРИЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     КИРИЛКА ЖЕКОВА ГОСПОДИНОВА
                     КИРИЛКА ИВАНОВА ТЕКЕЛИЕВА
                     КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА
                     КОЛЬО КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИН ВАЛЕРИЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     КОСТАДИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
                     КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ
                     КРАСИМИР БОРИСОВ СИРМОВ
                     КРАСИМИР ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ
                     КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА БЪЧВАРОВА
                     КРЕМЕНА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     КРЕМЕНА ДИНКОВА ЖЕКОВА
                     КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     КРЪСТЬО СТЕФАНОВ СЛАВОВ
                     КРЪСТЮ ВАНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     ЛЕНКО ДАНАИЛОВ ДЕЛЕВ
                     ЛЕСЕНА МАРКОВА ТРЪНДЕВА
                     ЛИДИЯ ДАНАИЛОВА ДЕЛЕВА
                     ЛИДИЯ ЛЮБЕНОВА ГРОЗЕВА
                     ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ФОТЕВА
                     ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА
                     ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ЛЮБКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ЛЮБОМИР МАРКОВ НАЧЕВ
                     ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     МАВРОДИ АТАНАСОВ ТУТОВ
                     МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
                     МАРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРА ГРОЗЕВА КАЛЧЕВА
                     МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
                     МАРГАРИТ ХРИСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРГАРИТА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     МАРГАРИТА КОСТОВА ХРИСТОЗОВА
                     МАРГАРИТА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРГАРИТА МИТЕВА СЛАВОВА
                     МАРГАРИТКА ИВАНОВА ДЖАРКОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛОВА
                     МАРИАНА ДОБРЕВА ТАНЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА МАВРОДИЕВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ФОТЕВА
                     МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТАКЕВА ИНДЖОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА МАВРОДИЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОЗОВА МАВРУДИЕВА
                     МАРИН СТАЙКОВ МАРИНОВ
                     МАРИНА ДАМЯНОВА ГОСПОДИНОВА
                     МАРИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СИРМОВА
                     МАРИЯ БЛАГОВА ВЛАДЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     МАРИЯ ДЕЯНОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ДИНЧЕВА МАРЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ПЕНЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОЗОВА ПАВЛОВА
                     МАРИЯ ЯНКОВА СЛАВОВА
                     МАРИЯН АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МАРИЯНА ТРИФОНОВА КРЪСТЕВА
                     МАРТИН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     МАРТИН МАРГАРИТОВ БЕЛОМОРСКИ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ВЪЛЧЕВ
                     МАРТЪН СТРАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     МАТА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МАЯ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА
                     МИКА МИТКОВА СТОЙКОВА
                     МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНДИНОВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
                     МИЛЕНА МИЛЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МИЛЕНА РУЖЕНОВА ПИЛЧЕВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА АЛИПИЕВА
                     МИЛЕНА СТЕФАНОВА ДАКОВА
                     МИЛКАНА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА
                     МИМА ДОНЧЕВА СИРМОВА
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     МИНКА ГИНЕВА НИКОЛОВА
                     МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДЕМИРЕВА
                     МИНКА ТРЕНДАФИЛОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДРЕНОВИЧКИ
                     МИТКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИТКО АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ
                     МИТКО БОГДАНОВ ТОНЧЕВ
                     МИТКО ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО ТРИФОНОВ КРЪСТЕВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
                     МИТЮ ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИХАИЛ ДИМИТРОВ ДУЙНОВ
                     МИХАИЛ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     НАДКА БОГДАНОВА ДИМЧЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА АКУЗОВА
                     НАДЯ СТЕФАНОВА ИНДЖОВА
                     НАДЯ ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЕЛИН ТЕНЕВ ДИМИТРОВ
                     НЕДКА РУСАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НЕДКА ТЕНЕВА МАРИНОВА
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ЛЮБЕНОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СЛАВОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА
                     НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ПАВЛОВА
                     НЕДЯЛКО ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     НЕЙКО АТАНАСОВ НЕНЧЕВ
                     НЕЛА ГЕОРГИЕВА КИРЕВА
                     НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА МИЛЕВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ФОТЕВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ДОЙЧЕВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ МАЖДРАКОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ МАЖДРАКОВ
                     НИКОЛА ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ МИТЕВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     НИКОЛА ТОНЧЕВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ СЛАВОВ
                     НИКОЛАЙ МАРЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ФОТЕВ ФОТЕВ
                     НИКОЛЕТА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     НИКОЛИНА ТЕНЕВА ГОСПОДИНОВА
                     НИКОЛИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     НИКОЛИНКА НИКОЛИНОВА ВИДЕВА
                     ОГНЯН СТОЙЧЕВ НИНЕВ
                     ОЛГА ПЕТРОВА МИЛАНОВА
                     ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ СТАНКОВ ПАВЛОВ
                     ПЕНКА АТАНАСОВА ТАНЕВА
                     ПЕНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ПАПУКЧИЕВА
                     ПЕНКА ДОБРЕВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТЕРЗИЕВА
                     ПЕТКО ТЕНЧЕВ ТЕНЕВ
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ТЕКЕЛИЕВА
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ АКУЗОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КАЛЧЕВ
                     ПЕТЪР МАРИНОВ ВЪЛКАНОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ СИРМОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОСОВ КЪРЖЕВ
                     ПЕТЪР ЯНЧЕВ СЛАВОВ
                     ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ПАВЛОВА
                     ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ПЛАМЕН ДЕЛЧЕВ ГАНЧЕВ
                     ПОЛИКСЕНА МЕТОДИЕВА ЛЮБЕНОВА
                     РАДКА АТАНАСОВА ТУТОВА
                     РАДКА БОРИСОВА СЛАВОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА МАРЧЕВА ДРЕНОВИЧКА
                     РАДКА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     РАДОСЛАВА ИЛКОВА ДЕЛЕВА
                     РАДОСТИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА
                     РАЙНИЧКА ПАНАЙОТОВА ИНДЖОВА
                     РАЛИЦА ГЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     РОСА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     РОСЕН ДИМИТРОВ ПОЛИХРОНОВ
                     РОСЕН МИХАЙЛОВ КАРАМФИЛОВ
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА КАЛЧЕВА
                     РУМЕН ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     РУМЯНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
                     РУСКА АНГЕЛИНОВА НИКОЛОВА
                     РУСКА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
                     РУСКА СТОЯНОВА ИВАНОВА
                     РУСКО АТАНАСОВ ТУТОВ
                     САНЯ АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     САШКО МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕШЕВ
                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     СИМЕОН ДИМОВ ГЕНЕВ
                     СИМЕОН СИМЕОНОВ ГЕНЕВ
                     СЛАВЕЙ СТАНКОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЕЯ СТЕФАНОВА АНДИНОВА
                     СЛАВИ БОРИСОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ЙОРДАНОВ АНДИНОВ
                     СЛАВИ ТЕНЕВ СЛАВОВ
                     СОТИР ЖЕЛЯЗКОВ СОТИРОВ
                     СОФИЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     СОФИЯ МАРИ ХОЛИНГШЕД
                     СОФКА СТЕФАНОВА ЩЕРЕВА
                     СТАМЕН НИКОЛОВ ТАБАКОВ
                     СТАНИСЛАВ ВЕСКОВ ВЪЛЕВ
                     СТАНИСЛАВА ДЕЛЕВА КУЛОВА
                     СТАНИСЛАВА РУСКОВА ТУТОВА
                     СТАНКА СТОЙКОВА СТАНКОВА
                     СТАНКА СТОЯНОВА МИТЕВА
                     СТАНКО МИТКОВ СТАНКОВ
                     СТАНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ КОЛЧЕВ
                     СТЕФАН ЗЛАТКОВ ЗЛАТАНОВ
                     СТЕФАН НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ ПАПУКЧИЕВ
                     СТЕФАН ХРИСТОЗОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ЩЕРЕВ СИРМОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОЗОВА
                     СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ДАЧЕВА
                     СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕНЕВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     СТЕФЧО КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     СТОЙЧО ИЛИЕВ НИНЕВ
                     СТОЙЧО ЯНЧЕВ ЖЕКОВ
                     СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЛЕВ
                     СТОЯН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯНКА ЯНКОВА ЯНКОВА
                     СЪБА ДИМОВА ПАВЛОВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА КУЛОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     ТАНЯ ИВАНОВА КИСЬОВА
                     ТАНЯ ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ТАТЯНА АНТОНОВА КОЛЕВА
                     ТАТЯНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
                     ТАТЯНА МИТКОВА КРЪСТЕВА
                     ТЕЛМА ИВ ХОЛИНГШЕД
                     ТЕНЧО ПЕТКОВ СЛАВОВ
                     ТЕНЧО ПЕТКОВ ТЕНЕВ
                     ТЕНЬО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ТИНКА МИЛЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ТИНКА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ГОЧЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ КАМБЕРОВ
                     ТОДОР ЛАМБОВ АТАНАСОВ
                     ТОДОР ЛЮБОМИРОВ АНДИНОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ СТРАТИЕВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТОДОРКА ТОНЧЕВА ГОСПОДИНОВА
                     ТОНКА ДЕЛЧЕВА ТОНЕВА
                     ТОНКА ТОНЕВА ГЮЗЕЛЕЛ
                     ТОНКА ЯНЧЕВА ЖЕКОВА
                     ТОНЧО НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ТОНЮ ТОНЕВ ГРИГОРОВ
                     ТОСКА ИВАНОВА КАТЕВА
                     ТОШКО ДИМИТРОВ КАЗАКОВ
                     ТРЕНДАФИЛ ЖЕКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ТРЕНДАФИЛКА ТОНЕВА ТУТОВА
                     ТРИФОН ИЛИЕВ АКУЗОВ
                     ТЯНКА ВАНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ТЯНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ТЯНКА ЗДРАВКОВА ПЕТКОВА
                     ТЯНКА ЛЮБОМИРОВА ВЪЛКАНОВА
                     ТЯНКА ОГНЯНОВА ПЕТРОВА
                     ФАНА ФИЛИПОВА АТАНАСОВА
                     ФИЛКА ЕНЧЕВА ПАВЛОВА
                     ФИЛКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА
                     ФОТИ ГЕОРГИЕВ ФОТЕВ
                     ХАЙРИЕ МИНКОВА НИКОЛОВА
                     ХАМДИЕ АЙШЕ ДЖАФЕР
                     ХРИСОНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ХРИСТИНА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЛАДЕВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДУЙНОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ХРИСТИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНКА МИТКОВА ДОЙЧЕВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СИРМОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЪЛЧЕВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ХРИСТО ГОШЕВ СЪБЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ЖЕЛЯЗКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИТКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДЯЛКОВ СИРМОВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТОЗ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТОС СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИН МИТКОВ ДИМОВ
                     ЦОНКА ГАНЧЕВА ГОЧЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЦОНКА НЕДКОВА КАТЕВА
                     ШИДЕР АТАНАСОВ ГРИГОРОВ
                     ШИНКА МИХАЙЛОВА СЛАВОВА
                     ЩИЛЯН НЕДЯЛКОВ ЩЕРЕВ
                     ЮЛИЯ ИВАНОВА ПАРОНОВА
                     ЮЛИЯНА СЛАВЕЕВА ХРИСТОВА
                     ЯНА ВЛАДИМИРОВА ПАЛАУЗОВА-АТАНАСОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ПАРОНОВА
                     ЯНКА ГИНЕВА НИКОЛОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СОТИРОВА
                     ЯНКА КОСТАДИНОВА ГЕНЕВА
                     ЯНКА НЕСТОРОВА ТОНЧЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ЯНКО МАВРОДИЕВ АТАНАСОВ
                     ЯНКО СЛАВЕЕВ СЛАВОВ
                     ЯНУШ ВАСИЛЕВ ГАЧЕВ
                     ЯНУШКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНЧО МИТЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЯНЧО ХРИСТОЗОВ ЖЕЛЕВ
                     ЯНЮ ДИМОВ КАТЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 003
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКСАНДАР  ПЕТРЕСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАРОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ МИТЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ПАРОНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛИСИЯ ГЕОРГИЕВА НИНЕВА
                     АНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
                     АНАСТАС БОНЧЕВ АНАСТАСОВ
                     АНАСТАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ ЧУКОЛОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ СЛАВОВ САВОВ
                     АНГЕЛ ФИЛИПОВ ГОЛЕВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ БОКАЛОВ
                     АНГЕЛ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕЙЧЕВА
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИТКОВА
                     АНГЕЛИНА ИВАНОВА РОГАЧЕВА
                     АНЖЕЛА ПЕТРОВА ТЕОФАРОВА
                     АНИТА ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
                     АНИЧКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     АНИЧКА ДОБРЕВА КАМБЕРОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
                     АНКА БОГДАНОВА ПАРОНОВА
                     АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА
                     АСЕНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     АСЛЪ  АЛАШ
                     АТАНАС БОРИСОВ СТОЙКОВ
                     АТАНАС ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ УЙДУРУМОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЖИШЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БАКАЛОВ
                     АТАНАС КОЛЕВ КАРЧЕВ
                     АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КРЪСТЕВ СТАЛЕВ
                     АТАНАС СЛАВОВ ИНДЖОВ
                     АТАНАС СЛАВОВ СТЕФАНОВ
                     АТАНАС СТАЛЕВ СТАЛЕВ
                     АТАНАСКА ВЕСЕЛИНОВА АТАНАСОВА
                     АТАНАСКА ГРОЗЕВА ВАСИЛЕВА
                     АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     АТАНАСКА СТАЙКОВА ВЪЛКАНОВА
                     АТАНАСКА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА
                     БИСТРА ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
                     БОГДАН АТАНАСОВ КУЗИНОВ
                     БОГДАНА БОЙДЕВА НИКОЛОВА
                     БОЖИДАР АНГЕЛОВ КАЦАРСКИ
                     БОРИС АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
                     БОРИС ДИМИТРОВ МИТЕВ
                     БОРИС НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ
                     БОРИС СТЕФАНОВ РАДЕВ
                     БОРИС ХРИСТОЗОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДЕЛЧЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВКА НЕДЯЛКОВА МИНКОВА
                     БОТЬО ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИН СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН СТОИМЕНОВ СТОЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЧЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГЕНЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ПУШКАРОВА
                     ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ВАНЕСА ЛЮБОМИРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ВАНЯ АТАНАСОВА ЧУКОЛОВА
                     ВАНЯ ВАСИЛЕВА СТАЛЕВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     ВАНЯ ДИМОВА ЧОЛАКОВА
                     ВАНЯ ХРИСТОВА ПАВЛОВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ СТАЛЕВ
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ УЙДУРУМОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ САРАНДИЕВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ДОЙЧИНОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ВАРНОВА
                     ВЕЛИКА ТЕНЕВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДЕЛЧЕВА ТОЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДЕЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА МАДЖУРОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ПОПОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА САРАФОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ВЕРОНИКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА
                     ВЕРОНИКА ПЕТРОВА ЖИШЕВА
                     ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ТРИФОНОВА
                     ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ГЕНЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГЕНЕВ
                     ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ДОЙЧИНОВА
                     ВЕСЕЛИНКА КРЪСТЕВА ХРИСТОНЕВА
                     ВЕСКА ВЛАДИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     ВЕСКО ТОНЕВ ТОНЕВ
                     ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА СТОЙКОВА
                     ВИОЛЕТА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
                     ВЛАДИМИР ХРИСТОФОРОВ АНГЕЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ГАЛИНА БОРИСОВА МИТЕВА
                     ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ГАЛЯ ЖЕЛЕВА ГАЧЕВА
                     ГАЧО ДИМИТРОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЧО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
                     ГАЧО ИЛИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
                     ГЕОРГИ АТИЛОВ КАЗАКОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ДЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЖЕМПЕРИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНЪКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРОЗЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕШКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЕЛЧЕВ
                     ГЕОРГИ КОСТОВ КИРЕВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТЕОФАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТАНКОВ ГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТОПУЗОВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ МИТКОВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
                     ГЕОРГИ ТОНЕВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ТЯНКОВ КАРАМАНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРЧО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
                     ГЕРГАНА БОГДАНОВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДОБРЕВА
                     ГЕРГАНА МИРОСЛАВОВА ЖЕКОВА
                     ГЕРГАНА ЯНКОВА ЧОБАНТОДОРОВА
                     ГИЧКА АТАНАСОВА ДРАГОВА
                     ГЛОРИЯ СТАНИСЛАВОВА ГАЧЕВА
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ГОСПОДИН НИКОЛОВ КОЛАРОВ
                     ГОЧО ГРОЗЕВ ГОЧЕВ
                     ГРЕТА ГРОЗДАЛИНОВА ГРОЗЕВА
                     ГРОЗДАЛИН ГОЧЕВ ГРОЗЕВ
                     ГРОЗЬО ГЕОРГИЕВ ГРОЗЕВ
                     ГУДА ПЕТРОВА ВЛАДЕВА
                     ГУДА ПЕТРОВА ЯНКОВА
                     ГЪЛЪБ АНГЕЛОВ ЧУКОЛОВ
                     ДАНАИЛ СТОИЛОВ ТОЧЕВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ СОТИРОВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛОВ БАЛАШЕВ
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧОБАНТОДОРОВА
                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА ЧУКОЛОВА
                     ДАФИНКА НИКОВА КОЛЕВА
                     ДЕЛЯН СТАНИМИРОВ СТОИЛОВ
                     ДЕМИР СТОЯНОВ КАРЧЕВ
                     ДЕНИСЛАВ ДОБРОМИРОВ КАРЧЕВ
                     ДЕНИЦА ГАНЧЕВА ИВАНОВА
                     ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДЕНКА ПАВЛОВА ЯНЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА
                     ДЕЧО ГАНЕВ ДЕЧЕВ
                     ДЕЯНА МАРИНОВА ТИЛЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТАНЕВА
                     ДИАНА ДОБРЕВА ЯНЪКОВА
                     ДИДА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДИЛЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА
                     ДИМА ДИМИТРОВА ФУРЪР
                     ДИМА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА СТОЙКОВА
                     ДИМИТРИНА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА
                     ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА НИКОВА-АНДРЕУ
                     ДИМИТРИНА РУСЕВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНКА НАНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЯНЪКОВ
                     ДИМИТЪР АСЕНОВ ЖЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ КОЛАРОВ
                     ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ДЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГАЧЕВ ВЪЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧОБАНТОДОРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
                     ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ГАЧЕВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ГЮДЖЕНОВ
                     ДИМИТЪР МИЛКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР МИТЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОПУЗОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ТОДОРОВ
                     ДИМКА ГОСПОДИНОВА НИКОЛОВА
                     ДИМКА ДИНЧЕВА ТОНЕВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА КАРАМАНОВА
                     ДИМКА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ДИМО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИ СТОЯНОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДОБРИНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНКА ТРИФОНОВА КАСЪРОВА
                     ДОБРОМИР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
                     ДОБРОМИР ДЕМИРЕВ КАРЧЕВ
                     ДОНКА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ДОНЧО ХРИСТОВ КАРАКАЛЦЕВ
                     ДЯНКО ДОЙЧЕВ ДОЙЧЕВ
                     ЕВЕЛИНА ФИЛИПОВА ГОЛЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ПУЛЕВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА ИВАНОВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА КАМБЕРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТОИЛОВА
                     ЕЛЕНКА ВЪЛЧЕВА ТРЪНДЕВА
                     ЕЛЕНКА ДОБРЕВА НИНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖИВКОВА ЯНЪКОВА
                     ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ПАРОНОВА
                     ЕЛЕНКА ПАНАЙОТОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛИ ЕМИЛОВА ПУЛЕВА
                     ЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЪКОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
                     ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ЕМИЛ РУМЕНОВ ПУЛЕВ
                     ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЛИЛЯНОВА
                     ЕМИЛИЯ ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     ЕЧКА ШИДЕРОВА ЖЕЛЕВА
                     ЖАК АНГЕЛИНОВ ИВАНОВ
                     ЖЕЛЮ СТЕФАНОВ СОТИРОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ЙОРДАНОВА ГОЧЕВА
                     ЖЕЛЯЗКО НИКОЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ЖЕНЯ ХРИСТОВА СОТИРОВА
                     ЖЕЧКА ТРИФОНОВА СТРАШНИКОВА
                     ЖИВКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА СЛАВЧЕВА АЛЕКСОВА
                     ЖИВКО ТРЕНДАФИЛОВ ГОЧЕВ
                     ЖУЛИЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ЗАХАРИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
                     ЗДРАВКА НИКОЛОВА БОГАТИНОВА
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЖИШЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА НИНЕВА
                     ЗЛАТКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
                     ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЧОНЕВА
                     ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ЛИЛЯНОВ
                     ЗЛАТКО ДИМИТРОВ НИКОВ
                     ЗЛАТКО СТАЛЕВ АТАНАСОВ
                     ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ИВА МИТКОВА МАВРОДИЕВА
                     ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАЙЛО МИРЧЕВ МИРЧЕВ
                     ИВАЙЛО ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ИВАН БОРИСОВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТРАШНИКОВ
                     ИВАН КОЛЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ МИТКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
                     ИВАН СТАЙКОВ АСЕНОВ
                     ИВАН ТЕНЕВ ВАНЧЕВ
                     ИВАН ТОНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ ЖИШЕВ
                     ИВАН ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
                     ИВАНКА ДОЙЧЕВА СТАМОВА
                     ИВАНКА КУДИНОВА КАРАДЖОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕРАСИМОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ИВЕЛИНА КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА
                     ИЛИЯ ГОСПОДИНОВ ДОЙЧЕВ
                     ИЛИЯ ТРИФОНОВ САРАФОВ
                     ИЛИЯНА ДОБРЕВА КАРАДЖОВА
                     ИРИНА ДИМИТРОВА ГЮДЖЕНОВА
                     ИРИНА ДОБРЕВА ГЮДЖЕНОВА
                     ИРИНА КОСТОВА САРАНДИЕВА
                     ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРИНКА ФИЛИПОВА НИНЕВА
                     ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ
                     ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КАРАДЖОВ
                     ЙОРДАН ОГНЯНОВ СЛАВОВ
                     ЙОРДАНКА АНАСТАСОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАНКА ГЪЛЪБОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
                     ЙОРДАНКА СТОЙНОВА КАРЧЕВА
                     КАЛИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
                     КАЛИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА
                     КАМЕЛИЯ ИВАЙЛОВА КОСТАДИНОВА
                     КАРАМФИЛ НИКОЛОВ КАРАМФИЛОВ
                     КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА УЙДУРУМОВА
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ДРЪНГОВА
                     КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     КАТЯ ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     КЕРА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ
                     КИРЧО НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ
                     КИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     КИЧКА МИЛЧЕВА ВЪЛКАНОВА
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КОЛЬО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     КОЛЮ АТАНАСОВ ТОНЕВ
                     КОСТА ГЕОРГИЕВ КИРЕВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     КОСТАДИН ЗЛАТКОВ НИКОВ
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КАРАДЖОВ
                     КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ ВЪЛЧАНОВ
                     КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КИРЕВ
                     КОСТАДИН ЯНАКИЕВ ХРИСТОВ
                     КОСТАДИНКА СТАВРЕВА СОТИРОВА
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ СТАЛЕВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ ГЮДЖЕНОВ
                     КРАСИМИР ДИМОВ КОЛЕВ
                     КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ПАРОНОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА
                     КРИСТИАН ЗЛАТАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
                     КРЪСТЮ ВЪЛЧЕВ КОЛЕВ
                     КЪНА ДИМИТРОВА САРАФОВА
                     ЛАТИНА ВЕЛИЧКОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА
                     ЛИЛИЯ ВЕНЕВА МАВРОДИЕВА
                     ЛИНА ДЯНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ЛОЗКА СЛАВОВА ГИНЕВА
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ КОЗАЛИЕВ
                     МАГДА ДИМИТРОВА ДЕЛЧЕВА
                     МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА
                     МАГДАЛЕНА МИРОСЛАВОВА ЖЕКОВА
                     МАГДАЛЕНА-ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА
                     МАЛИНА НЕДЯЛКОВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРА СРЕБРЕВА БАЛАШЕВА
                     МАРА ХРИСТОВА САВОВА
                     МАРГАРИТА АТАНАСОВА АНАСТАСОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА АНАСТАСОВА
                     МАРГАРИТА ПЕТРОВА ПАВЛОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА КАРАКАЛЦЕВА
                     МАРИАНА ДИНЕВА СОТИРОВА
                     МАРИАНА ДОЙЧЕВА ГОЛЕВА
                     МАРИАНА ТОМОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА
                     МАРИЙКА ДЕЛЧЕВА НИКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
                     МАРИЙКА КИРЕВА ФИЛИПОВА
                     МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ТРЪНКОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА
                     МАРИН НИКОЛОВ МИТЕВ
                     МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БАКАЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА АЛИПИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА НИНЕВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТАНАНОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА НИКОВА
                     МАРИЯ ЛЮБЕНОВА САРАФОВА
                     МАРИЯ МИХАЙЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ НАЧЕВА БРАТКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАНКОВА
                     МАРИЯ ТОНЧЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ-ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯНА СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ ВАНГЕЛОВ
                     МАРТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
                     МАРТИН ПЕНЧЕВ ВАРСАМОВ
                     МАРТИНА ГЕОРГИЕВА ТОПУЗОВА
                     МАТЕНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     МИГЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА
                     МИЛЕДИ СЛАВИЛОВА ПЕТРОВА
                     МИЛЕН МИТКОВ ДОБРЕВ
                     МИЛЕНА ИЛЧЕВА ТОПУЗОВА
                     МИЛЕНА НАЙДЕНОВА АНГЕЛОВА
                     МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     МИНКА ЖЕЛЕВА ЩЕРЕВА
                     МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ
                     МИРОСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МИРЧО ИВАНОВ МИРЧЕВ
                     МИТКО БОТЕВ ЖЕЛЕВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ НИКОВ
                     МИТКО ДОБРЕВ МАВРОДИЕВ
                     МИТЬО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     МИХАИЛ КОСТОВ КИРЕВ
                     НАДЕЖДА ПЕЙЧЕВА ПЕЕВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВА КАСЪРОВА
                     НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     НАДЯ ТОДОРОВА МИТКОВА
                     НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
                     НАЧКО СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
                     НЕВЕНА РУМЕНОВА КОЛЕВА
                     НЕДКА ЩИЛЯНОВА АНАСТАСОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ДЕШКОВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЕВА ВЪЛКАНОВА
                     НЕДЯЛКА ЛЮБЕНОВА ИНДЖОВА
                     НЕДЯЛКА ФИЛЕВА КАРААТАНАСОВА
                     НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     НЕДЯЛКО ЛЮБОМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     НЕДЯЛКО ПЕНКОВ АТАНАСОВ
                     НЕЛИ ХРИСТОВА ВАНКОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ БАЛАШЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
                     НИКОЛА ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НИКОЛА МИТЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТРИФОНОВ ПЕТРОВ
                     НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ
                     НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ ЧОЛАКОВ
                     НИКОЛАЙ ПАВЛОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТЕНЕВ ТЕРЗИЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОПАЛОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЗИНОВА
                     НИКОЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА
                     НИНА ПЕНЧЕВА НИКОЛОВА
                     НИНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
                     НИНА ТЕНЧЕВА ГАЧЕВА
                     НИНА ТОДОРОВА СТАНКОВА
                     НИЧКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
                     ОГНЯН СЛАВЕЕВ БРАТКОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ДРЪНГОВ
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ИВАНОВ ВАНЧЕВ
                     ПАВЛИНА ТОДОРОВА ВАНГЕЛОВА
                     ПАНАЙОТ СТЕФАНОВ ЧУКАЧЕВ
                     ПАНЧО ИВАНОВ ВАНКОВ
                     ПАУЛИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕНЧО ВАРСАМОВ ПЕНЧЕВ
                     ПЕНЬО ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
                     ПЕТКА ХРИСТОЗОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ПЕТРАНА ЯНАКИЕВА КОСТОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     ПЕТЪР ГОСПОДИНОВ СТАНКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИНЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ КАРАБОНОВ
                     ПЕТЪР НЕСТОРОВ СТАНЕВ
                     ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРЯКОВ
                     ПЕТЪР ЯНЕВ ПЕТКОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА
                     ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
                     ПЕТЯ МАРТИНОВА КОСТОВА
                     ПЕТЯ ПАВЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА
                     РАДКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     РАДКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     РАДКА ИВАНОВА ЮГОВА
                     РАДКА ПЕТКОВА ДЕЛЧЕВА
                     РАДОСТИН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     РАДОСТИН МИТКОВ ЖЕЛЕВ
                     РАДОСТИНА ВАЛЕНТИНОВА КОСТАДИНОВА
                     РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КСЕНИФОНОВА
                     РАЯ ГЕОРГИЕВА ТЯНКОВА-МЕХМЕДКЯЕ
                     РЕНИ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     РЕНИ ЕМИЛОВА ПУЛЕВА
                     РОСА ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА
                     РОСЕН НИКОЛОВ РУСЕВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЖИШЕВА
                     РОСИЦА ИЛИЕВА ДЖЕМПЕРИЕВА
                     РОСИЦА КОЛЕВА СТОЙКОВА
                     РУМЯНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
                     РУСИ ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
                     РУСКА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     РУСКА ТОДОРОВА КАФОЗОВА
                     РУСКА ХРИСТОВА ГОЧЕВА
                     СЕВЕРИНА СИНЧЕЦОВА КИРИЛОВА
                     СЕЙХАН АХМЕД АХМЕД
                     СИЛВИЯ ТОДОРОВА КУРТОВА
                     СИМОНА БОРИСОВА РАДЕВА
                     СЛАВЕЙ ОГНЯНОВ БРАТКОВ
                     СЛАВЕЙКА МАРЧЕВА РАСОКОВА
                     СЛАВИ АТАНАСОВ СЛАВОВ
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СЛАВКА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     СЛАВКА КОСТОВА ЩЕФОВА
                     СЛАВЧО ДИМОВ МИТЕВ
                     СНЕЖАНА ПАНТАЛЕЕВА ЗЛАТЕВА
                     СОНЯ КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     СОНЯ СТОЯНОВА ГЮДЖЕНОВА
                     СОНЯ ТОДОРОВА БОГАТИНОВА
                     СОТИР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
                     СТАНИМИР СТОИЛОВ ЩЕФОВ
                     СТАНИМИРА АТАНАСОВА СТОЙКОВА
                     СТАНИМИРА ПЕТКОВА САМАНДЖИЕВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     СТАНКА ТРИФОНОВА КАРЧЕВА
                     СТАНКО СЛАВЧЕВ АЛЕКСОВ
                     СТАНКО ТОНЕВ ТОНЕВ
                     СТЕФАН ДОБРЕВ ПАНАЙОТОВ
                     СТЕФАНА НИКОЛОВА ТЕОФАРОВА
                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА
                     СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     СТЕФКА ЖЕЛЕВА СОТИРОВА
                     СТЕФКА НЕДЯЛКОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТИЛЯН СТАНИМИРОВ КАЦАРОВ
                     СТОИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОИЛ ИВАНОВ ТОЧЕВ
                     СТОИМЕН ВЪЛЧЕВ СТОЕВ
                     СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЙКОВ
                     СТОЯН ДАНАИЛОВ ТОЧЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ГРОЗЕВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН САШЕВ МИТЕВ
                     СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА КИРИЛОВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА НИКОВА
                     ТАНА ГОСПОДИНОВА УЧУР
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
                     ТАНЯ ГОСПОДИНОВА КОЛАРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА МИНКОВА
                     ТАНЯ ЗЛАТАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ТАНЯ ЙОРДАНОВА СТОИЛОВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТЕНЧО НЕДКОВ ТЕРЗИЕВ
                     ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА-ГРОЗЕВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БОГАТИНОВ
                     ТОДОР МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КИРЯКОВ
                     ТОНЮ ГЕОРЧЕВ ИВАНОВ
                     ТОНЯ ТРИФОНОВА КАМБЕРОВА
                     ТРИФОН ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     ТЯНКО ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
                     ФИЛИП АНГЕЛОВ ГОЛЕВ
                     ФИЛИП ПЕТРОВ СТАНЕВ
                     ФИЛИПИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     ФИЛЮ ТРЪНДЕВ ГОЧЕВ
                     ХРИСОНА ГЕОРГИЕВА БОГАТИНОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ХРИСТИНКА АНГЕЛОВА ТОПУЗОВА
                     ХРИСТИНКА АНТОНОВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТИНКА ЮЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
                     ХРИСТО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
                     ХРИСТО БОТЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ
                     ХРИСТО ДОНЧЕВ КАРАКАЛЦЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ПЕТКОВ
                     ХРИСТО МИЛКОВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     ХРИСТО ПЕНЕВ ПАЛЬОНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ КАРАБОНОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     ХУБАВИНКА ВАНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЦВЕТА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОНЕВА
                     ЦЕЦА ДИЧКОВА ВЪЛЧАНОВА
                     ЦОНКА ПАВЛОВА ДРАГОВА
                     ЦОНКА ПЕТКОВА ЛИЛЯНОВА
                     ЧАВДАР НИКОЛОВ КОЛЕВ
                     ЩИЛЯНА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
                     ЯНАКИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ
                     ЯНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ЯНКА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЯНКА КОСТОВА КИРЕВА
                     ЯНКО ДИМИТРОВ КОСТОВ
                     ЯСЕН ВАСИЛЕВ НИНЕВ
                     ЯСЕН ХРИСТОВ ГЕНЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 004
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АКУЛИНА АНТОНОВНА ШЕКИРОВА
                     АЛБЕНА САШЕВА РАЙЧЕВА
                     АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА БАХАРЕВА
                     АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНОВ МИТКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ДРАГИЕВ
                     АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ЯНАКИЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ШЕКИРОВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     АНГЕЛ ГАЧЕВ ЛУЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ГЕНЕВ ПЕХЛИВАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТЕНЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ ШЕКИРОВ
                     АНГЕЛ СТОЙЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ КУЧКОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ КУЧКОВ
                     АНГЕЛ ТОДОРОВ КАМБЕРОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ КЕМЕНДЖИЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕЛИЯ АНТОНОВА ДАМЯНОВА
                     АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     АНИ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
                     АНИ ХРИСТОВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
                     АНКА ДИМИТРОВА ЧАНЛИЕВА
                     АННА АНГЕЛОВА БЪКОВА
                     АННА БОРИСОВА НИКОЛАИДУ
                     АНТОАНЕТА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА
                     АНТОН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     АНТОН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     АНТОНИНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА
                     АНТОНИЯ РУМЕНОВА СЕПЕТЛИЕВА
                     АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     АСЕН СТАЙКОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ СПИРОВ
                     АТАНАС ДОБРЕВ БАХАРЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БАЛАШЕВ
                     АТАНАС ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
                     АТАНАС МИХАЙЛОВ ТАНАНОВ
                     АТАНАС НИКОЛАЕВ КАРЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЯНАКИЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАСКА ГАЧЕВА МАНОЛОВА
                     АТАНАСКА ИВАНОВА ТЕНЕВА
                     БИСТРА ПАВЛОВА МИЛЕВА
                     БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
                     БОГДАН НИКОЛОВ ТРИФОНОВ
                     БОЖИДАР ГАЛИНОВ СЛАВОВ
                     БОНЧО ЦВЕТАНОВ БОНЕВ
                     БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БОРЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ СТАМОВ
                     ВАЛЕНТИН МИЛКОВ МИЛЕВ
                     ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ВАЛЕНТИН ПАСКОВ ИВАНОВ
                     ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ
                     ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА
                     ВАЛЕНТИНА РАДИОНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ВАЛЕРИЯ ВОЙНОВА ХРИСТОВА
                     ВАНЕСА ИВАНОВА ДИМОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
                     ВАНЯ ДИМОВА ПЕТРОВА
                     ВАНЯ ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВАНЯ ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА-БЪЧВАРОВА
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ ПИСАРОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА СПИРОВА
                     ВАСКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     ВАСКА ГЕОРГИЕВА БОЗАЛИЕВА
                     ВЕЛИКА ТОДОРОВА МИТКОВА
                     ВЕЛИН ДИНКОВ ИВАНОВ
                     ВЕЛИНА ПЕТКОВА СТАМОВА-СТОЙКОВА
                     ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШЕКИРОВА
                     ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ДЖОГОВА
                     ВЕЛИЧКА МАРИНОВА КОЛЕВА
                     ВЕНЕТА ХРИСТОВА ЛИНЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АНДОНОВ АРНАУДОВ
                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕСЕЛА ТОШКОВА ЧИЛЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА АНГЕЛОВА-ВЕЗЬОВА
                     ВЕСКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИКТОР НИКОЛАЕВ МАРИНОВ
                     ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА САКАЛОВА
                     ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИОЛЕТКА ГЕНЕВА АКУЗОВА
                     ВЛАДИМИР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ
                     ВЛАДИМИР СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ВЛАДИМИР ТОДОРОВ НАШЕВ
                     ВЛАДИМИР ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
                     ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ЛИНЕВ
                     ВЛАСАКИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВУЛА АТАНАСИОС ГАЙДАТЗИ
                     ВЪЛЮ СТОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА КУКЕВА
                     ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЛУЛЧЕВА
                     ГАЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА МИТЕВА
                     ГАЛИНА СЛАВОВА ГАНЕВА
                     ГАЛИНА ХРИСТОВА ГИНЕВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ГАЛЯ ВЕНЕВА ВЛАДИМИРОВА
                     ГАЛЯ ПАВЛОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГАНКА СТЕФАНОВА МАРКОВА
                     ГАЧО АНГЕЛОВ ЛУЛЧЕВ
                     ГЕНА БОЖИНОВА КАРАПЕЙКОВА
                     ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
                     ГЕНЧО КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ БОРИСОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ ПЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ
                     ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ МАРИНОВ РАДЕВ
                     ГЕОРГИ МАРИЯНОВ САКАЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ НАЧЕВ МАРКОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАНАВОЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОЛАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ АНДИНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАЗГАЛОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДАСКАЛОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ГИНЕВ
                     ГЕОРГИ ШИДЕРОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ГЕРГАНА ДРАГИЕВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ЕЛЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА СТОЕВА
                     ГЕРГАНА ТРИФОНОВА КАРАДЖОНОВА-ПИСАРОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГИНКА АНГЕЛОВА КАНАВОЕВА
                     ГИНКА ХРИСТОВА ДОБРЕВА
                     ГИЧКА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГОСПОДИН ХРИСТОВ ДИЧЕВ
                     ГРИГОРИЯ МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     ГРОЗДАН ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
                     ГЬОКЧЕН  АТАКАН
                     ГЮЛБАХАР ШЕРИФ МУСТАФА
                     ДАНАИЛ АТАНАСОВ КАРАКОЛЕВ
                     ДАНАИЛА ГЕОРГИЕВА АРГИРОВА
                     ДАНИЕЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
                     ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
                     ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГАЧЕВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА БАЧЕВА
                     ДАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА КАРЧЕВА
                     ДАНИЕЛА ХРИСТОВА БАЛАШЕВА
                     ДАНКА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА
                     ДАРИНА ЖИВКОВА ДЕЛЧЕВА
                     ДАЯНА ДИАНОВА ГАНЧЕВА
                     ДАЯНА МИТКОВА ТАНЕВА
                     ДЕБОРА ДИМИТРОВА СТАЛЕВА
                     ДЕНКО НИКОЛОВ ЧОНЕВ
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БОРИСОВА
                     ДЕЧКА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ДЕЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИАН ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ
                     ДИАНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА
                     ДИАНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
                     ДИМА НИКОЛОВА КАСЪРОВА
                     ДИМИТРИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ДИМИТРИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА-КАМБУРОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СУРАДЖИЕВА
                     ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     ДИМИТРИНКА СПАСОВА КАРАГЕУРОВА
                     ДИМИТРИНКА ТРЕНДАФИЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АНДИНОВА
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГАНЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ДИМИТЪР ИЛЕВ ВЛАСАКОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ СУРАДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТАЛЕВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМО НИКОЛОВ ТОПАЛОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ДИМОВ
                     ДИЯН СТАНКОВ ВЛАДИМИРОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕНЕВА
                     ДИЯНА МАНОЛОВА МАНОЛОВА
                     ДИЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРА КРЪСТЕВА ЛУЛЧЕВА
                     ДОБРИ АНГЕЛОВ ПАРОНОВ
                     ДОБРИН АТАНАСОВ БАХАРЕВ
                     ДОБРОМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     ДОБРОМИР МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ДОНКА АТАНАСОВА ЯНКОВА
                     ДОНКА ДИМИТРОВА ГАНДЖУРОВА
                     ДОНКА ТРИФОНОВА КОЗАЛИЕВА
                     ДОНЧО ИЛИЕВ САДЪЧЕВ
                     ДРАГОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ ПЕХЛИВАНОВ
                     ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА СТОЯНОВА
                     ЕВЕЛИН  ФАРМАТУ
                     ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА РАДЕВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ЯНЧЕВА
                     ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВА СТОИЦОВА
                     ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ДЕМИРЕВА
                     ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ДАЧЕВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЛАСАКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КАРАПАЧОВА
                     ЕЛЕНА ЛИЛЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА МИНКОВА ПЕХЛИВАНОВА
                     ЕЛЕНА НАЧЕВА АТАНАСОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТАЛЕВА
                     ЕЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЕЛЕНА ТРИФОНОВА МАРКОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА БЕЛОВСКА
                     ЕЛЕНИ  ДИМИТРИОДУ
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИЦА МАРИНОВА ГИНЕВА
                     ЕМАНУИЛ ВЛАДИМИРОВ НАШЕВ
                     ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ВЪЛЧАНОВ
                     ЕМИЛ ПЕТРОВ БОРИСОВ
                     ЕМИЛЕАН СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ЖАНА ДИМИТРОВА КАМБЕРОВА
                     ЖАНЕТ СИМЕОНОВА МАЗГАЛОВА
                     ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ЖЕЛЯЗКА ТОДОРОВА ШУТЕВА
                     ЖЕЛЯЗКА ХРИСТОВА КАРАГЬОЗОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКА ДАНАИЛОВА ДАНОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКО ЗЛАТАНОВ ГЕОРЧЕВ
                     ЗАХАРИНКА ГЕОРГИЕВА ХАМАЛОВА
                     ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     ЗДРАВКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ КОДЖЕМАНОВ
                     ЗДРАВКО ЦВЯТКОВ ВАСИЛЕВ
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ЗЛАТКА ВЕЛИЧКОВА САРОВА АНТОНОПУЛУ
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА
                     ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ЗЛАТКА СТАНЧЕВА СТРАТИЕВА
                     ЗЛАТКО СТЕФАНОВ ВАНЧЕВ
                     ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ДАНЕВА
                     ЗОЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ИВА ВЪЛЕВА ГОСПОДИНОВА-СЛАВОВА
                     ИВАЙЛО ЛЕНКОВ ЯНАКИЕВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ШЕКИРОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ СОТИРОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ НИНЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ
                     ИВАН ЗДРАВКОВ КОДЖЕМАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КУНЕВ
                     ИВАН ЛАМБРЕВ АРГИРОВ
                     ИВАН МИЛИНОВ БАМБАЛОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ СЕВОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     ИВАН РАДКОВ ИЛИЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ НАШЕВ
                     ИВАН ТОДОРОВ СТРАТИЕВ
                     ИВАН ФИЛИПОВ ЯНЧЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ КАМБУРОВ
                     ИВАН ХРИСТОЗОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ШИДЕРОВ ГИНЕВ
                     ИВАНА ДИНКОВА ИВАНОВА
                     ИВАНА ТРЕНДАФИЛОВА ВАКОВА
                     ИВАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА БАХАРЕВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА КАВАЛДЖИЕВА-ПЕТРОВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МАЗГАЛОВА
                     ИВАНКА РУСИНОВА ТАНАНОВА
                     ИВАНКА СТОИЛОВА НИНЕВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ШУМАНОВА
                     ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЗГАЛОВА
                     ИВЕЛИНА ДИЛЯНОВА СТОЙКОВА
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     ИЛИЯ ДОНЧЕВ САДЪЧЕВ
                     ИЛИЯ НЕСТОРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯНА БОГДАНОВА КАЗАКОВА
                     ИЛИЯНА ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     ИЛКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     ИЛЧО ДИМИТРОВ ИЛЕВ
                     ИРЕН ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     ИРИНА ВЛАДЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ИРИНА ИЛИЕВА КУКЕВА
                     ИРИНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     ЙОАНА ЧАВДАРОВА БУЛЕВА
                     ЙОВКА ГЕОРГИЕВА КАФАЗОВА
                     ЙОВКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     ЙОРДАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ЯНЧЕВА
                     КАЛИНКА ПЕТЕВА ИЛЕВА
                     КАНУША НИКОЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     КАТЕРИНА ГОСПОДИНОВА МИТКОВА
                     КАТИНА ДИМИТРОВА ТАНАНОВА
                     КАТЯ ВЪЛКОВА УЗУНОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА МИТЕВА
                     КАТЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА
                     КЕРИМЕ МЮМЮН МУСА
                     КИНА ЦАНОВА ДИМИТРОВА
                     КИРИЛ АЛЕКСИЕВ ЯНАКИЕВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     КИРИЛ ТОНЕВ УЗУНОВ
                     КИРИЛКА АТАНАСОВА КИРИЛОВА
                     КИРИЛКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА СОТИРОВА
                     КИЧКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
                     КОСТА БОРИСОВ ТЕНЕВ
                     КОСТАДИН АНДОНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН НИКОЛОВ АРНАУДОВ
                     КРАСИМИР НЕНКОВ ПАШКУЛОВ
                     КРАСИМИР ТЕНЕВ МАРКОВ
                     КРАСИМИР ЯНКОВ КОЗАЛИЕВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     КРАСИМИРА ИВАНОВА ТАНАНОВА
                     КРАСИМИРА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТРОВА МАРКОВА
                     КРИСТИНА ДАНИЕЛОВА ДУРЕВА
                     КРИСТИНА РУМЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
                     ЛАМБРИ ИВАНОВ АРГИРОВ
                     ЛИЛИЯ ХРИСТОВА МИЛЕВА
                     ЛОЗКО ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ТАНАНОВА
                     ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
                     ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ
                     ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ ШУМАНОВ
                     МАГДА ХРИСТОВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     МАНОЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     МАНОЛ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
                     МАРА ВАСИЛЕВА ДЕЛЧЕВА
                     МАРА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА
                     МАРГАРИТ ТРЕНДАФИЛОВ ГЕОРЧЕВ
                     МАРГАРИТА ПЕНЧЕВА ИЛИЕВА
                     МАРГАРИТА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИАН НИКОЛОВ КАТЕВ
                     МАРИЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЕТА ТЕНЧЕВА МИТЕВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
                     МАРИНЕЛА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИНКА КОСТАДИНОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ДРАГИЕВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СПИРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
                     МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
                     МАРИЯ КАРАМФИЛОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА БАКАЛОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЦЕНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА БАЛАШЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ СТОЙЧЕВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА ПАШКУЛОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ ФИЛИПОВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
                     МАРИЯ ЦВЕТАНОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ЩЕРЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯН ГЕОРГИЕВ САКАЛОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ РУСЕВ
                     МАРИЯН ТЯНЕВ МАРКОВ
                     МАРИЯНА СТОЙЧЕВА КАРЧЕВА
                     МАРТИН АЛЕКСАНДРОВ БОГДАНОВ
                     МАРТИН АНТОНОВ МАРТИНОВ
                     МАРТИН ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ПАВЛОВ
                     МАРТИН НИКОЛАЕВ ЦЕНОВ
                     МАРТИНА КРАСИМИРОВА КОЗАЛИЕВА
                     МАТА ВЪЛЧЕВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     МЕГЛЕНА ПЕТРОВА ЧАНЛИЕВА
                     МЕРИЕМ КАРАМФИЛОВА ПОПОВА
                     МИЛА ХРИСТОВА ЦЕНОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕНА ЖИВКОВА ГЕОРЧЕВА
                     МИЛЕНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     МИЛЕНА ХРИСТОВА БОЗАЛИЕВА
                     МИЛИН ИВАНОВ БАМБАЛОВ
                     МИЛИЦА ИВАНОВА КАСЪРОВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА ЧОНЕВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ ДРАГОВ
                     МИЛКО ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
                     МИТКО ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТРА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     МИТРА ИВАНОВА КИНОВА
                     МИТРА КИРИЛОВА МАЗГАЛОВА
                     МИТРА НИКОЛОВА РУСЕВА
                     МИТРА СТОЙЧЕВА ПАВЛОВА
                     МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ ИВАНОВ ХАМАЛОВ
                     МИХАИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ
                     МИХАИЛ РУСЕВ МИХАЙЛОВ
                     МОНИКА ДИАНОВА ГАНЧЕВА
                     МОНИКА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     МОНИКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НАДЕЖДА ВЕСЕЛИНОВА ШЕКИРОВА
                     НАДКА БАХАРОВА БАМБАЛОВА
                     НАДЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     НАСКА АТАНАСОВА АНДРЕЕВА
                     НАЧО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
                     НЕВЕНА МАНОЛОВА ГЬОТЦ
                     НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
                     НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ КАРАГЬОЗОВ
                     НЕДЯЛКА АТАНАСОВА КОДЖЕМАНОВА
                     НЕДЯЛКА ВЪЛЕВА КРЪСТЕВА
                     НЕДЯЛКА ДОЙЧИНОВА СТАНКОВА
                     НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ЧОНЕВА
                     НЕДЯЛКА МАНОЛОВА АТАНАСОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     НЕДЯЛКА ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ
                     НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ДЕНКОВА ЧОНЕВА
                     НЕЛИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
                     НЕЛКА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ СТАЛЕВ
                     НИКОЛА НЕДЯЛКОВ КАСЪРОВ
                     НИКОЛА РУСЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КАРЧЕВ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАРААТАНАСОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ЧОНЕВ
                     НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СУРАДЖИЕВ
                     НИКОЛАЙ ИЛИЕВ НЕСТОРОВ
                     НИКОЛАЙ РУСЕВ РУСЕВ
                     НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНЕВ
                     НИКОЛЧО ЯНЕВ КОЛЕВ
                     НИНА ВАЛЕРИЕВА РАДОЙНОВА
                     ПАВЕЛ НИКОЛОВ ФЕРДИНАНДОВ
                     ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ПЕТРОВ ЧАНЛИЕВ
                     ПАВЛИН ХРИСТОВ МИЛЕВ
                     ПАОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     ПАУН ЛИЛЯНОВ ПАУНОВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
                     ПЕНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТРА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНКОВА
                     ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     ПЕТРАНКА ИЛИЕВА КУЧКОВА
                     ПЕТРАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ПОЛИХРОНОВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ЛИНЕВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ ХАДЖИПЕТЕВ
                     ПЕТЪР БЛАГОЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВАРНОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛАРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ЯНЕВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ДРАГОВ
                     ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ ЧАНЛИЕВ
                     ПЕТЪР ТРИФОНОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР ХУБЕНОВ КАФАЗОВ
                     ПЕТЪР ЯНЕВ ТАНАНОВ
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАМБАЛОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     ПЕТЯ ЩЕРЕВА АСЕНОВА
                     ПЛАМЕНА ИВАНОВА ЦЕНОВА
                     РАДКА АНГЕЛОВА ХУБЕНОВА
                     РАДКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
                     РАДКА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     РАДКА ТРИФОНОВА КОДЖЕМАНОВА
                     РАДКА ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА
                     РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     РАЙНА АДАМОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЙНА ИВАНОВА ГИНЕВА
                     РАЙНА ИЛИЕВА КОЛАРОВА
                     РАЙНА МИЛЕВА МИЛЕВА
                     РОЗАЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     РОСА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
                     РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ ПАРОНОВ
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТЕОФАРОВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА КАРЧЕВА
                     РОСИЦА ЙОРДАНОВА КЕМЕНДЖИЕВА
                     РОСИЦА КОСТАДИНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
                     РОСИЦА ПЕТРОВА КУНЕВА
                     РОСИЦА СИМЕОНОВА ЧОЛАКОВА
                     РУМЯНА НИКОЛОВА СТАМОВА
                     РУСИ ИВАНОВ ПОЛИХРОНОВ
                     РУСИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     РУСИ НИКОЛОВ РУСЕВ
                     РУСКА ГОСПОДИНОВА ЯНАКИЕВА
                     САРА ЕМИЛОВА БОРИСОВА
                     САШО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
                     СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     СВЕТЛАНА ПЕЙЧЕВА САКАЛОВА
                     СВЕТОСЛАВ ДЕНИСОВ НИЖНИЧЕНКОВ
                     СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ БАЛАБАНОВ
                     СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
                     СЕВДА ЕВТИМОВА МАРТИНОВА
                     СЕРГЕЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
                     СИЙКА ДИМИТРОВА ЙОВЧЕВА
                     СИЙКА ИВАНЧЕВА СЛАВОВА
                     СИЙКА СТОЙЧЕВА ПАРОНОВА
                     СИЙКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕОФАРОВА
                     СИЛВИЯ ГРИГОРОВА НИКОЛОВА
                     СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА ДАУЛОВА
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     СИМОНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЯНА ГЕНАДИЕВА ГАНЧЕВА
                     СЛАВЕЯ ЖЕКОВА НАШЕВА
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     СЛАВЧО ГОСПОДИНОВ СЛАВЧЕВ
                     СНЕЖАНА ТЕНЧЕВА ГАНЧЕВА
                     СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА
                     СОНЯ АТАНАСОВА ПЕЛЕВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
                     СОНЯ СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА
                     СОФИЙКА НИКОЛОВА МИТЕВА
                     СТАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА
                     СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     СТАНКА ИЛИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     СТАНКО ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ
                     СТЕЛЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДРАГИЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ЩЕРЕВ
                     СТЕФАН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ ЯНЕВ
                     СТЕФАН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     СТЕФКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     СТЕФКА СОТИРОВА ЯНЕВА
                     СТОЙКА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА
                     СТОЙКО ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     СТОЙЧО АНГЕЛОВ НИНЕВ
                     СТОЙЧО ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     СТОЙЧО ФИДАНОВ ДРАГАНОВ
                     СТОЯН АНГЕЛОВ КУЧКОВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ БАЛАШЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
                     СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
                     СТОЯН НИКОЛАЕВ ЧИЛЕВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ СТАЛЕВ
                     СТОЯН ПАВЛОВ СТАНКОВ
                     СТОЯНКА НАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА ДАНЕВА
                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ПЕТРОВА ДРАГОВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА ГОСПОДИНОВА ГАНДЖУРОВА
                     ТЕНЮ МАРКОВ ТЕНЕВ
                     ТЕОДОР НИКОЛЧЕВ ЯНЕВ
                     ТЕОДОРА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА
                     ТЕОДОРА ВАЛЕРИЕВА МЕТОДИЕВА
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА АНДИНОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТОДОР АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
                     ТОДОР АТАНАСОВ КАВЛАКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНДИНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАЗГАЛОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР НИКОЛОВ ЦЕНОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТОДОРКА СРЕБРЕВА ТРИФОНОВА
                     ТОНКА ГЕНЧЕВА ТЕНЕВА
                     ТОНКА ДЕЛЕВА ДОБРЕВА
                     ТОНКА ТОДОРОВА ГАНДЖУРОВА
                     ТОНЮ МАНОЛОВ ЯНЧЕВ
                     ТОНЮ СТОЙЧЕВ ТОНЕВ
                     ТРАЯНА ЛАМБРЕВА АРГИРОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ДИМИТРОВ АКУЗОВ
                     ТРЕНДАФИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ТРИФОН ИВАНОВ СТАЛЕВ
                     ФАНКА МЛАДЕНОВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
                     ФИДАН СТОЕВ ДРАГАНОВ
                     ФИДАН СТОЙЧЕВ ДРАГАНОВ
                     ФИЛИП ИВАНОВ ЯНЧЕВ
                     ФИЛКА БОРИСОВА БАХАРЕВА
                     ФИЛКА ИВАНОВА ДЖОГОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТКОВА СТАЛЕВА
                     ХРИСТИНА ТЕНЕВА СПИРОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ КЕМЕНДЖИЕВ
                     ХРИСТО БОЙДЕВ МИЛЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
                     ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИЧЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО ДИЧЕВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ БЕЛОВСКИ
                     ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО РАДКОВ ДАСКАЛОВ
                     ХРИСТОЗ ДОЙЧЕВ МИТЕВ
                     ЦВЕТАН АНГЕЛОВ СПИРОВ
                     ЦВЕТАН БОНЕВ ПЕТРОВ
                     ЦВЕТАН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
                     ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ГОЧЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЦВЕТКА ИВАНОВА ФИЛЕВА-ГОСПОДИНОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА
                     ЦОНКА ТОДОРОВА ЙОВЧЕВА
                     ЩЕРЮ АСЕНОВ СТАЙКОВ
                     ЩЕРЮ ПЕТРОВ КИНОВ
                     ЯНА ИВАНОВА ШЮТЕН
                     ЯНА КИРИЛОВА СТОЕВА
                     ЯНИЦА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     ЯНИЦА АТАНАСОВА КУРТОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА КУЧКОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА КУЧКОВА
                     ЯНКА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА
                     ЯНКА НИКОЛОВА ГРОЗЕВА
                     ЯНКО ИЛЧЕВ ИЛИЕВ
                     ЯНКО КРАСИМИРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ЯНКО ТРЕНДАФИЛОВ БАЛАБАНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 005
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА МАНОЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСИ ХРИСТОВ ИНДЖОВ
                     АНА ВЪЧКОВА АНГОВА
                     АНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     АНАСТАСИЯ ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ БЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАЛЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     АНГЕЛ ИЛИЕВ КАФАЗОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ЛЕНКОВ
                     АНГЕЛ СТОЯНОВ СЕРТОВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ БАЛАШЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛИНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
                     АНДРЕЙ ВЕНЦЕВ ДИЛОВ
                     АНДРЕЙ ИВАНОВ АНДРЕЕВ
                     АНИ ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     АНИ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     АНИТА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА
                     АНИЦА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА
                     АНИЦА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     АНИЧКА СТОИЛОВА ДРАГОВА
                     АНКА ШИБИЛЕВА НИКОЛОВА
                     АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА БАМБЕВА
                     АНТОАНЕТА ГОЧЕВА ДРАГОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
                     АТАНАС ДОБРЕВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ ДРАГОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ МАНОЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КАТЕВ
                     АТАНАС РАДОСЛАВОВ НАНЕВ
                     АТАНАС ТЕНЕВ КОСЕВ
                     АТАНАС ТОДОРОВ НАНЕВ
                     АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ВИДЕВА
                     БИСТРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     БОЖАНА АТАНАСОВА МИТЕВА
                     БОРА ИЛХАН ГАРИП
                     БОРИС КОСТОВ ТЕНЕВ
                     БОРИС ХРИСТОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ
                     БОРИСЛАВ ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ
                     БОЯНА СПАСОВА ДРАГОВА
                     ВАЛЕНТИН ДИМОВ ДРЪНГОВ
                     ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ КОЛЕВ
                     ВАНГЕЛ АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВАНИНА ПЕЙЧЕВА ТОЧКОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА
                     ВАНЯ МИХАЙЛОВА ТАНОВА
                     ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ТОЧКОВ
                     ВАСИЛ НИКОЛОВ СКЕРЛЕВ
                     ВАСИЛ ПАВЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА
                     ВАСИЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     ВАСКА СИДЕРОВА МИЛУШЕВА
                     ВЕЛИКА ДИМИТРОВА МИЛУШЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     ВЕНЦИ СЕЙКОВ ДИЛОВ
                     ВЕРОНИКА ВАСИЛЕВА МАНЕВ
                     ВЕСА НЕНЧЕВА МИТЕВА
                     ВЕСЕЛА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     ВЕСЕЛИН МАРТИНОВ ПЕЛТЕКОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ТОДОРОВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА КИЛАКОВА
                     ВЕСКА КАРАМФИЛОВА МАТАКОВА
                     ВИВИЯН ДАНАИЛОВА ДОБРЕВА
                     ВИКТОРИЯ ДИНКОВА АТАНАСОВА
                     ВИОЛЕТА СТАНКОВА КАРТЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА КАФТАНОВА
                     ВЛАДИМИР ИЛКОВ МАНЕВ
                     ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕШЕВА
                     ГАЛИНА БОРИСОВА КАРААТАНАСОВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
                     ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГАЛИНА ТОДОРОВА СУЛТАНОВА
                     ГАЛЯ НИКОВА ПЕТРОВА
                     ГАНА ПЕТРОВА ГАЧЕВА
                     ГЕНЧО ИВАНОВ ТОЧКОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ЗОТЕВ
                     ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КОРЦАНОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МАТЕРОВ
                     ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ДРАГОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ВИДЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КАРААТАНАСОВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СТОИЛОВ БОРИСОВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ КИРОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МАТАКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ МИНЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
                     ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ГЕРГАНА ИЛИЕВА КАРАБОЯНОВА
                     ГРОЗДАНКА ТОДОРОВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     ГРОЗЮ КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
                     ГУДА ГЕОРГИЕВА ЗАФИРОВА
                     ГЮЛЕР  ДЬОНМЕЗ
                     ДАНАЕЛ ДИМИТРОВ МАВРЕВ
                     ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ СУЛТАНОВ
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАТЕРОВА
                     ДАНЧО АТАНАСОВ ТОНЕВ
                     ДАРИНА ИЛКОВА АНДРЕЕВА
                     ДЕНИЗ САЛИМ ЙОЗДЖАН
                     ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ДИАНА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА-ЗИМБИЛЕВА
                     ДИАНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА
                     ДИМИТРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     ДИМИТРИНА СТАНКОВА МАРКОВА
                     ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КЬОСЕИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР КОЛЕВ ДОБРЕВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР НЕЙКОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ САМАНДЖИЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КУЧКОВ
                     ДИМИТЪР СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИНДЖОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЧОРЛОВ
                     ДИМИТЪР ЯНКОВ ЗАФИРОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ЗОТЕВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ КАРАЧОМАКОВ
                     ДИМО КИРИЛОВ КАРАБОНОВ
                     ДИМО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
                     ДИМО НИКОЛОВ СУЛТАНОВ
                     ДИМО ПАВЛОВ ДРЪНГОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ДИМО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМЧО АЛЕКСАНДРОВ ГАЧЕВ
                     ДИМЧО ВАСИЛЕВ ЖЕЛЕВ
                     ДИМЧО КИРИЛОВ ЯНАКИЕВ
                     ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
                     ДОБРИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ
                     ДОБРИНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ДОБРИНКА СИДЕРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРОМИРА ЯНКОВА МАВРОДИЕВА
                     ДОНКА ПЕТРОВА КАНДАМУНЕВА
                     ДОНКА СИДЕРОВА ТРЪНДЕВА
                     ДОНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
                     ДРАГИЯ ШИДЕРОВ КАЗАКОВ
                     ДРАГОМИР ВАСИЛЕВ МАРАТИЛОВ
                     ДРАГОМИР ЛЮБОМИРОВ ДРАГОВ
                     ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА БЕЛЧЕВА
                     ЕВДОКИЯ СТЕПАНОВНА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕИВАНОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МОРУКОВА
                     ЕЛЕНА КРЪСТЕВА СИВКОВА
                     ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ЗАФИРОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДРАГОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЦИНГОВА
                     ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ДЮЛГЕРОВА
                     ЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА КАМОЧАЙ
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ СЕПЕТЛИЕВ
                     ЕМИЛИЯ АРСЕНОВА ЧАВДАР О
                     ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА КАФОЗОВА
                     ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ
                     ЖЕЛЮ АТАНАСОВ ДРАГОВ
                     ЖЕЛЯЗКА ВЪЛЧЕВА КУЧКОВА
                     ЖЕЛЯЗКА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЖИВКА ИЛИЕВА МАНЕВА
                     ЖИВКА ПАНАЙОТОВА АТАНАСОВА
                     ЖИВКА ТРЕНДАФИЛОВА ЛЕНКОВА
                     ЖИВКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЗАХАРИНА ИВАНОВА КОШКОВА
                     ЗЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
                     ЗЛАТКО ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     ЗОРНИЦА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАЙЛО ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ КАРАИВАНОВ
                     ИВАН АНДРЕЕВ ТОДОРОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
                     ИВАН ВАСИЛЕВ ТОЧКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТЕКЕЛИЕВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ДЕЛИПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ КЬОСЕИВАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ВАНГЕЛАКОВ
                     ИВАН ПЕТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ИВАН СИДЕРОВ МИЛУШЕВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ВАНКОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ШОПОВ
                     ИВАН ФИЛИПОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ЯНЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
                     ИВАНКА ЙОРДАНКОВА КОЛЕВА
                     ИВАНКА КОЛЕВА СТАЛЕВА
                     ИВАНКА МИХАЙЛОВА ДЕЧЕВА
                     ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА
                     ИВО СТОЯНОВ КАРАБОЯНОВ
                     ИЛИЯ АНГЕЛОВ КАФАЗОВ
                     ИЛИЯ ДОБРЕВ ЕРКЕЧЕВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ИЛИЯ КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ИЛИЯ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
                     ИЛИЯН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     ИЛКО ВЛАДИМИРОВ МАНЕВ
                     ИЛКО ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛХАН НУРИ ГАРИБ
                     ИСКРЕН ЙОРДАНОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
                     ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ
                     ЙОРДАН НАНЕВ МИТЕВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА МАТЕРОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ЯНЕВА
                     ЙОСИФ ДРАГАНОВ ТАНОВ
                     КАРАМФИЛА ХРИСТАКЕВА СУЛТАНОВА
                     КАРАМФИЛКА ДРАГИЕВА КАРАЧОМАКОВА
                     КАРАМФИЛКА ИЛИЕВА КАЗАКОВА
                     КАТЕРИНА ДИМОВА ДРЪНГОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
                     КАТЕРИНА НИКОЛОВА ИЛЧЕВА
                     КАТИНА МИХАЙЛОВА АНАСТАСОВА
                     КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНКОВА
                     КАТЯ АЛЕКСИЕВА ПЛАЧКОВА
                     КАТЯ ГОСПОДИНОВА ЗОТЕВА
                     КИРИЛ ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
                     КИРИЛ ДИМЧЕВ ЯНАКИЕВ
                     КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИТОВ
                     КИРИЛ НИКОЛОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ
                     КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
                     КИРИЛ ХРИСТОВ ЗЛАТИЛОВ
                     КИЧКА АТАНАСОВА ДИЛОВА
                     КИЧКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     КОЛЮ МАРИНОВ ВИДЕВ
                     КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ СТОИМЕНОВ
                     КОСТАДИН ИЛИЕВ ХАДЖИИЛИЕВ
                     КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ИТОВ
                     КОСТАДИНА ИВАНОВА ТЕНЕВА
                     КРАСЕН АНГЕЛОВ КИРИЛОВ
                     КРАСЕН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
                     КРАСИМИР ГРОЗЕВ КАРАБОНОВ
                     КРАСИМИР ЙОРДАНОВ БАМБЕВ
                     КРАСИМИР НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ТЕНЕВ КОСЕВ
                     КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА
                     КРАСИМИРА ЖЕЧЕВА ЧУКОЛОВА
                     КРАСИМИРА ПЕТЕВА СЕПЕТЛИЕВА
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВ
                     КРЕМЕНА ИВАНОВА МОРЯКОВА-УЙДУРУМОВА
                     КРИСТИАН ДИМЧЕВ ТОНЕВ
                     ЛЕМАН ЕКРЕМ ГАРИБ
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЛЮБЕН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
                     ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
                     ЛЮБОМИР ДРАГИЕВ ДРАГОВ
                     МАГДАЛЕНА ДОБРЕВА ВАНКОВА
                     МАГДАЛИНА РУСЕВА ДЕЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВЕСЕЛИНОВА КАФАЗОВА
                     МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
                     МАРИАНА НИКОЛОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     МАРИЙКА АНГЕЛОВА ХРИСТОНОВА
                     МАРИЙКА БОЖИНОВА СТРАТИЕВА
                     МАРИЙКА ГОЧЕВА ХАДЖИЖЕЛЕВА
                     МАРИЙКА СЛАВОВА МИЛЕВА
                     МАРИЙКА ЯНЕВА КОЛЧЕВА
                     МАРИН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
                     МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МАРИН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МАРИНЕЛА СТОЯНОВА ПЕЛТЕКОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА КАРАИВАНОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАЛЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ДРЪНГОВА
                     МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИЯ ГИНЕВА ТОЧКОВА
                     МАРИЯ КОЛЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА-ДИМОВА
                     МАРИЯ НАЧЕВА ГРОЗЕВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА КОШКОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ТОЧЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИНЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА ГАЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КИМЧЕВА
                     МАРИЯНА ТОДОРОВА КАРАБОНОВА
                     МАРТИН ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     МАРТИН ИЛИЕВ КАЗАКОВ
                     МАРУСЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ЛЕНКОВА
                     МАЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
                     МАЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КОРЦАНОВ
                     МИЛЕН КОЛЕВ ВИДЕВ
                     МИЛЕНА АТАНАСОВА КАТЕВА
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МИЛКА ДРАГИЕВА ЛЕНКОВА
                     МИЛКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     МИЛУШ ЯНЕВ МИЛУШЕВ
                     МИЛУШ ЯНКОВ ЯНЕВ
                     МИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     МИНКА КИРЕВА ИТОВА
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ТОЧЕВ
                     МИРОСЛАВА ДИМОВА ТОЧЕВА
                     МИТКО СИДКОВ МИЛУШЕВ
                     МИТРА ЙОРДАНОВА АРАБАДЖИЕВА
                     МИТРА ПЕТРОВА МИЛУШЕВА
                     МИХАИЛ ДЕЛЧЕВ РУСЕВ
                     МОНИКА ДИМИТРОВА ДОБРЕВА
                     МОНИКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
                     НАДЯ МИХАЙЛОВА КУЧКОВА
                     НАДЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     НАЙДЕН ИВАНОВ ВЪЛНЕВ
                     НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     НЕДЯЛКА КИРИЛОВА САМАНДЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА МАНОЛОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА РУСЕВА ЧЕРВЕНКОВА
                     НЕЙКО МИТЕВ ДИМИТРОВ
                     НЕЛИ ПЕТРОВА КАРТЕЛОВА
                     НИКОЛ ДИМИТРОВА НЕЙКОВА
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛАКЕВ
                     НИКОЛА ЖЕКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОРГОВСКИ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
                     НИКОЛА СТОЙЧЕВ ДРАГОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
                     НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ДИМОВ СУЛТАНОВ
                     НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛИНА АТАНАСОВА БАМБАЛОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИЛЧЕВА
                     НИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     НИНА КОСТАДИНОВА ЧОРЛОВА
                     ОЛГА ГЕОРГИЕВА ТОЧЕВА
                     ПАВЕЛ ХРИСТОЗОВ СТРАТИЕВ
                     ПАВЛИНКА АЛЕКСИЕВА ИНДЖОВА
                     ПАВЛИНКА ЙОРДАНОВА МАДЕВА
                     ПАСКО ИВАНОВ КАРПЕНКОВ
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ПЕНКА ИВАНОВА ЗАФИРОВА
                     ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     ПЕТРАНА КОСТОВА КОСТАДИНОВА
                     ПЕТРАНА КРЪСТЕВА МАТЕРОВА
                     ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА СТАЙКОВА
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ УСУЛОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОШКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАРТЕЛОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ КУЧКОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАТЕРОВ
                     ПЕТЪР ДИМЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
                     ПЕТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОЧЕВ
                     ПЕТЪР СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ БАМБАЛОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ГАЧЕВ
                     ПЕТЬО АНГЕЛОВ НЕДЕВ
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА САМАНДЖИЕВА
                     ПЕТЯ ДОБРЕВА АТАНАСОВА
                     ПЕТЯ ИЛИЕВА ХРИСТОНОВА
                     ПЛАМЕН АНТОНОВ ВАНГЕЛОВ
                     ПЛАМЕН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     ПЛАМЕНА ПЕТРОВА БАМБАЛОВА
                     РАДКА ПЕТЬОВА АНГЕЛОВА
                     РАДКА СТАНКОВА МАРКОВА
                     РАДКА ТОДОРОВА МОСКОВА
                     РАДОСЛАВА АТАНАСОВА НАНЕВА
                     РЕЙХАН ХАЛИЛ ФЕРАД
                     РЕНЕТА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РОЗИНКА ВЪЛЧЕВА КАРПЕНКОВА
                     РОСЕН СТАНЕВ РУСЕВ
                     РОСТИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КОЛЕВ
                     РУЖА ДИМИТРОВА МИЛЕВА
                     РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     РУМЯНА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
                     РУСКА АТАНАСОВА ЕРКЕЧЕВА
                     РУСКА ИВАНОВА ДЕЛИПЕТРОВА
                     РУСКА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СВЕТЛА ДИМИТРОВА КАРАИВАНОВА
                     СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ
                     СЕВО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
                     СИДЕР ИВАНОВ МИЛУШЕВ
                     СИЙКА ПЕТРОВА ВИДЕВА
                     СИЛВИЯ ВЕНЦЕВА КОРЦАНОВА
                     СИЛВИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СИМЕОНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
                     СИМОНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     СЛАВЕЙКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     СОФИЙКА НИКОЛОВА ХАДЖИИЛИЕВА
                     СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА СТОИМЕНОВА
                     СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ
                     СТАНИМИР НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ВИДЕВ
                     СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДРАГОВ
                     СТАНКА АТАНАСОВА ЕНЧЕВА
                     СТАНКА ДИМОВА МИЛУШЕВА
                     СТАНКА ДОЙЧЕВА ХРИСТОВА
                     СТАНКА НИКОЛОВА ДЕЛИДЖОВА
                     СТАНКА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА
                     СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
                     СТАНЮ РУСЕВ ГРОЗЕВ
                     СТЕФАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ КУЧКОВ
                     СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА МАТЕРОВА
                     СТЕФАНИ ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     СТЕФАНКА КОЛЕВА ИЛИЕВА
                     СТЕФКА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТИЛЯН ИВАНОВ ВАНКОВ
                     СТОИЛ ГАЧЕВ БОРИСОВ
                     СТОИЛ СПАСОВ ДРАГОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ АТАНАСОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ВАНКОВ
                     СТОЯН ПАВЛИНОВ ИВАНОВ
                     СТОЯН ХРИСТОВ КАРАБОЯНОВ
                     СТОЯНКА АНГЕЛОВА МАВРЕВА
                     СТОЯНКА ИВАНОВА СВИНАРОВА
                     СТОЯНКА МЕТОДИЕВА КОШКОВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА ЯНАКИЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА БАМБЕВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА КАТЕВА
                     ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА
                     ТАНЯ КРАСИМИРОВА БАМБЕВА
                     ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
                     ТАТЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ТАТЯНА СИМЕОНОВА КОЗАРЕВА
                     ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ
                     ТЕНЮ ДЕЛЧЕВ ГРОЗИНОВ
                     ТЕНЮ НИКОЛОВ ДРАГОВ
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГАЧЕВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА БОРИСОВА
                     ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ТЕОДОРА ПЕТРОВА ЧОРЛОВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     ТОДОР НАЙДЕНОВ ПЛАЧКОВ
                     ТОДОР ЯНЕВ КОЗАРЕВ
                     ТОНИ КРАСИМИРОВА КОРЦАНОВА
                     ТОНИ НИКОЛАЕВА ДРАГОВА
                     ТОНКА АЛЕКСИЕВА КОРЦАНОВА
                     ТОНКА ГОЧЕВА ТОДОРОВА
                     ТОНКА ЗАПРЯНОВА ДРАГОВА
                     ТОНКА ПЕТРОВА ДЕЛИДЖОВА
                     ТОТКА МАРГАРИТОВА ТОДОРОВА
                     ТРЕНДАФИЛКА КОНСТАНТИНОВА ДИМИТРОВА
                     ТЮРКАН  ДЬОНМЕЗ
                     ФЕРХАТ  ДЬОНМЕЗ
                     ФИДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ФИЛИП АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ФОТА ИВАНОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ХАЛИЛ АЛИЕВ ХАЛИЛОВ
                     ХРИСАНА ХРИСТОВА МАРКОВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
                     ХРИСТИНА ДИМИТРОВА МАТАКОВА
                     ХРИСТИНА НЕДКОВА КАРАМФИЛОВА
                     ХРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА ВИДЕВА
                     ХРИСТИНКА ГОСПОДИНОВА ДРАГОВА
                     ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ
                     ХРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ХРИСТО АНАСТАСОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ХРИСТО БОРИСОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАЧЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ИНДЖОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ЧОРЛОВ
                     ХРИСТО ИЛИЕВ МОРЯКОВ
                     ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО ПАВЛОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО СКУЛЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО СТОЯНОВ СИДЕРОВ
                     ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ ИВАНОВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА УЙДУРУМОВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ЗОТЕВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА КИСЬОВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     ЯНА ДИМОВА КАРАБОНОВА
                     ЯНА ПЕТРОВА ЯНЕВА
                     ЯНА ТЕНЕВА КАРАГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ГРОЗЕВА ТОНЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА МАТЕРОВА
                     ЯНКО КОЛЕВ ЯНКОВ
                     ЯНКО МИЛУШЕВ ЯНЕВ
                     ЯНКО МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
                     ЯНКО СТОЙЧЕВ БАМБАЛОВ
                     ЯНУШ БОРИСОВ ДИМИТРОВ
                     ЯНЬО МАВРЕВ КОЗАРЕВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АДРИАНА НЕДЯЛКОВА МИТКОВА
                     АДРИЯНА МАРИЯНОВА КУРТОВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА МИЛАДИНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ КАТЕВ
                     АНАСТАСИЯ БОРИСОВА БЛАГОВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛ БОНЕВ БОНЕВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАДЖУРОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТКОВ ГАЧЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ
                     АНГЕЛ РУСАНОВ ЛАЗАРОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     АНГЕЛИНА АТАНАСОВА МЕШЕКУШЕВА
                     АНГЕЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     АНДРЕЙ ХРИСТОВ ОГНЯНОВ
                     АНИТА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
                     АНИТА МИТКОВА ДИМИТРОВА-МАТАКОВА
                     АНИЧКА ВЪЛКАНОВА МИТЕВА
                     АНИЧКА ГЕОРГИЕВА КАРАДЖОВА
                     АНИЧКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
                     АННА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА-ПЕТКОВА
                     АННА ПАВЛОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     АНТОАНЕТА ДЕЛЧЕВА МАДЖУРОВА
                     АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА БОРАДЖИЕВА
                     АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА ТИНЕШЕВА
                     АСЕН НИКОЛОВ АСЕНОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГОСПОДЕВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ТИНЕШЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ КУРТОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ТЕНЧЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ ЧАТРАКОВ
                     АТАНАС ТРИФОНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     АТАНАС ХРИСТОВ ВЛАДЕВ
                     АТАНАСКА ЕВЛОГИЕВА ТОДОРОВА
                     АТАНАСКА ПЕТКОВА КОСТОВА
                     БЕХЧЕТ АЛИ МЕХМЕД
                     БИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВА
                     БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
                     БЛАГОЙ ТОДОРОВ КАЗАКОВ
                     БОЖАНКА КАРЧЕВА ИЛИЕВА
                     БОРИС ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
                     БОРИС ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     БОРИС ПЕТРОВ МОСКОВ
                     БОРИС СЛАВОВ КЕРАНОВ
                     БОРИС СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     БОРИС ЩЕРЕВ ХАДЖИПЕТЕВ
                     БОРИСЛАВ АНДОНОВ КОСТОВ
                     БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЕВОВ
                     ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВЛАСАКОВ
                     ВАЛЕНТИНА БОРИСЛАВОВА ТОНЕВА
                     ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА
                     ВАЛЕНТИНА СЛАВОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАЛЯ ЗЛАТКОВА БОЗАЛИЕВА
                     ВАЛЯ ПЕТРОВА СРЕБРЕВА
                     ВАНГЕЛ МИРОСЛАВОВ КИСЬОВ
                     ВАНГЕЛ НИКОЛОВ БЕЛЧЕВ
                     ВАНГЕЛУДКА ДИМИТРОВА СУЛТАНОВА
                     ВАНИНА ИВАНОВА СЪБЕВА
                     ВАНЯ АТАНАСОВА ВЛАДЕВА
                     ВАНЯ МИРОСЛАВОВА КАЗАКОВА
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАДЖОВ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПИСАРОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ КРАСИМИРОВ МОСКОВ
                     ВАСИЛ СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ ТОДОРОВ БАКАЛОВ
                     ВАСИЛ ЯНКОВ НЕДЯЛКОВ
                     ВАСИЛИЯ ДИМИТРОВА ПАДУРАРУ
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     ВАСИЛКА ТОДОРОВА ПИСАРЕВА
                     ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА МИТЕВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА КУРТОВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ПИСАРОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ВЕНКО СТОИЛОВ РУСЕВ
                     ВЕРКА КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА
                     ВЕСА ИЛИЕВА МАТАКОВА
                     ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА ТОДЕВА
                     ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА БОРАДЖИЕВА
                     ВЕСЕЛИНА ЯНАКИЕВА ТРЪНДЕВА
                     ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА КАРАДЖОВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧЕВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА
                     ВЕСКА ЖИВКОВА КАЗАКОВА
                     ВЕСКА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
                     ВИКТОРИЯ ДОБРОМИРОВА ХРИСТОВА
                     ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     ВИКТОРИЯ ТОДОРОВА МАРКОВА
                     ВИОЛЕТА НАСКОВА ДИМИТРОВА
                     ВИОЛЕТА ТЕНЕВА ЛИЛЯНОВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МАЗГАЛОВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БОНЕВ
                     ВЛАДИМИРА ХРИСТОВА ВАЛЕНТЕ
                     ГАЛИНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА РУСЕВА
                     ГАНКА АНАСТАСОВА МИТКОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГОСПОДЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ КЮЧУКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ШИКИРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
                     ГЕОРГИ КАРАМФИЛОВ ВЪЛКОВ
                     ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МОСКОВ
                     ГЕОРГИ МАРИАНОВ КАТЕВ
                     ГЕОРГИ МИРОСЛАВОВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ КУЛОВ
                     ГЕОРГИ ПЕНЕВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ТОНЕВ
                     ГЕОРГИ РУМЕНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ САШЕВ СЕВОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НАШЕВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТЕРЗИЕВ
                     ГЕОРГИ ТАНЧЕВ МИТЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ФАКИРОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ БРАТКОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ВЪЛКАНОВ
                     ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ПАРОНОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАСКОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ СЪБЕВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МОРЯКОВА
                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МУТОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ГЕРГАНА КОЛЕВА КУРТЕВА
                     ГЕРГАНА ПЕТРОВА КЪРАТЛИЕВА
                     ГИНА МАРИНОВА РАЕВА
                     ГИНКА ВЪРБАНОВА КУЧКОВА
                     ГИЧКА СТАНКОВА НАШЕВА
                     ГОСПОДИН ИВАНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ГОСПОДИН НИКОЛОВ МОСКОВ
                     ГОСПОДИН СТОЯНОВ ХРИСТОВ
                     ГЮЛХАН МЕДЖИД МЕХМЕД
                     ДАНИЕЛА ИВАНОВА КЮРТОВА
                     ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА СТАНКОВА
                     ДАНЧО ДИМИТРОВ ЗАФИРОВ
                     ДАРИНА ХРИСТОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ДЕЛЯНА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕЯН ДИМИТРОВ МУТОВ
                     ДЕЯН ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
                     ДЖЕРЕН БЕХЧЕТ МЕХМЕД
                     ДИМАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ДИМИТРИНА ГРОЗЕВА МАЛИНИНА
                     ДИМИТРИНКА ВЪЛЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТРИНКА КОСТАДИНОВА МОСКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАДЖУРОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЕМИРЕВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ТИНЕШЕВ
                     ДИМИТЪР БОНЕВ БОНЕВ
                     ДИМИТЪР БОРИСОВ КЮЧУКОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПИСАРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ
                     ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ МУТОВ
                     ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
                     ДИМИТЪР КИРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ МИТКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЛАЙЛОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР РУСАЛИНОВ БЕЛЧЕВ
                     ДИМИТЪР РУСАНОВ ЛАЗАРОВ
                     ДИМИТЪР СРЕБРЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАЛИНИН
                     ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ СТАМЕНОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ЯНАКИЕВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА КАЗАКОВА
                     ДИМКА ИЛЧЕВА ТЕНЧЕВА
                     ДИМКА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ДИМКА ТОДИНОВА БАНЕВА
                     ДИМКА ХРИСТОВА МОРЯКОВА
                     ДИМО ХРИСТОВ ПАМПОРОВ
                     ДИЯНА ПЕТРОВА БОРАДЖИЕВА
                     ДОБРА ЯНАКЕВА ТЕНЧЕВА
                     ДОБРИ ГОЧЕВ ТРЪНДЕВ
                     ДОБРИ ДИМИТРОВ МИНКОВ
                     ДОБРИ ТРЪНКОВ МОСКОВ
                     ДОБРИНА МИХАЙЛОВА НАШЕВА
                     ДОБРИНКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
                     ДОБРОМИР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ДОБРОМИР НИКОЛОВ АРНАУДОВ
                     ДОНКА ТОДОРОВА ТОНЧЕВА
                     ДОРА КОСТАДИНОВА ЛИКОВА
                     ДОЧКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
                     ДРАГОМИР ИВАНОВ КАЗАКОВ
                     ДЯЛКА ВЪЛЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕВДОКИЯ НИКОЛОВА КУЛОВА
                     ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
                     ЕКАТЕРИНА ВАНГЕЛОВА ТОНЧЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ГРОЗЕВА ДИМОВА
                     ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА БАНЕВА
                     ЕЛЕНА БЛАГОЕВА КАЗАКОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЛАЙЛОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА
                     ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     ЕЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОНЕВА
                     ЕЛЕНА МАРИНОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ЕЛЕНА СТАЛЕВА НИКОЛОВА
                     ЕЛЕНА ТЕНЕВА БЕЛЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЕВОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА
                     ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА НАЧЕВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТАКИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
                     ЕЛИЦА ОГНЯНОВА АНДОНОВА
                     ЕМИЛ ИВАНОВ ЛИКОВ
                     ЕМИЛ ХРИСТОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ЖЕКО ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
                     ЖЕЛЯЗКА СТЕФАНОВА ПАМПОРОВА
                     ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
                     ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА
                     ЖЕЧКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЖИВКА ПЕТРОВА ГЕОРЧЕВА
                     ЖИВКО ДИМОВ ПАМПОРОВ
                     ЗДРАВКО ГОСПОДИНОВ СТОЯНОВ
                     ЗДРАВКО НИКОЛОВ КАРАИВАНОВ
                     ЗЛАТКА БОРИСОВА СРЕБРЕВА
                     ЗЛАТКА ИВАНЧЕВА ЗАФИРОВА
                     ЗЛАТКО ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ЗЛАТКО ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
                     ЗЛАТКО НИКОЛОВ СТАНКОВ
                     ЗОЯ РАШКОВА ДИМОВА
                     ЗОЯ ХРИСТОВА ТЕРЗИЕВА
                     ИВАЙЛА ХРИСТОВА УЙДУРУМОВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
                     ИВАН БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
                     ИВАН ВАЛЕНТИНОВ СЕВОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ БОРАДЖИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ИВАН ГОСПОДИНОВ БОРАДЖИЕВ
                     ИВАН ДАНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЛИКОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ МОСКОВ
                     ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОЛЕВ КОЛЕВ
                     ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЛИЛЯНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ШИКИРОВ
                     ИВАН РУСАНКОВ ЛАЗАРОВ
                     ИВАН РУСЕВ ИЛЧЕВ
                     ИВАН СТРАТИЕВ БОЖИНОВ
                     ИВАН ТОДОРОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ИВАН ХРИСТОВ РАСОКОВ
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА
                     ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КАВАЛДЖИЕВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
                     ИВАНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     ИВАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА СТАМЕНОВА
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
                     ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ КИСЬОВ
                     ИЛИЯ ДИМИТРОВ МАТАКОВ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ МАРИЯНОВ КУРТОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВ ГОЧЕВ
                     ИЛИЯН ПЕТКОВ ТЕНЧЕВ
                     ИЛИЯНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     ИМАНА ОГНЯНОВА АНДОНОВА
                     ИРЕНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА
                     ИЦО ЯНКОВ БОЗАЛИЕВ
                     ЙОВКА МИХАЙЛОВА КАТЕВА
                     ЙОЛАНДА ВЕЛИКОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ЙОРДАН ЦВЕТКОВ МИХАЙЛОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА
                     ЙОРДАНКА НИКОЛОВА КЕРЕЗОВА
                     ЙОТКО ХРИСТОВ КЕРЕЗОВ
                     КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЛИКОВА
                     КАРАМФИЛ ГЕОРГИЕВ КАРАМФИЛОВ
                     КАРАМФИЛ ДИМИТРОВ ДАЧЕВ
                     КАРАМФИЛ СЛАВОВ КЕРАНОВ
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     КАРАМФИЛКА ТОДОРОВА КАЗАКОВА
                     КАТЮША ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА ДАЧЕВА
                     КАТЯ ЙОРДАНОВА ЧАНЛИЕВА
                     КАТЯ ПЕТКОВА ТЕНЧЕВА
                     КЕТА ЯНКОВА ИВАНОВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ КОЗАЛИЕВ
                     КИРИЛ МИРОСЛАВОВ КИСЬОВ
                     КИРИЛ ТОДОРОВ ДАРАКЧИЕВ
                     КИРИЛКА СТЕФАНОВА МОСКОВА
                     КИЧКА АТАНАСОВА КОСТАДИНОВА
                     КОСТАДИН ЙОРДАНОВ КЬОСЕВ
                     КОСТАДИН ТОДОРОВ РАЕВ
                     КРАСИМИР ГОСПОДИНОВ МОСКОВ
                     КРАСИМИР ТОДОРОВ АВРАМОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОЗАЛИЕВА
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ФИЛЕВА
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БИЛБИ
                     КРАСИМИРА НИКОЛАЕВА МИНЕВА
                     КРУМ ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     КРЪСТЮ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ЛИЛИЯ БОРИСОВА БОНЕВА
                     ЛИЛЯН ИВАНОВ ЛИЛЯНОВ
                     ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА СТАВРЕВА
                     МАРА ГЕНЕВА КЕРАНОВА
                     МАРГАРИТА БОРИСОВА ТРЪНДЕВА
                     МАРГАРИТА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ПАСКОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     МАРИАН АТАНАСОВ БОРАДЖИЕВ
                     МАРИАНА ДИМИТРОВА МУТОВА
                     МАРИАНКА АТАНАСОВА АСЕНОВА
                     МАРИЕЛА МИРОСЛАВОВА КИСЬОВА
                     МАРИЙКА ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЙКА ИВАНОВА ИСКРЕВА
                     МАРИЙКА ТОТЕВА СРЕБРЕВА
                     МАРИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА
                     МАРИНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА КУРТОВА
                     МАРИЯ АТАНАСОВА ФАКИРОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАЙДАЖИЕВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИТОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ГАВРИЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
                     МАРИЯ ДОБРЕВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВЛАДЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДЕЧЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ТАНГЪРОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ТРЕНДАФИЛОВА ГОЧЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАПИТАНОВА
                     МАРИЯН ИЛИЕВ КУРТОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА
                     МАРИЯНА ИВАНОВА ИЛЧЕВА
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ КУРТОВ
                     МАРТИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     МАРТИН СВЕТЛИНОВ ТОДОРОВ
                     МЕРКАД КАДРИШЕН РАСИМ
                     МИЛАНКА БОРИСОВА НАШЕВА
                     МИЛЕН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
                     МИЛЕН МИТКОВ ЗЛАТЕВ
                     МИЛЕН ПЕТРОВ КУРТОВ
                     МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИЛЕНА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА
                     МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     МИЛКА ДИМИТРОВА КАТЕВА
                     МИЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     МИЛКА ТЕНЕВА ИВАНОВА
                     МИРОСЛАВ БОРИСОВ КЕРАНОВ
                     МИРОСЛАВ НИКОЛОВ КАЗАКОВ
                     МИРОСЛАВ ЯНКОВ МИЛУШЕВ
                     МИТКО АТАНАСОВ ЗЛАТЕВ
                     МИТКО ИЛИЕВ МАТАКОВ
                     МИТКО ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТРА ПЕТРОВА ХРИСТАКЕВА
                     МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАТЕВ
                     МИХАЙЛ ХРИСТОВ РАСОКОВ
                     НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИПЕТЕВА
                     НАДКА ИВАНОВА ПОПОВА
                     НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА
                     НАДЯ ИЛИЕВА СЕВОВА
                     НАДЯ ЙОТОВА ХРИСТОВА
                     НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА ДРАГИЕВА
                     НЕВЕНА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПАМПОРОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВЛАСАКОВА
                     НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ МИТКОВ
                     НЕЛИ АНГЕЛОВА СЕВОВА
                     НЕЛИ АТАНАСОВА КЪРАТЛИЕВА
                     НЕЛИ ТОШЕВА ПЕТРОВА
                     НИКОЛА ВАНГЕЛОВ БЕЛЧЕВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ ШИКИРОВ
                     НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
                     НИКОЛА ПЕТРОВ КАЗАКОВ
                     НИКОЛА СТАЛЕВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛА ТОДОРОВ САРАКОЛЕВ
                     НИКОЛА ЯНКОВ РАДОЙНОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ КАЗАКОВ
                     НИКОЛАЙ СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
                     НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГОВА
                     НИКОЛИНА ГОГОВА САРАКОЛЕВА
                     НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА БАЙРАКТАРОВ
                     НИКОЛИНА ТЕНЕВА КЕРАНОВА
                     НИКОЛИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ОГНЯН СЛАВОВ КОСТОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ЛАЙЛОВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ТОНЧЕВ
                     ПАВЕЛ ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИН ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ПАВЛИНА КОСТОВА ДИМИТРОВА
                     ПАВЛИНА САШЕВА СЕВОВА
                     ПАРОН ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
                     ПЕНКА ГОСПОДИНОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     ПЕНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА
                     ПЕНКО АТАНАСОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ПЕНЧО МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕПА СТОЯНОВА ТАНГЪРОВА
                     ПЕТКО АТАНАСОВ ТЕНЧЕВ
                     ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ТЕНЧЕВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА МИТКОВА
                     ПЕТРАНА КРЪСТЕВА ТОДОРОВА
                     ПЕТРАНКА КАРАМФИЛОВА МИТЕВА
                     ПЕТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРТОВ
                     ПЕТЪР АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ВЛАСАКОВ
                     ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ СРЕБРЕВ
                     ПЕТЪР ВЪЛКОВ ВЛАСАКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЛОЗЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ПАВЛОВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР РУВИМОВ РАЕВ
                     ПЕТЪР ТОШКОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ СУЛТАНОВ
                     ПЕТЯ АНГЕЛОВА ГАЧЕВА
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА РАДОЙНОВА
                     ПЕТЯ ТОДОРОВА КОРЦАНОВА
                     ПЕТЯ ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ
                     ПЛАМЕН ФИЛЕВ КАРАМАНОВ
                     РАДОСЛАВ ПЕТРОВ РАЕВ
                     РАДОСТИН ТЕНЕВ ДРАГОВ
                     РАДОСТИНА КРЪСТИНОВА СЛАВОВА
                     РАДОСТИНА СТЕФАНОВА КАРАМАНОВА
                     РАЙНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
                     РАЙНА АНГЕЛОВА СИДЕРОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ШЕКИРОВА
                     РОЗА ЖЕЛЕВА ТОШЕВА
                     РОСИЦА ВАСКОВА АНДОНОВА
                     РОСИЦА ГОСПОДИНОВА МОСКОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА САВАКОВА
                     РУЖА БЛАГОВА НАШЕВА
                     РУМЕН ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ
                     РУМЯНА АНГЕЛОВА НЕДЯЛКОВА
                     РУСАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА
                     РУСЕЛИН ДИМИТРОВ БЕЛЧЕВ
                     САШО ГЕОРГИЕВ СЕВОВ
                     СВЕТЛАНА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     СИДЕР СТОЯНОВ СИДЕРОВ
                     СИЙКА ВАСИЛЕВА ДОКОВА-АТАНАСОПУЛУ
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА ШИКИРОВА
                     СИЛВИЯ ЗЛАТАНОВА ГЬОРЧЕВА
                     СИМЕОН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
                     СЛАВЕЙКА НИКОЛОВА ТРЪНДЕВА
                     СЛАВЕЯ ДИМИТРОВА КУРТЕВА
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ МИХОВ
                     СЛАВКА ЙОРДАНОВА СЛАВОВА
                     СМАРАЙДИ ГЕНЕВА МАДЖУРОВА
                     СОНЯ АНГЕЛОВА ПЕТРОВА
                     СОНЯ СИДЕРОВА СТОЯНОВА
                     СОНЯ СТОЕВА КАЗАКОВА
                     СПАСКА МИНЧЕВА ДЕДОВА
                     СРЕБРОМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СРЕБРЮ ВАНГЕЛОВ ПЕТРОВ
                     СТАЙКО АНГЕЛОВ БЛАГОВ
                     СТАНКА ГЕНЧЕВА КЕРЕЗОВА
                     СТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЗАЛИЕВА
                     СТАНКА МИТРЕВА ПАРОНОВА
                     СТЕЛИЯН КОСТИКА ПАДУРАРУ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ТЕРЗИЕВ
                     СТЕФАН БОРИСОВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ МИЛАДИНОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ КУРТЕВ
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧАТРАКОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ЛАЙЛОВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
                     СТИЛИАН АТАНАСОВ ДРАГИЕВ
                     СТОИЛ РУСЕВ ТОДОРОВ
                     СТОЙЧО СТЕФАНОВ КУРТЕВ
                     СТОЯН ИВАНОВ ТАНГЪРОВ
                     СТОЯН ЙОРДАНОВ ДАШЕВ
                     СТОЯН МИЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     СТОЯН СИДЕРОВ СТОЯНОВ
                     СТОЯНКА РУСИНОВА КАЗАКОВА
                     СТОЯНКА ЯНКОВА БАКАЛОВА
                     ТАНКА ИВАНОВА СТАЛЕВА
                     ТАНКА НИКОЛОВА КЬОСЕВА
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТАНЯ ВАНГЕЛОВА КИСЬОВА
                     ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПАРОНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ТОШЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     ТАТЯНА ПАРОНОВА КАРАМАНОВА
                     ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ САРАКОЛЕВ
                     ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
                     ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ТОНЧЕВА
                     ТЕОДОРА МИЛЕНОВА КОРЦАНОВА
                     ТИЛА МАРИНОВА ОВЧАРОВА
                     ТИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНКОВА
                     ТИНКА ДОБРЕВА МОСКОВА-СТРАШНИКОВА
                     ТИНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     ТИНКА КОСТОВА ЧЕНДЕЛОВА
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ПАРОНОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
                     ТОДОР ДЕЛЧЕВ ТОДОРОВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ МАРКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ НАШЕВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ ДАРАКЧИЕВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ КУРТОВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА ПАРОНОВА
                     ТОДОРКА КОСТОВА КАЗАКОВА
                     ТОДОРКА ПАВЛИНОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ТОШКО ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
                     ТРАЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ
                     ТРЕНДАФА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА
                     ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ ГОЧЕВ
                     ТРИФОН АТАНАСОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
                     ТРИФОН НИКОЛОВ ОВЧАРОВ
                     ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
                     ТРИФОН ТОДОРОВ АНДИНОВ
                     ТРОЯН АТИЛОВ КАЗАКОВ
                     ТЯНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ФЕРДИ ХАСАН КЯМИЛ
                     ХРИСТИАНА ГЕОРГИЕВА АРАБАДЖИЕВА
                     ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ТРЪНДЕВА
                     ХРИСТИНКА САШЕВА ОГНЯНОВА
                     ХРИСТО АТАНАСОВ ВЛАДЕВ
                     ХРИСТО БОТЕВ ВАНГЕЛОВ
                     ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ НАНОВ
                     ХРИСТО ВЛАДКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПАСКОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СЪБЕВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ПАМПОРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ КАВАЛДЖИЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ХРИСТО КОСТАДИНОВ КАРАКОЛЕВ
                     ХРИСТО МАРКОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ РАСОКОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ТРОЯНОВ КАЗАКОВ
                     ЦВЕТАН ИЛКОВ ГЪЛЪБОВ
                     ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ ЦВЕТКОВ
                     ЦВЕТАН СЛАВОВ НИКОЛОВ
                     ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ЦВЕТКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА КАЗАКОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТКА ДОБРЕВА РАСОКОВА
                     ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ЦОНА ХРИСТОВА КАЗАКОВА
                     ЦОНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
                     ЦОНКА ГЕОРГИЕВА РАСОКОВА
                     ЦОНКА ДИМИТРОВА СРЕБРЕВА
                     ЦОНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
                     ЦОНКА ПАВЛОВА БОРАДЖИЕВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА ДЕМИРЕВА
                     ЮЛИЯН ЯНЧЕВ ЯНЧЕВ
                     ЮЛИЯНА ЮЛИЯНОВА ЯНЧЕВА
                     ЯВОР ДИМИТРОВ АНДОНОВ
                     ЯНА АТАНАСОВА СТАВРЕВА
                     ЯНИЦА ТРИФОНОВА СТАНЧЕВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА
                     ЯНКА ДИМОВА КУРТОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ГОСПОДЕВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА
                     ЯНКА ТОДОРОВА МИТЕВА
                     ЯНКО АНГЕЛОВ МИЛУШЕВ
                     ЯНКО ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ
                     ЯНКО НЕДЯЛКОВ ЯНКОВ
                     ЯНКО НИКОЛОВ РАДОЙНОВ
                     ЯНУШ СИМЕОНОВ ЯНЧЕВ
                     ЯНУША ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ЯСЕН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 007
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛЕКО НИКОЛОВ АЛЕКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ВАНЧЕВ КОЛЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ПАВЛИК ПЕТРОВ
                     АНА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ИНДЖОВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ТАНАНОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕСПИНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ДИРЕКОВ
                     АНГЕЛ ИЛКОВ ДЕЛЧЕВ
                     АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МЕШЕКУШЕВА
                     АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА ВАРСАМОВА
                     АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     АНДОН ХРИСТОВ ПАНАЙОТОВ
                     АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     АНКА СТАЙКОВА МАРИНОВА
                     АННА ИВАНОВА ГЮРУШЕВА
                     АНТОНИЯ ПАВЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНУШ ДИМОВ БЛАГОВ
                     АНЯ ТАНЧЕВА МЪРМЪРОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ ИНДЖОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ДАМЯНОВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОТОВ
                     АТАНАС ЖЕЛЕВ ЙОВЧЕВ
                     АТАНАС ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     АТАНАС ИЛИАНОВ ЕЛИСЕЕВ
                     АТАНАС ПЕТРОВ КАЗАКОВ
                     АТАНАСКА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА
                     БЕЛА АТАНАСОВА КАЗАКОВА
                     БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     БЛАГОЙ АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ
                     БЛАГОЙ МИЛАНОВ ХАРИШЕВ
                     БЛАГОМИР ДИМОВ БЛАГОВ
                     БОГДАНА ГОЧЕВА СУЛТАНОВА
                     БОГОМИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     БОЖИДАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИДАР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     БОЖИДАР ХРИСТОВ ДОГРАМАДЖИЕВ
                     БОЙКО ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
                     БОРИС ЯНКОВ КЮЧУКОВ
                     БОРИСЛАВ ИЛИЕВ БОРИСОВ
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ САВОВ
                     ВАЛЕНТИН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАСОКОВ
                     ВАЛЕНТИН РАЙЧЕВ СТОЯНОВ
                     ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
                     ВАНГЕЛ ДИМОВ САВОВ
                     ВАНГЕЛ ИВАНОВ МАВРЕВ
                     ВАНГЕЛА НИКОЛОВА БАХАРЕВА
                     ВАНИНА ЛЮЛИНОВА ДЕСПИНОВА
                     ВАНЯ НЕДЯЛКОВА БЛАГОВА
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ВАСИЛ СТАНКОВ СТРАТИЕВ
                     ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА МАДЖУРОВА
                     ВАСИЛКА АТАНАСОВА СЛАВОВА
                     ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
                     ВАСИЛКА ИЛИЕВА СТОЙНОВА
                     ВАСИЛКА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВАРСАНОВА БАМБАЛОВА
                     ВЕЛИЧКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕРА ДИМОВА САВОВА
                     ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА
                     ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РУСЕВ
                     ВЕСЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА
                     ВЕСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
                     ВЕСКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ВИКТОРИЯ ИЛИЯНОВА БАМБАЛОВА
                     ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА БОЙКОВА
                     ВИОЛЕТА КИРИЛОВА АЛЕКОВА
                     ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ВЪЛКОВА
                     ВИОЛЕТКА ВЪЛЧЕВА ДОГРАМАДЖИЕВА
                     ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВЛАДОВ
                     ВЛАДИМИР НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
                     ГАБРИЕЛА ДИМИТРОВА КАРАДЖОНОВА
                     ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ГАЛИНА ДИМИТРОВА ЯЛЪМОВА
                     ГАЛИНА КРЪСТЕВА ОРЛОВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА КИРЯКОВА
                     ГЕНКА ТОДОРОВА КАРЧЕВА
                     ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ДЕСПИНОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОСТАДИНОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ДРЪНГОВ
                     ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГОЧЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ПАЛЬОНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРИФОНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОБАНОВ
                     ГЕОРГИ КИРЯКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КОЛЕВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ МАВРОДИЕВ КИРЯКОВ
                     ГЕОРГИ МИЛАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ НИКОЛОВ МЕТАЛИКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ВАПЦАРОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ДЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ АДАМОВ
                     ГЕОРГИ ЩЕРЕВ СТРАТИЕВ
                     ГЕРГАНА ЗЛАТАНОВА МИЛЕВА
                     ГЕРГАНА ПЕТКОВА ГОЧЕВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИНДЖОВА
                     ГИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ГИЧКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА
                     ГОРДЪН АНТОНОВ ТОНЕВ
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ КЪРКАЛИЧЕВ
                     ГРАДИСЛАВ САШЕВ КИРИЛОВ
                     ДАНАИЛ ПЕТЕВ ДОБРЕВ
                     ДАНИЕЛА ИЛИЯНОВА ТОШЕВА
                     ДАНИЕЛА МАРИНОВА НИКОЛОВА
                     ДАЯНА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ОГНЯНОВА МАРКОВА
                     ДЖОРДЖИЯ ЕЙМИ  РИЧАРДСЪН
                     ДИАНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
                     ДИАНА ИЛИЕВА УЗУНОВА
                     ДИАНКА ХРИСТОВА ФИЛЕВА
                     ДИЛЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТРИЙКА РАДЕВА КАЗАКОВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ХАРИШЕВА
                     ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ВАПЦАРОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ДИМИТРИНКА КОЛЕВА ТОШЕВА
                     ДИМИТРИНКА МИЛЧЕВА КОЛЕВА
                     ДИМИТРИНКА СТАЙКОВА ПАВЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА СТОЙКОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАКАЛОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДАМЯНОВ
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ МИТЕВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КИРИШЕВ
                     ДИМИТЪР ЕНЕВ ТЕНЕВ
                     ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ МЪНДЕВ
                     ДИМИТЪР ИЛЕВ ЯЛАМОВ
                     ДИМИТЪР ОГНЯНОВ МАРКОВ
                     ДИМИТЪР ПАВЛОВ КАРАДЖОНОВ
                     ДИМИТЪР ПАНТЕЛЕЕВ БОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТКОВ КОЛЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДРАГОВ
                     ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ АНДИНОВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ АТАНАСОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ГЮРУШЕВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАЛЬОНОВ
                     ДИМИТЪР ЮРДАНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМКА ДИМИТРОВА ТЕНЕВА
                     ДИМО БЛАГОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЪНГОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМОНА АНУШЕВА БЛАГОВА
                     ДИНКА МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА
                     ДИНЧО КОЛЕВ ТОНЕВ
                     ДИЯН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     ДИЯНА ДИМИТРОВА МИТРЕВА
                     ДОБРИ НЕДЯЛКОВ КОЗАЛИЕВ
                     ДОБРИНА МИЛАНОВА ИВАНОВА
                     ДОБРИНА СТОЕВА БЕЛОМОРСКА
                     ДОБРИНКА ГАЧЕВА ИЛИЕВА
                     ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ДОЙЧО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОНКА ДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ДЕМИРЕВА СТРАТИЕВА
                     ЕВА ПЕТРОВА СТРАТИЕВА
                     ЕВГЕНИ ИСКРЕВ ГЕНЕВ
                     ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОЙЧЕВА
                     ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА
                     ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА ХРИСТОЗОВА
                     ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
                     ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА
                     ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЕЛИСЕЕВА
                     ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ГЕОРГИЕВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГАКЕВА КЮЧУКОВА
                     ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ИЛИЕВА ТОШЕВА
                     ЕЛЕНА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНДОНОВА
                     ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
                     ЕЛЕНА МИЛАНОВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА МИЛУШЕВА БОЯДЖИЕВА
                     ЕЛЕНА МИТКОВА АСЕНОВА
                     ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ФИЛЕВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА ТОШЕВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЯЛЪМОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА БАКАЛОВА
                     ЕЛЕНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА ТОДОРОВА
                     ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ЯНЪКОВА
                     ЕЛКА ИВАНОВА БОНЕВА
                     ЕМИЛ ЖЕЛЯЗКОВ КИРИШЕВ
                     ЕМИЛ НИКОЛОВ СТРАШНИКОВ
                     ЕМИЛИЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА
                     ЕМИЛИЯН ДИМИТРОВ ТЕНЕВ
                     ЕНЧО ХРИСТОВ ИСКРЕВ
                     ЖАНА ДИМИТРОВА ПОПОВА
                     ЖЕКА ПЕТРОВА ЗАЙКОВА
                     ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТОЯНЧЕВ
                     ЖЕЛЯЗКО АНГЕЛОВ КИРИШЕВ
                     ЖЕНЯ ВАНГЕЛОВА МИЛКОВА
                     ЖЕНЯ СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА
                     ЖЕЧКА ИЛИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ЖЕЧКА НИКОЛОВА ДРАГОВА
                     ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
                     ЖИВКА КОЛЕВА КИРИШЕВА
                     ЖИВКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЖИВКО ДИМИТРОВ КИРИШЕВ
                     ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА РУСИНОВА
                     ЗЛАТКА МИНКОВА АСЕНОВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА КАТЕВА
                     ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА НАСТРАДИНОВА
                     ЗЛАТКО  ЗЛАТКОВ
                     ЗЛАТКО АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ИБРЯМ СЕЗГИН ИБРЯМ
                     ИВА БЛАГОЕВА СТАЛЕВА
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ НИКОЛОВ
                     ИВАЙЛО ТОДОРОВ КАФОЗОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ ЧЕНДЕЛОВ
                     ИВАН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЖИШЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ЙОВЧЕВ
                     ИВАН ВАРСАНОВ СУЛТАНОВ
                     ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ИВАН ВЪЛКАНОВ РАСОКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРЧЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАЛЬОНОВ
                     ИВАН ГОРАСТЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     ИВАН ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ЖЕКОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ИВАН ИЛИЯНОВ ТОШЕВ
                     ИВАН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ
                     ИВАН МИХАЛЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     ИВАН НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ МАТАНОВ
                     ИВАН ПЕНКОВ РУСЕВ
                     ИВАН РУСЕВ ПОЛИХРОНОВ
                     ИВАН ТОТЕВ МЕТЕВ
                     ИВАН ТРИФОНОВ МИТЕВ
                     ИВАН ХРИСТОВ ЖЕЛЕВ
                     ИВАНКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ИВАНКА ГЕНЕВА КАРАДЖОНОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БЪЧВАРОВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА
                     ИВАНКА ЯНЕВА ПАПУКЧИЕВА
                     ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ИВЕЛИНА ФИЛИПОВА ЯНКОВА
                     ИЛИАН СПАСОВ ЕЛИСЕЕВ
                     ИЛИЙКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ИЛИЯ АТАНАСОВ ВРАБЧЕВ
                     ИЛИЯ БЛАГОЕВ ПОПОВ
                     ИЛИЯ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИЛИЯ ДОЙЧЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ИЛИЯ НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОШЕВ
                     ИЛИЯ СЛАВОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ ТОДОРОВ ГОЧЕВ
                     ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ
                     ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЯЛЪМОВ
                     ИЛИЯН ИВАНОВ ТОШЕВ
                     ИЛИЯН НИКОЛОВ БАМБАЛОВ
                     ИЛИЯНА РУМЕНОВА ДОЙЧЕВА
                     ИЛИЯНА СТЕФАНОВА ДРЪНГОВА
                     ИРЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА
                     ЙОАН ЕНЧЕВ ИСКРЕВ
                     ЙОВКА БОРИСОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
                     ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ЧОЛАКОВ
                     ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА
                     КАЛИНА СТОЯНОВА ПИЛЬОНОВА
                     КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     КАРАМФИЛ ВАСИЛЕВ КСЕНИФОНОВ
                     КАРАМФИЛА ВАСИЛЕВА КОЗАЛИЕВА
                     КАРАМФИЛА ИВАНОВА ДИЧЕВА
                     КАРАМФИЛКА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА
                     КАРАМФИЛКА ПЕТРОВА ГОЧЕВА
                     КАРАМФИЛКА ЯНЕВА КЮЧУКОВА
                     КАРИНА ГОСПОДИНОВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     КАТЕЛИНА КРАСИМИРОВА КАТЕВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА СКЕРЛЕВА
                     КАТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ТОНЕВА
                     КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     КИРИЛ МИХАЙЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     КИРИЛ СТАНИМИРОВ ЯНЕВ
                     КИРИЛКА АНГЕЛОВА КАРЧЕВА
                     КИРИЛКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА КЪРКАЛИЧЕВА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА
                     КОЛКА ДИНКОВА АТАНАСОВА
                     КОЛЬО СТАЙКОВ ДОЙЧЕВ
                     КОЛЮ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     КОСТА ХРИСТОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН МИЛКОВ МИХАЙЛОВ
                     КОСТАДИНКА ИВАНОВА ЖИШЕВА
                     КРАСИМИР АТАНАСОВ СПИРОВ
                     КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР КАРАМФИЛОВ ЧОЛАКОВ
                     КРАСИМИР НИКОЛОВ КАТЕВ
                     КРАСИМИРА ГРОЗДАНОВА ПАПУКЧИЕВА
                     КРАСИМИРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     КРЕМЕНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
                     КРЕМЕНА ЯНКОВА КЮЧУКОВА
                     КРИСТИНА ОГНЯНОВА МАРКОВА
                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА
                     КРЪСТИНКА ХРИСТОЗОВА КАРАДЖОНОВА
                     ЛЮБИНА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА
                     ЛЮБКА БЛАГОЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ТАНАНОВ
                     ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА КИРЯКОВА
                     МАРА МИЛУШЕВА КОСТОВА
                     МАРА НИКОЛОВА КИРЯКОВА
                     МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЗАЙКОВА
                     МАРГАРИТА ЗДРАВКОВА КЪНЧЕВА
                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА
                     МАРИАН ХРИСТОВ ВЛАСАКИЕВ
                     МАРИАНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     МАРИАНА ПЕТКОВА КИРИШЕВА
                     МАРИАНА ПЕТКОВА РАДЕВА
                     МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЙКА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
                     МАРИН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     МАРИНА СТОЕВА КИРЯКОВА
                     МАРИНЧО ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА ИНДЖОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ХРИСТОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ДАМЯНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ПАЛЬОНОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА КЮЧУКОВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВЪЛКОВА
                     МАРИЯ КАРЧЕВА КЮЧУКОВА
                     МАРИЯ МАРИНОВА МИТКОВА
                     МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА ДАЛКАРАНОВА
                     МАРИЯ СЛАВОВА КОЛЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА КАМБУРОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МЪНДЕВА
                     МАРИЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ
                     МАРИЯН КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МАРИЯНА ГРОЗЕВА ЗАЙКОВА
                     МАРИЯНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
                     МАРУСЯ БОЙКОВА ИВАНОВА
                     МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА
                     МИГЛЕНА ИВАНОВА КОЗАЛИЕВА
                     МИЛЕН БЛАГОЕВ ХАРИШЕВ
                     МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИЛЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     МИЛЕН ХРИСТОВ МАРКОВ
                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА СТРАШНИКОВА
                     МИЛКАНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА
                     МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛКОВ
                     МИЛКО ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     МИЛКО КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИЛЮ ЕНЕВ РУСИНОВ
                     МИНКА ЕНЧЕВА ХРИСТОВА
                     МИНКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
                     МИТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ ЯНЪКОВ
                     МИТРА АНГЕЛОВА РАДИЧЕВА
                     МИХАЕЛА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА
                     МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ КИРИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     МЛАДЕН ИЛИЕВ БОРИСОВ
                     МОНИКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     НАДЕЖДА ПЕТРОВНА МИТЕВА
                     НАДЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА
                     НАЙДЕН ПЕТРОВ МЪРМЪРОВ
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА РУСЕВА
                     НЕВЕНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     НЕДЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ
                     НЕДЕЛИН КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     НЕДКО МАРКОВ ХРИСТОВ
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГОСПОДИНОВА МИТЕВА
                     НЕДЯЛКА ДОБРЕВА ФИЛИПОВА
                     НЕДЯЛКА ЖЕЛЯЗКОВА АНДИНОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТКОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТРАТИЕВА
                     НЕДЯЛКО ДОБРЕВ КОЗАЛИЕВ
                     НЕДЯЛКО МИЛКОВ МИЛЕВ
                     НЕЙКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
                     НЕЛИ ДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
                     НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     НЕЛИ ДИМОВА МИТЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ЗЛАТЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА
                     НЕЛИ ПАВЛОВА МАВРЕВА
                     НИКОЛА ВАСИЛЕВ СКЕРЛЕВ
                     НИКОЛА ЕМИЛОВ СТРАШНИКОВ
                     НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ
                     НИКОЛА ИЛИЕВ БАМБАЛОВ
                     НИКОЛА КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
                     НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ БОРИСОВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ
                     НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ ТАНАНОВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ЧИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ ЯНКОВ
                     НИКОЛЕТА ЯНКОВА РАДОЙНОВА
                     НИКОЛИНА КАРАМФИЛОВА КСЕНИФОНОВА
                     НИКОЛИНА МАРКОВА КИРЯКОВА
                     НИКОЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛИНКА СТАНКОВА БАХАРЕВА
                     ОГНЯН КИРИЛОВ МАРКОВ
                     ПАВЕЛ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ПАВЛИ ЖЕЛЕВ ТОНЕВ
                     ПАВЛИК ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ПАМЕЛА ДИМИТРОВА БОЙКОВА
                     ПАНТЕЛЕЙ БОЙКОВ МИТРЕВ
                     ПЕНА ЖЕЛЯЗКОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МЕШЕКУШЕВА
                     ПЕНКА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКАНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СКЕРЛЕВА
                     ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ИНДЖОВА
                     ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ ХРИСТОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БЪЧВАРОВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДОЙЧЕВ
                     ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕЛТЕКОВ
                     ПЕТЪР ДОБРЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ЖИШЕВ
                     ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОШЕВ
                     ПЕТЪР МИТКОВ ЯНЪКОВ
                     ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МЪРМЪРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЪРШОВСКИ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ РУСЕВ
                     ПЕТЪР ТЕОХАРОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ТОНЧЕВ ТОДОРОВ
                     ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ЗАЙКОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ БОЙКОВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА РИЧАРДСЪН
                     ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СУЛТАНОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ПЕТЯ ИЛИЕВА ГОЧЕВА-МАРКОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА МАТАНОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ТОДОРИНОВА
                     ПЕТЯ СТАНЕВА ДИМИТРОВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА ДОБРЕВА
                     ПЕТЯ СТЕФАНОВА НАШЕВА
                     ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ
                     РАДИСЛАВ ХРИСТОВ КИРЯКОВ
                     РАДКА ХРИСТОВА БАМБАЛОВА
                     РАДКО ИСКРЕВ ГЕНЕВ
                     РАЙНА ВИДЕВА ЯНЕВА
                     РАЙНА МИХАЙЛОВА СУЛТАНОВА
                     РАЛИЦА НИКОЛОВА УЙДУРУМОВА-КАРАДЖОНОВА
                     РЕНЕТА АНГЕЛОВА ОАНЧЕА
                     РЕНЕТА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
                     РЕНИ ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
                     РОЗАЛИНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА
                     РОЗЕТА ФИЛИПОВА ВРАБЧЕВА
                     РОНЕЛИНА КАЛИНОВА ДИМИТРОВА
                     РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА КАРАДЖОНОВА
                     РОСИЦА АНГЕЛОВА ТАНАНОВА
                     РОСИЦА КАРЧЕВА НИКОЛОВА
                     РОСИЦА КОСТОВА СТЕФАНОВА
                     РОСИЦА НИКОЛОВА ТАНАНОВА
                     РОСИЦА ХРИСТОВА РАСОКОВА
                     РУМЕН ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
                     РУМЯНА АТАНАСОВА ВЛАСАКИЕВА
                     РУМЯНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА-ТОШЕВА
                     РУСКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     РУСКА ХРИСТОЗОВА ЧЕНДЕЛОВА
                     САЛИ АНГЕЛОВ АЙВАЗОВ
                     СВЕТЛА ПЕТКОВА РАДЕВА
                     СВЕТЛАНА АСЕНОВА КОЛЕВА
                     СВЕТЛАНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СИЙКА ХРИСТОВА МЕТЕВА
                     СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     СИМЕОН НИКОЛАЕВ ЯНКОВ
                     СЛАВКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА МИТЕВА
                     СОНЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА МАНЕВА
                     СОНЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     СОНЯ ПЕТРОВА ЛЕНКОВА
                     СОНЯ СТРАТИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СОФИЯ ВАРСАМОВА ФИЛИПОВА
                     СОФКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТАЙКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТАНИМИР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ
                     СТАНИМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ
                     СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     СТАНКА КИРОВА ИСПИРОВА
                     СТАНЧО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
                     СТЕЛИЯНА ГОРАСТЕВА ПЕТРОВА
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛАЕВ ДАМЯНОВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
                     СТЕФАН ПЕТРОВ НАШЕВ
                     СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
                     СТЕФКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
                     СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ВРАБЧЕВА
                     СТЕФКА ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     СТЕФКА ИВАЙЛОВА ДУЛГЕРИС-КИРИШЕВА
                     СТИЛИЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СТОЯНКА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЬОНОВА
                     ТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ТАНЯ АТАНАСОВА ЛАМБОВА
                     ТАНЯ БЛАГОЕВА ТАНАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
                     ТАНЯ МАРКОВА ВАСИЛЕВА
                     ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА
                     ТАНЯ ПАВЛОВА ХРИСТОЗОВА
                     ТАНЯ РУМЕНОВА ДОЙЧЕВА
                     ТАНЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА
                     ТАНЯ ТОДОРОВА СТОЯНЧЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА КОЗАЛИЕВА
                     ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
                     ТЕОДОРА ЕМИЛОВА КИРИШЕВА
                     ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА
                     ТЕОДОРА ЦЕНКОВА ПАПУКЧИЕВА
                     ТИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ
                     ТОДОР ВАСИЛЕВ МИТКОВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАРЧЕВ
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     ТОДОР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
                     ТОДОР КИРИЛОВ КАФОЗОВ
                     ТОДОР РАЙЧЕВ КОЛЕВ
                     ТОДОРКА ДИМИТРОВА КИРИШЕВА
                     ТОНКА ПАНЕВА ВАПЦАРОВА
                     ТОНКА ПЕТЕВА САВОВА
                     ТОНЯ ДИМИТРОВА МАРКОВА
                     ТРИФОН АЛЕКСАНДРОВ КАРАДЖОНОВ
                     ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ДАЛКАРАНОВ
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ КАРАДЖОНОВ
                     ТРИФОН ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ
                     ТРИФОН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ТЯНКА МАРИНОВА СТАЙКОВА
                     ФИЛИП ДИМИТРОВ КОЛЕВ
                     ФИЛИП ИЛИЕВ ВРАБЧЕВ
                     ФИЛКА СТАВРЕВА ТОДОРИНОВА
                     ФИЛКА ЯНУШЕВА БЕЛОМОРСКА-АЛЕКСАНДРОВА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ДЕСПИНОВА
                     ХРИСТИНА ИЛИЕВА КИРЯКОВА
                     ХРИСТИНА ЯНКОВА ЗАФИРОВА
                     ХРИСТИНКА КИРЕВА АНДРЕЕВА
                     ХРИСТИНКА СТОЯНОВА ДЕСПИНОВА
                     ХРИСТИНКА ХРИСТАКИЕВА ПЕТРОВА
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АДАМОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
                     ХРИСТО ГРОЗДАНОВ ПАПУКЧИЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ГЮРУШЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАЛЬОНОВ
                     ХРИСТО ЖЕЛЕВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ХРИСТО КОЛЕВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО МИЛЕНОВ МАРКОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ УЙДУРУМОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ СУЛТАНОВ
                     ЦВЕТАН ДИЧЕВ ДИЧЕВ
                     ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА СПИРОВА
                     ЦВЕТЕЛИНА СТОЙЧЕВА СТОЙКОВА ДАРАКЧИЕВА
                     ЦВЕТКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
                     ЦВЕТКА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
                     ЦОНКА ИЛИЕВА УЙДУРУМОВА
                     ЦУДА МИЛЧЕВА БАХАРОВА
                     ЩЕРЮ ГЕОРГИЕВ СТРАТИЕВ
                     ЯНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
                     ЯНА ДИМИТРОВА ТОНЕВА
                     ЯНА ИВАНОВА КАФОЗОВА
                     ЯНКА АТАНАСОВА ВЛАДОВА
                     ЯНКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА
                     ЯНКА ГРОЗДАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА КИРИЛОВА ЖЕКОВА
                     ЯНКА КОЛЕВА ДРАГАНОВА
                     ЯНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА
                     ЯНКО ПЕТКОВ ЯНКОВ
                     ЯНКО ХРИСТОВ ЗАФИРОВ
                     ЯНУШ ГЕОРГИЕВ БЕЛОМОРСКИ
                     ЯНУШ МИЛАНОВ ИВАНОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 008
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙШЕ ХАСАНОВА ХАСАНОВА
                     АЛБЕНА МИТКОВА ОГНЯНОВА
                     АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ ВЪЛЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     АНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     АНА РОСИЦОВА АНГЕЛОВА
                     АНА СТОЯНОВА ВЪЛЧЕВА
                     АНАСТАСИЯ ЛЮБЕНОВА ДИЛОВА
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
                     АНГЕЛ ВАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДЕМИРЕВ МИТКОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     АНГЕЛИНА ХРИСТЕВА АНГЕЛОВА
                     АНДОН ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ
                     АНЕЛИЯ ДРАГИЕВА АТАНАСОВА
                     АНЕЛИЯ ИЛИЕВА ЛУЛЧЕВА
                     АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА
                     АННА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОНИЯ ВЕСКОВА ТОНЕВА
                     АНТОНИЯ НЕДЯЛКОВА СИМЕОНОВА
                     АСЕН НИКОЛОВ МИТКОВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС БЛАГОЕВ СТРАШНИКОВ
                     АТАНАС ВАСИЛЕВ ХРИСТОНОВ
                     АТАНАС ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАТЕВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЛЪСКОВ
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
                     АТАНАС ГРУДЕВ ГРУДЕВ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ КАУКОВ
                     АТАНАС ИЛИЕВ ДОЙЧЕВ
                     АТАНАС НИКОЛОВ ВИДЕВ
                     АТАНАС ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     АТИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
                     АХМЕД МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ
                     АЧО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     БЛАГОЙ ИВАНОВ СТРАШНИКОВ
                     БОНЧО АСЕНОВ ДИМОВ
                     БОНЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ
                     БОЯН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     БОЯН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ
                     ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
                     ВАЛЕРИ ГРУДЕВ ГРУДЕВ
                     ВАНГЕЛ АТАНАСОВ ВАНГЕЛОВ
                     ВАНГЕЛА РАЙЧЕВА ЛЕНКОВА
                     ВАНГЕЛУДА АНГЕЛОВА КЕРЕДЧИЕВА
                     ВАНГЕЛУДА ИВАНОВА ДОЙЧЕВА
                     ВАНГЕЛУДКА ЖИВКОВА СТЕФАНОВА
                     ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ВАСИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОНОВ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ВАСИЛА АНАСТАСОВА МИХАЙЛОВА
                     ВАСИЛКА ДОБРЕВА КОЗАЛИЕВА
                     ВАСИЛКА ИВАНОВА БЕЛЧЕВА
                     ВАСИЛКА ХРИСТАКЕВА ФИЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЕНЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА КЕЛЛЕВА
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ВЕСЕЛИНА БОЯНОВА АПОСТОЛОВА
                     ВЕСКА ДИМИТРОВА БАНЕВА
                     ВЪЛЧО КОСТАДИНОВ ВЪЛЧЕВ
                     ГАЛИНА ДАНАИЛОВА СРЕБРЕВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ГАЛЯ НИКОЛОВА ПАНИЧАРОВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРЧЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАТЕВ
                     ГЕОРГИ БЛАГОВ КЕЛЛЕВ
                     ГЕОРГИ БОРИСОВ МОСКОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГАКИЕВ ПЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ ПИДОШЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМОВ ПАВЛОВ
                     ГЕОРГИ ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТЕФАНОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛЕВ
                     ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПАРОНОВ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
                     ГЕОРГИ МИТКОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАУКОВ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТАЙКОВ
                     ГЕОРГИ СИДЕРОВ СЛАВОВ
                     ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТРЪНДЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТАНАНОВ
                     ГЕОРГИ ФИЛЕВ НАШЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ НАШЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАНАНОВ
                     ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ЛОЗАНОВА
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГРУДЕВА
                     ГЕРГАНА КОСТОВА ИВАНОВА
                     ГЕРГАНА ТОДОРОВА ОПРОВА
                     ГЕРГИН МИНКОВ ДИМИТРОВ
                     ГИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
                     ГИТА ДРАГИЕВА ТАНАНОВА
                     ГИЧКА НИКОЛОВА ПИНТО
                     ГИЧКА НИКОЛОВА СРЕБРЕВА
                     ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
                     ГРЕТА АТАНАСОВА ГРУДЕВА
                     ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ПЪНДЕВ
                     ГРУДИ ВАНГЕЛОВ ГРУДЕВ
                     ДАНАИЛ АТАНАСОВ БАХЧЕВАНОВ
                     ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ
                     ДАНАИЛ СРЕБРЕВ СРЕБРЕВ
                     ДАНКА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДАРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ДАФИНА ИЛИЕВА КОЛЕВА
                     ДЕЛЯ ХРИСТОВА БАСМОВА
                     ДЕЛЯНА ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ДЕМИР АНГЕЛОВ МИТКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАЙКОВА
                     ДЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ГЕОРЧЕВА
                     ДЕЯН ХРИСТОВ БАСМОВ
                     ДИАН АНДОНОВ ИЛЧЕВ
                     ДИАНА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ДИАНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА
                     ДИАНА СТРАТИЕВА ИЛЧЕВА
                     ДИМИТРИНА АНДОНОВА КОСТАДИНОВА
                     ДИМИТРИНКА ВАСКОВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНКА ИВАНОВА АБДЕЛ-КАРИМ
                     ДИМИТРИНКА МИХАЙЛОВА КИРЯКОВА
                     ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА КЮЧУКОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОЗАЛИЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОНЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПИДОШЕВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ КАМЕНОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ КИРЯКОВ
                     ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАНЕВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЗАЙКОВ
                     ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ДОЙЧЕВ
                     ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОЙКОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
                     ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАТЕВ
                     ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ТРИФОНОВ ДАЛКАРАНОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЯНЧЕВ
                     ДИМКА ЩЕРЕВА КАУКОВА
                     ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ДИМОВ
                     ДИЯНА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДОБРИНА ДИМИТРОВА КИРЯКОВА
                     ДОБРОМИР НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
                     ДРАГОМИР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ЕРКЕЧЕВА
                     ЕЛЕНА АНГЕЛОВА БОЗАЛИЕВА
                     ЕЛЕНА ГРИГОРОВА СЛАВОВА
                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЛОЗАНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАНГЕЛАКЕВА
                     ЕЛЕНА СОТИРОВА БОЗАЛИЕВА-НЕНОВА
                     ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ПЕНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА
                     ЕЛЕНКА ПЕТРОВА АВРАМОВА
                     ЕЛЕНКА СТОЯНОВА КАУКОВА
                     ЕЛЕНКА ХРИСТОЗОВА ПЪНДЕВА
                     ЕЛИНА СТАВРЕВА ГЕОРГИЕВА
                     ЕМАНУИЛ ЕМАНУИЛОВ МАЛЧЕВ
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЙКОВА
                     ЖАНЕТ ДИНКОВА ФИЛЕВА
                     ЖЕЛЮ НИКОЛОВ ЧЕРМЕНЛИЕВ
                     ЖИВКА ГОЧЕВА ТАЧЕВА
                     ЖИВКО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ СТАЙКОВ
                     ЗИНКА ДИЯНОВА МИТКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗЛАТКА ВЕЛКОВА ХАЙДИГ
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА РАДОЙНОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА РАЕВА
                     ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЧЕРМЕНЛИЕВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ЗЛАТОМИР ВАНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА САШЕВА
                     ЗОЯ ИВАНОВА КОЛЕВА
                     ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ФИЛЕВ
                     ИВАН АТАНАСОВ МОРЯКОВ
                     ИВАН ГАЧЕВ ГЮЗЕЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     ИВАН ДИМЧЕВ ДИМОВ
                     ИВАН ДРАГИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ КЮЧУКОВ
                     ИВАН НИКОЛОВ ИЛЧЕВ
                     ИВАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ИВАНА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА
                     ИВАНКА АТАНАСОВА ЛЕНКОВА
                     ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА
                     ИВАНКА ДИМИТРОВА БАСМОВА
                     ИВАНКА НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ИВЕЛИНА КРАСИМИРОВА ОПРОВА
                     ИВОН ТЕНЧЕВА ИВАНОВА
                     ИЛИЯ КИРИЛОВ КИСЬОВ
                     ИНКА ДОБРЕВА ДИМОВА
                     ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФАКИРОВ
                     ЙОРДАН ТАЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ЙОРДАН ТОШЕВ ТАЧЕВ
                     ЙОРДАН ХРИСТИНОВ ЮЛИЯНОВ
                     ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА РАДОЙНОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ТАНАНОВА
                     ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА КАРАИВАНОВА
                     КАЛИНКА ГЕНЕВА КЮЧУКОВА
                     КАЛИНКА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА
                     КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
                     КАЛЯ ПЕТРОВА БОЗАЛИЕВА
                     КАРМЕНА КАТЕВА КОСТОВА
                     КАТЕРИНА АНГЕЛОВА СРЕБРЕВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА МОРЯКОВА
                     КАТЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА
                     КЕРА КОСТАДИНОВА КАТЕВА
                     КИРИЛ НИКОЛОВ БАНЕВ
                     КИРЧО ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     КОЙНА ДРАГИЕВА СТОЙКОВА
                     КОСТАДИН ВЪЛЧЕВ КОСТАДИНОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ КЮЧУКОВ
                     КОСТАДИН ХРИСТОВ МОРЯКОВ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ОПРОВ
                     КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАТЕВА
                     КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА НЯГОЛОВА
                     КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
                     КРЪСТИНА ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА ДОБРЕВА
                     МАРА ПЕТРОВА ВЪЛЧЕВА
                     МАРГАРИТА ВЪЛЧЕВА ДОЙЧЕВА
                     МАРИЕЛА СЕВОВА СТАЙКОВА
                     МАРИЙКА ДИМИТРОВА КАРАКОЛЕВА
                     МАРИЙКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     МАРИЙКА ТОДОРОВА ФАКИРОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА МАТЕВА
                     МАРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     МАРИНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ БЛАГОЕВА КИСЬОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МОСКОВА
                     МАРИЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ЯНЧЕВА
                     МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ КРАСИМИРОВА ОПРОВА
                     МАРИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА АВРАМОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯН АТАНАСОВ КАУКОВ
                     МАРИЯН НИКОЛОВ ДОБРЕВ
                     МАРИЯНА ИЛЧЕВА КОЛЕВА
                     МАРИЯНА КИРЧЕВА СТОЕВА
                     МАРИЯНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
                     МАРТИН КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
                     МАТА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА
                     МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ТРИФОНОВА
                     МАЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА
                     МИГЛЕНА ТЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА
                     МИЛЕН ТОДОРОВ ЛОЗАНОВ
                     МИЛЕН ТРЕНДАФИЛОВ СЛАВОВ
                     МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
                     МИЛЕНА ЕМИЛОВА МИШЕВА-ВИДЕВА
                     МИЛЕНА ЯНЕВА ДИМИТРОВА
                     МИНКА КОЛЕВА СТРАШНИКОВА
                     МИНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     МИНКА ФАНКОВА ДИМИТРОВА
                     МИТКО АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ
                     МИТКО РУМЕНОВ МИТКОВ
                     МИТКО СТАВРЕВ ГЕОРГИЕВ
                     МИТРА ГОСПОДИНОВА ПИДОШЕВА
                     МИТРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     МИТРА КУМАНОВА СЛАВОВА
                     НАДКА СЛАВКОВА ПАВЛОВА
                     НЕВЕНКА САШКОВА ТОДОРОВА
                     НЕДЯЛКА ГРУДЕВА НЯГОЛОВА
                     НЕДЯЛКА ДИНЕВА ЙОРДАНОВА
                     НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
                     НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     НЕЛИ ГРОЗЕВА ФИЛЕВА
                     НЕЛИ ИВАНОВА ЛЪСКОВА
                     НЕЛИ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     НЕЛИ СЪЙКОВА ВАСИЛЕВА
                     НИКОЛА АЛЕКОВ КЕРЕДЧИЕВ
                     НИКОЛА АТАНАСОВ ВИДЕВ
                     НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СТРАШНИКОВ
                     НИКОЛА ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ
                     НИКОЛАЙ ВЛАДКОВ АНАСТАСОВ
                     НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЯГОЛОВ
                     НИКОЛАЙ КИРИЛОВ БАНЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛИНКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
                     НИЧКА ВАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     НУРЕТИН ИЛЯЗ КАДИР
                     ОГНЯН АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ
                     ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯНКА ГЕОРГИЕВА НАШЕВА
                     ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ПАВЛИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ КЪРАТЛИЕВ
                     ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАУКОВ
                     ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ АВРАМОВ
                     ПЕТЪР СТЕФАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ ЛЕНКОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ХРИСТОВ РАДОЙНОВ
                     ПЕТЯ АТАНАСОВА ХРИСТОЗОВА
                     ПЕТЯ ДИМИТРОВА КАРАДЖОВА
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМОВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА БАХЧЕВАНОВА
                     ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ПЛАМЕН АСЕНОВ ОГНЯНОВ
                     РАДА ПЕТРОВА НАШЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ВИДЕВА-КЪРАТЛИЕВА
                     РАДКА ИВАНОВА ГРУДЕВА
                     РАДКА СТАЙКОВА КАРАДЖОВА
                     РАДОСЛАВ АТАНАСОВ ГРУДЕВ
                     РАЙНА БЛАГОВА КОСТОВА
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА
                     РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА
                     РИЛКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА
                     РОСИЦА АЧЕВА АНГЕЛОВА
                     РОСИЦА ДИМОВА МОРЯКОВА
                     РОСИЦА ДРАГИЕВА БОЗАЛИЕВА
                     РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙКОВА
                     РУМЕН АНГЕЛОВ ЧУЛОВ
                     РУМЕН МИТКОВ СТОЯНОВ
                     РУМЯНА МИХАЙЛОВА МИТКОВА
                     РУМЯНКА ДИМИТРОВА МИШКОВА
                     САШО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     САШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
                     САШО РОСИЦОВ АНГЕЛОВ
                     САШО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     СВЕТЛА РАШКОВА ДИМОВА
                     СВЕТЛА САМУИЛОВА ПИДОШЕВА
                     СВЕТЛАНА ГАЛЕВА НИКОЛОВА
                     СЕВО ХРИСТОВ СТАЙКОВ
                     СИЙКА ЯНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     СЛАВЕЯ ИВАНОВА СТРАШНИКОВА
                     СЛАВИ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
                     СЛАВКА МАРИЕВА ПАВЛОВА
                     СОНЯ ДЕЧКОВА ДЕЛЕВА
                     СОФИЯ ПЕТРОВА СТАНЕВА
                     СПАСКА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
                     СРЕБРИН ДАНАИЛОВ СРЕБРЕВ
                     СТАНКА АНГЕЛОВА НАШЕВА
                     СТАНКА АТАНАСОВА СТРАШНИКОВА
                     СТАНКА ДИМИТРОВА КАУКОВА
                     СТАНКА ХРИСТОВА БАСМОВА
                     СТЕФАН БОНЧЕВ ИВАНОВ
                     СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТРЪНДЕВ
                     СТЕФАН ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КАРАКОЛЕВ
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ КЪРАТЛИЕВ
                     СТЕФАН ИВАНОВ ДИМОВ
                     СТЕФАН ЙОРДАНОВ НАШЕВ
                     СТЕФАН КРЪСТЕВ СЛАВОВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФКА ВЪЛКАНОВА СТАЙКОВА
                     СТЕФКА ИВАНОВА ВЪЛЧЕВА
                     СТЕФКА ПЕТРОВА КАЛАЙДЖИЕВА
                     СТЕФКА ТЕНЕВА КЕЛЛЕВА
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
                     СТОЯН ПЕТРОВ ЛЕНКОВ
                     СТОЯНКА ЯНЧЕВА МЕХТЕРОВА
                     СУЛТАНА ХРИСТОВА КИРЧЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
                     ТАНЯ КИРИЛОВА УЗУНОВА
                     ТАНЯ МИТРЕВА ЛОЗАНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА РАЕВА
                     ТЕНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ТЕНЧО ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
                     ТЕОДОРА КАТЕВА МИНЧЕВА
                     ТИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛЕВА
                     ТОДОР ГЕОРГИЕВ КЕЛЛЕВ
                     ТОДОР ДИМИТРОВ БАСМОВ
                     ТОДОР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ
                     ТОДОР ТРИФОНОВ ТРИФОНОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ТАНАНОВ
                     ТОНЧО МИЛУШЕВ КОСТОВ
                     ТОШО ЙОРДАНОВ ТАЧЕВ
                     ТРЕНДАФКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
                     ТРЕНДАФКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ТРИФОН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
                     ТЯНКА ГЕОРГИЕВА ПИДОШЕВА
                     ФИЛИПИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА
                     ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМОВА
                     ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА
                     ХРИСТИНА ТОДОРОВА ТАНАНОВА
                     ХРИСТО БОГДАНОВ ИЛИЕВ
                     ХРИСТО БОЖИНОВ СУЛТАНОВ
                     ХРИСТО ГЕНЧЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПИДОШЕВ
                     ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАНАНОВ
                     ХРИСТО ДРАГИЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ БАСМОВ
                     ХРИСТО КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ МЕХТЕРОВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ СТАЙКОВ
                     ХРИСТО ПЕТРОВ РАДОЙНОВ
                     ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА
                     ЦВЕТКА МИТЕВА КЮЧУКОВА
                     ЦОНКА ХРИСТОВА ТАНАНОВА
                     ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА ЗАХАРИЕВА-ТЕНЕВА
                     ЯНИЦА ДИМИТРОВА СУРАДЖИЕВА
                     ЯНКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
                     ЯНКА ВЪЛЧЕВА ПАВЛОВА
                     ЯНКА ГЕОРГАКИЕВА АВРАМОВА
                     ЯНКА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 009
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АКСЕНИЯ ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ ДОБРЕВ
                     АНГЕЛ ВАСИЛЕВ СТАМОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ
                     АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ
                     АНДРИАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     АНИЦА ПАНАЙОТОВА ГЕНЕВА
                     АННА ЗЛАТКОВА БОЙДЕВА
                     АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА АТАНАСОВА
                     АНТОАНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА
                     АНТОНИЯ МИТКОВА ТЕНЧЕВА
                     АНЧЕ ПЕТРОВА ГЕШЕВА
                     АПОСТОЛ ИВАНОВ ПАНАЙОТОВ
                     АСЕНКА КАРАМФИЛОВА ГЕНЕВА
                     АТАНАС ГЕОРГИЕВ СТАНКОВ
                     БИСЕРКА ДИЧЕВА ИВАНОВА
                     БЛАГОЙ ИВАНОВ ПЕТРОВ
                     БОЖИДАР КОСТАДИНОВ КОСТОВ
                     БОЙКО РАДОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
                     БОЯНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА
                     ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ВАЛЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА
                     ВАЛЯ РУСКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ КАРАМАНОВ
                     ВАНГЕЛУДА ЖЕЛЯЗКОВА ВАСИЛЕВА
                     ВАСИЛ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ВЕЛКА ГАНЧЕВА СТЕФАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ДОБРЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ВЕСЕЛИН ДИМОВ ДОБРЕВ
                     ГАЛИНА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА
                     ГАЛЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА
                     ГЕНЧО ПЕТРОВ ГИНЕВ
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ
                     ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ САВОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ТОПАЛОВ
                     ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ КОСТОВ
                     ГЕОРГИ РУСЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ
                     ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ГОСПОДИН ДАМЯНОВ ВАСИЛЕВ
                     ГОСПОДИН НЕДЕВ ТОДОРОВ
                     ГРЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ГРОЗДАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ГРОЗДАНА МИТЕВА ДЕНКОВА
                     ДАНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
                     ДАРИНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА-ИВАНОВА
                     ДАФИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ДАФИНКА МАРИНОВА ЩЕРЕВА
                     ДЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОЗОВА
                     ДЕНКА ПАВЛОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ДЕТЕЛИНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА
                     ДЕЯН АПОСТОЛОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДЕЯН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ
                     ДИАНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА
                     ДИМИТРИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
                     ДИМИТРИНКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТОВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АПОСТОЛОВ
                     ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ САВОВ
                     ДИМИТЪР ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ СЛАВОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЮДЖЕНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЯНЕВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАЖДРАКОВ
                     ДИМИТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР ЯНЕВ МИХАЙЛОВ
                     ДИМО ДОБРЕВ ХРИСТОВ
                     ДИЯН ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ДИЯН ХРИСТОЗОВ ДОЙЧЕВ
                     ДОБРИНКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
                     ДОБРИНКА ПАВЛОВА ГЕНЕВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДОБРИНКА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
                     ДОНКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
                     ДОНКА ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА
                     ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
                     ЕЛЕНА ПЕТРОВА ВАКОВА
                     ЕЛЕНА ТРИФОНОВА ГЕНЕВА
                     ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
                     ЖЕЛЯЗКО ПЕТРОВ ДИМОВ
                     ЖЕЛЯЗКО ТАСЕВ ГЕШЕВ
                     ЖИВКО ТРИФОНОВ ОВЧАРОВ
                     ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА РУСЕВА
                     ЗДРАВКО ТАСЕВ ТАСЕВ
                     ЗЛАТКА МИТКОВА ГЕРДЖИКОВА
                     ЗЛАТКА ТОДОРОВА КОСТОВА
                     ЗЛАТКО АНГЕЛОВ БОЙДЕВ
                     ЗЛАТКО ДИМИТРОВ СЛАВОВ
                     ЗЛАТКО НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАКОВ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ЧАНКОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ
                     ИВАНКА АНГЕЛОВА КАРАМАНОВА
                     ИВАНКА ДЕЛЧЕВА МАЖДРАКОВА
                     ИЛИЯ ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
                     ЙОРДАН ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
                     КАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
                     КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     КАТЕРИНА КРЪСТЕВА ДОБРЕВА
                     КАТИНА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
                     КАТИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
                     КАТЯ ДОБРЕВА ПАНАЙОТОВА
                     КАТЯ ЖЕЛЯЗКОВА СТАМОВА
                     КАТЯ НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
                     КИЧКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
                     КИЧКА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА
                     КОЛЬО ДОБРЕВ ВЪЛКАНОВ
                     КОЛЮ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ
                     КОСТАДИН ВАСИЛЕВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН МИХАЙЛОВ КОСТОВ
                     КОСТАДИН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
                     КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     КРАСИМИР СТАНКОВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР ТОНЕВ ПЕТРОВ
                     КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МИТКОВА
                     ЛОРА КРАСИМИРОВА ПОПОВА
                     ЛЮБКА ИВАНОВА ГЕШЕВА
                     МАРИЙКА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРИН ПЕНЕВ КОЛЕВ
                     МАРИН ПЕТРОВ ГИНЕВ
                     МАРИО РУМЕНОВ БЛАГОЕВ
                     МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА ВАНГЕЛОВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАРИЯН ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
                     МАРИЯН НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ
                     МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА
                     МАРКО ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
                     МАРТИН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
                     МАРТИН ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     МАРУСЯ ВЪЛКАНОВА БОЙДЕВА
                     МЕРИАН РУМЕНОВА БЛАГОЕВА
                     МИГЛЕНА АТАНАСОВА СТАНКОВА
                     МИЛЕНА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА
                     МИЛЮ КОЛЕВ ИВАНОВ
                     МИМА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
                     МИРЕНА ЖИВКОВА ОВЧАРОВА
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
                     МИТКО ДИМОВ ДОБРЕВ
                     МИТКО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ
                     МИТКО ТЕНЧЕВ ТОДОРОВ
                     МИТРА ИВАНОВА ОВЧАРОВА
                     МИТРА СТОЕВА ЧАНКОВА
                     МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА
                     МИХАИЛ КОСТОВ МИТЕВ
                     МОНИКА ЕМИЛОВА ЯНЕВА
                     МЮМЮН ФАРИ МУТЛУ
                     НЕВЕНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
                     НЕДКА АНГЕЛОВА КИРЯКОВА
                     НЕДКО ГЕОРГИЕВ НЕДЕВ
                     НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     НИКОЛА СТЕФАНОВ ЧЕРНЯШКИ
                     НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ХРИСТОВ
                     НИКОЛАЙ МАРИНОВ КОЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ПЕНЕВ СТЕФАНОВ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ КОСТАДИНОВ
                     НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НЕСТОРОВ
                     НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СКЕРЛЕВА
                     НИКОЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     НИКОЛИНА МИЛЕВА АТАНАСОВА
                     НИКОЛИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА
                     НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЯНКОВА
                     НИНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
                     ПАНАЙОТ ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
                     ПЕНЬО МАРИНОВ КОЛЕВ
                     ПЕТКО ДИМИТРОВ ЯНЕВ
                     ПЕТКО НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ПЕТЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ПЕТЪР ГЕНЧЕВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР НИКОЛОВ ФИЛИПОВ
                     ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ПЕТЯ ХРИСТОВА ВЪТЕВА
                     РАДОСЛАВ ГРОЗДАНОВ ХРИСТОВ
                     РОСЕН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ
                     РОСИЦА АТАНАСОВА КОСТОВА
                     РУМЕН КОСТАДИНОВ ВЕЛИНОВ
                     РУСКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА
                     СВЕТЛА ТАСЕВА ТАСЕВА
                     СИЙКА АСЕНОВА СТОЯНОВА
                     СИЙКА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА
                     СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
                     СИМОНА ВЕСЕЛИНОВА РАДКОВА
                     СЛАВЕЙ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ
                     СЛАВИ ХРИСТОВ СЛАВОВ
                     СНЕЖАНА МИТКОВА ТОДОРОВА
                     СТАЙКА ТАСЕВА ГОСПОДИНОВА
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЙЧЕВ ГЪЛЪБОВ
                     СТАНКА БОРИСОВА КАДЪНОВА
                     СТАНКА ТАНЕВА ТРЕНДАФИЛОВА
                     СТАНКО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
                     СТЕФАН КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
                     СТЕФАН ХРИСТОВ СТАЙКОВ
                     СТОЙЧО БОРИСОВ СТЕФАНОВ
                     СТОЙЧО ГИНЕВ ГЪЛЪБОВ
                     СТОЯН ЛЮБОМИРОВ ЛАМБОВ
                     СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА НЕДЕВА
                     ТАНКА ГЕОРГИЕВА ПИСАРЕВА
                     ТАНКА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА
                     ТАНЯ ДИМИТРОВА ЯНЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ТАНЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ТАСЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
                     ТАСЮ ЗДРАВКОВ ТАСЕВ
                     ТЕДИ ЖЕЛЯЗКОВА ГЕШЕВА
                     ТИНА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА
                     ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
                     ТИХОМИР ИВАНОВ ВАКОВ
                     ТОНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
                     ТОНКА СТОЙКОВА САВОВА
                     ТОНЧО ИВАНОВ КОСТОВ
                     ТОНЮ ЖЕЛЯЗКОВ ГЕШЕВ
                     ТЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ФИЛИПОВА
                     ТЯНКА ПЕНЕВА ЧЕРНЯШКА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ХРИСТИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА
                     ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО ДИМОВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО НЕДКОВ ВАСИЛЕВ
                     ХРИСТО НЕСТОРОВ ГЕНЕВ
                     ХРИСТО НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО ПЕТКОВ МИТЕВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ СЛАВОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ ХРИСТОЗОВ
                     ХРИСТО СТОЙЧЕВ БОРИСОВ
                     ХРИСТО ТОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
                     ХЮСЕИН АДЕМ ХЮМЕТ
                     ЦВЕТА ПАНАЙОТОВА ФОТЕВА
                     ЦОНКА МАНЕВА АТАНАСОВА
                     ЦОНКА ТАСЕВА МАРКОВА
                     ЯВОР ТАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ЯНКА ДИМИТРОВА ГЕШЕВА
                     ЯНКА МАРКОВА ЛАМБОВА
                     ЯНКО ХРИСТОЗОВ ГЕНЕВ
                     ЯНЮ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 010
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА АТАНАСОВА КИРЧЕВА
                     АЛБЕНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     АЛБЕНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА
                     АЛБЕНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
                     АЛБЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
                     АЛБЕНА МИЛКОВА МИТЕВА
                     АЛБЕНА МИТКОВА СТОЕВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     АЛБЕНА ТИНКОВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ МИРЧЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     АЛЕКСИ АСЕНОВ МИРЧЕВ
                     АНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНА АСЕНОВА СТОЕВА
                     АНА ДИЯНОВА ЙОНКОВА
                     АНА МИТКОВА ШИШМАНОВА
                     АНА НАСКОВА САМУИЛОВА
                     АНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
                     АНА ХРИСТОВА ЮГОВА
                     АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ КОЗЛЕВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ МИРЧЕВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ МИТКОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ КИРЧЕВ
                     АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МИХАЙЛОВ
                     АНГЕЛ ВЕЛКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     АНГЕЛ ЕМИЛОВ СТОЙКОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ ИВАНОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ КАТЕВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ КОЛЕВ ЙОРДАНОВ
                     АНГЕЛ МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ МИТЕВ
                     АНГЕЛ МИТЕВ СТОЯНОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ РАЙЧЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     АНГЕЛ РАШКОВ ЕНЧЕВ
                     АНГЕЛ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ СЕРГЕЕВ АНЕВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ ШИДЕРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ЩЕРЕВ МИНЧЕВ
                     АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     АНГЕЛИНА ЕНЧЕВА МИТКОВА
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     АНГЕЛИНА НАДЕЖДОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА ЖИВКОВА
                     АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНГЕЛИНА РАЙЧЕВА ГАЙДАЖИЕВА
                     АНГЕЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА ШИДЕРОВА ГОСПОДИНОВА
                     АНДОН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
                     АНДРЕЙ АСЕНОВ АНДОНОВ
                     АНДРЕЙ ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ
                     АНДРЕЙ ДУРАНОВ ЙОНКОВ
                     АНЕТА ИВАНОВА АТАНАСОВА
                     АНЕТА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНЕТА МИРЧЕВА МИХАЙЛОВА
                     АНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     АНКА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     АНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     АНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
                     АНКА САШЕВА СТЕФАНОВА
                     АНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА
                     АНТОАНЕТА МИТКОВА СТОЕВА
                     АНТОАНЕТА САШЕВА МИРЧЕВА
                     АНТОН МИРЧЕВ РАШКОВ
                     АНТОН РАШКОВ МИРЧЕВ
                     АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АСЕНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ЩЕРЕВ
                     АСЕН АТАНАСОВ КОЗЛЕВ
                     АСЕН БОНЧЕВ ИЛИЕВ
                     АСЕН ДУРАНОВ АНДОНОВ
                     АСЕН ЖЕКОВ МИТКОВ
                     АСЕН МИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
                     АСЕН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АСЕН ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН ЩЕРЕВ ИЛИЕВ
                     АТАНАС АНГЕЛОВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС ДИЯНОВ ЙОРДАНОВ
                     АТАНАС ЗДРАВКОВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     АТАНАС КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     АТАНАС МИШЕВ КИРЧЕВ
                     АТАНАС РАЙЧЕВ СТОЕВ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ЙОНКОВ
                     АТАНАСКА АЛЕКСАНДРОВА РАДКОВА
                     АЧО РУСЕВ ЕНЧЕВ
                     БОЖИДАР АСЕНОВ ЩЕРЕВ
                     БОЖИДАР ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ
                     БОЯН САШЕВ ХРИСТОВ
                     БОЯНА АНДОНОВА КИРЧЕВА
                     БОЯНА ЗЮМБЮЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МАНЧЕВ
                     ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ЗДРАВКОВА
                     ВАЛЕНТИНА РАШКОВА ЕНЧЕВА
                     ВАЛЯ ЗОРЕВА СТОЯНОВА
                     ВАСИЛ СЛАВОВ МАНЕВ
                     ВАСИЛКА ДАНЧЕВА МИТЕВА
                     ВАСИЛКА МИЛКОВА РАЙЧЕВА
                     ВАСИЛКА МИШЕВА ЕНЧЕВА
                     ВАСКО АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     ВЕЛИНА ДАНАИЛОВА ВЕЛЧЕВА
                     ВЕЛИЧКА МИНЧЕВА КОЛЕВА
                     ВЕЛИЧКА СЛАВОВА РАШКОВА
                     ВЕЛКО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
                     ВЕЛКО ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ВЕЛЧО ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
                     ВЕЛЧО ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ВЕЛЧО САШЕВ ХРИСТОВ
                     ВЕНКО ЯНКОВ ДИМИТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ РУМЕНОВ ЗДРАВКОВ
                     ВЕСА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВИОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА МАРТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     ГАЛЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     ГАЛЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
                     ГАЛЯ РАШКОВА ХРИСТОВА
                     ГАЛЯ ХРИСТОВА РУСЕВА
                     ГАНКА ДИМИТРОВА РАДОНОВА
                     ГАНКА ИЛИЕВА АРСОВА
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
                     ГИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ГИНА МАРИЕВА АТАНАСОВА
                     ГИНКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     ГИТА АСЕНОВА МИХОВА
                     ГОРАН ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
                     ГОРАН ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
                     ГОРАН ДАНАИЛОВ ВЕЛЧЕВ
                     ГОРАН ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ГОРАН СТЕФАНОВ ДУРАНОВ
                     ГУДА МИТКОВА ИВАНОВА
                     ГУДА САШЕВА ИВАНОВА
                     ДАНАИЛ ВЕЛЧЕВ ДУРАНОВ
                     ДАНАИЛ ЗДРАВКОВ АНГЕЛОВ
                     ДАНАИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ДАНАИЛ ХРИСТОВ МИТЕВ
                     ДАНИЕЛА МИШЕВА АНГЕЛОВА
                     ДАФИНА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
                     ДАФИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
                     ДАФИНКА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ДАФИНКА ЗОРЕВА СТОЯНОВА
                     ДАФИНКА МИХАЙЛОВА ЕНЧЕВА
                     ДАФИНКА РУМЕНОВА МИТЕВА
                     ДАФИНКА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
                     ДЕНКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ДЕЯНА МИТКОВА ИЛИЕВА
                     ДИАН ДИМКОВ ИВАНОВ
                     ДИАНА ЗДРАВКОВА ИЛИЕВА
                     ДИАНА ИВАНОВА ЙОНКОВА
                     ДИДА ЗЮМБИЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ АРНАУДОВ
                     ДИМИТЪР РУСЕВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР САШЕВ ХРИСТОВ
                     ДИМКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ДИМКА ЛИЛЯНОВА СТОЕВА
                     ДИМО МИХАЙЛОВ ДИМОВ
                     ДИМО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     ДИЯН АНГЕЛОВ ЙОНКОВ
                     ДИЯН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     ДИЯН САШЕВ ХРИСТОВ
                     ДИЯНА АНДРЕЕВА ЙОРДАНОВА
                     ДИЯНА АНЕВА ДИМИТРОВА
                     ДИЯНА ЗЛАТКОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИЯНА ОГНЯНОВА АСЕНОВА
                     ДИЯНА ОГНЯНОВА АТАНАСОВА
                     ДИЯНА РУМЕНОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     ДИЯНА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
                     ДОНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА
                     ДОНКА МИТКОВА ЕНЧЕВА
                     ДОНКА МИТКОВА РАЙЧЕВА
                     ДУРАН АНДРЕЕВ ЙОНКОВ
                     ДУРАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     ЕЛЕНА АНТОНОВА КИРЧЕВА
                     ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
                     ЕМИЛ АНКОВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЕМИЛОВ
                     ЕМИЛ ВАСКОВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛ ЕМИНОВ ХАСАНОВ
                     ЕМИЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
                     ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА СТОЕВА
                     ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА РАШКОВА
                     ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     ЕМИЛИЯ ЮЛИЯНОВА ЙОСИФОВА
                     ЕМИН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ
                     ЕНЧО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     ЕНЧО НИКОЛОВ МИТКОВ
                     ЖАНА ЕНЧЕВА АРСОВА
                     ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ
                     ЖЕЧКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА
                     ЖЕЧКА ВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
                     ЖИВКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ЖИВКА РУСЕВА КИРЧЕВА
                     ЖИВКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     ЖИВКО МИТКОВ ГЕОРГИЕВ
                     ЖИВКО ТИНКОВ МИТКОВ
                     ЖОРО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЖУЛИЕТА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЖУЛИЕТА АСЕНОВА МИТКОВА
                     ЖУЛИЕТА МИРЧЕВА ЕНЧЕВА
                     ЗАПРЯН НИКОЛОВ МИТЕВ
                     ЗВЕЗДЕЛИНА СЛАВЕЕВА АНДОНОВА
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ИСКРЕВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ РАШКОВ
                     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
                     ЗДРАВКО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗДРАВКО ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
                     ЗДРАВКО ИВАНОВ ГОРАНОВ
                     ЗДРАВКО КИРЧЕВ АНГЕЛОВ
                     ЗДРАВКО СТЕФАНОВ РАЙЧЕВ
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА ЕМИЛОВА
                     ЗИНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ЗИНКА АНТОНОВА РАШКОВА
                     ЗИНКА ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА ВЕЛЧЕВА АНДОНОВА
                     ЗИНКА ИВАНОВА ГОРАНОВА
                     ЗИНКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗИНКА МИТКОВА МИТЕВА
                     ЗИНКА МИШЕВА САШЕВА
                     ЗИНКА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
                     ЗИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
                     ЗИНКА ЦОНЕВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЕЛКОВА
                     ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗЛАТКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗЛАТКА ИВАНОВА МИЛАДИНОВА
                     ЗЛАТКА МИТЕВА ИВАНОВА
                     ЗЛАТКА РУСЕВА БОНЕВА
                     ЗЛАТКА СИЛВИЕВА АНГЕЛОВА
                     ЗЛАТКА ЯНКОВА ИЛИЕВА
                     ЗЛАТКО БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
                     ЗЛАТОМИРА ЗАПРЯНОВА МИТЕВА
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗОРКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА
                     ЗОРКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ЗОЯ АНГЕЛОВА КОЛЕВА
                     ЗОЯ АНГЕЛОВА МИТКОВА
                     ЗОЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
                     ЗОЯ ДИМОВА РАШКОВА
                     ЗОЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ЗОЯ КИРЧЕВА ХРИСТОВА
                     ЗОЯ МИНКОВА АТАНАСОВА
                     ЗОЯ НИКОЛОВА МАРКОВА
                     ЗОЯ РАШКОВА ЕНЧЕВА
                     ЗОЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
                     ЗОЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     ЗОЯ ХРИСТОВА СТОЙКОВА
                     ЗЮМБИЛА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     ЗЮМБИЛА АНТОНОВА ПАНАЙОТОВА
                     ЗЮМБИЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ЗЮМБИЛА ЖИВКОВА МАРИНОВА
                     ЗЮМБИЛА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЗЮМБИЛА СЛАВОВА МАНЕВА
                     ЗЮМБИЛКА ЗДРАВКОВА ЕНЧЕВА
                     ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА ЩЕРЕВА
                     ЗЮМБЮЛА МИТКОВА АНДОНОВА
                     ЗЮМБЮЛА САШЕВА ИВАНОВА
                     ЗЮМБЮЛКА ЕМИЛОВА ЕНЧЕВА
                     ЗЮМБЮЛКА ЖУЛИЕТОВА МИТКОВА
                     ИБРО САШЕВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН АНГЕЛОВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ИВАН АСЕНОВ ШИДЕРОВ
                     ИВАН ГОРАНОВ СТЕФАНОВ
                     ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     ИВАН ЗОЕВ БАКЪРДЖИЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИТЕВ
                     ИВАН ИВАНОВ МИТЕВ
                     ИВАН МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     ИВАН РАЙЧЕВ СТОЕВ
                     ИВАН СТЕФАНОВ АРСОВ
                     ИВАНА МИЛКОВА МИХАЛЕВА
                     ИВАНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ИВАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     ИВЕТА САШЕВА СТЕФАНОВА
                     ИЛИЯ СЛАВОВ МАНЕВ
                     ИЛИЯН МИШЕВ САШЕВ
                     ИЛИЯН САШЕВ АСЕНОВ
                     ИСУС СЛАВОВ СТОЕВ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ВЕЛИКОВ
                     ЙОРДАНКА АНТОНОВА МИРЧЕВА
                     ЙОСИФ ЮРДАНОВ КИРЧЕВ
                     КАЛИ АЧОВА ВЕЛИНОВА
                     КАРМЕНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     КАТЯ АНГЕЛОВА ЙОНКОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
                     КАТЯ ВЪЛЧЕВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     КАТЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     КАТЯ МИХАЙЛОВА ДИМОВА
                     КАТЯ МИХОВА ДЕМИРЕВА
                     КАТЯ ОГНЯНОВА ХРИСТОВА
                     КАТЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     КАТЯ САШЕВА ЙОНКОВА
                     КАТЯ ТИНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ СТОЕВ
                     КИРЧО АТАНАСОВ КИРЧЕВ
                     КОЛЬО САШОВ ИВАНОВ
                     КОСТА МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     КОСТА МАРИНОВ КОСТОВ
                     КРАСИМИР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
                     КРЕМЕНА ПАВЛОВА АНКОВА
                     ЛИЛЯН ИВАНОВ СТОЕВ
                     ЛИЛЯН САШЕВ ИВАНОВ
                     ЛИЛЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ
                     ЛИЛЯНА ВЕЛЧЕВА СТОЙКОВА
                     ЛИЛЯНА ДИМКОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА ОРЛИНОВА ПАНКОВА
                     ЛИЛЯНА САШЕВА ИВАНОВА
                     ЛИЛЯНА СИЛВИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА РАШКОВА
                     МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА МИХАЙЛОВА
                     МАРГАРИТА ХРИСТОВА ЮРДАНОВА
                     МАРИАНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЙКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
                     МАРИН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     МАРИН КОСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРИН КОСТОВ АТАНАСОВ
                     МАРИНА АСЕНОВА КИРЧЕВА
                     МАРИО ВАСКОВ КОЛЕВ
                     МАРИЯ АНДРЕЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
                     МАРИЯ АСЕНОВА ИЛИЕВА
                     МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ ИВАНОВА АРСОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА АТАНАСОВА
                     МАРИЯ МИШЕВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ САШЕВА СТЕФАНОВА
                     МАРИЯ СЕРГЕЕВА АНЕВА
                     МАРИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     МАРИЯ СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАРИЯ ХРИСТОВА МИТЕВА
                     МАЯ АНГЕЛОВА ДУРАНОВА
                     МАЯ ЖУЛИЕТОВА АСЕНОВА
                     МИЛКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     МИЛКА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА
                     МИЛКА САШЕВА АНГЕЛОВА
                     МИЛКО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИЛКО ИВАНОВ МИХАЛЕВ
                     МИЛКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
                     МИМА ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
                     МИНА АНГЕЛОВА МИТЕВА
                     МИНА АТАНАСОВА САШЕВА
                     МИНА ВЪЛЧЕВА СТЕФАНОВА
                     МИНА СТЕФАНОВА МИТЕВА
                     МИНКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
                     МИНКА АСЕНОВА КОЗЛЕВА
                     МИНКА АСЕНОВА МИРЧЕВА
                     МИНКА АТАНАСОВА КОЗЛЕВА
                     МИНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКА ЗДРАВКОВА РАЙЧЕВА
                     МИНКА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
                     МИНКА ЛИЛЯНОВА ХРИСТОВА
                     МИНКА НАСКОВА ПАВЛЕВА
                     МИНКА НАСКОВА САМУИЛОВА
                     МИНКА РУСЕВА ДОЙЧЕВА
                     МИНКА САШЕВА ХРИСТОВА
                     МИНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     МИНКО РУСЕВ АНГЕЛОВ
                     МИНКО ЦВЯТКОВ ЕНЧЕВ
                     МИРЧО АНГЕЛОВ МИРЧЕВ
                     МИРЧО АНТОНОВ МИРЧЕВ
                     МИРЧО МИХАЙЛОВ РАШКОВ
                     МИТКО АНДРЕЕВ АТАНАСОВ
                     МИТКО ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ
                     МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
                     МИТКО ЖИВКОВ МИТКОВ
                     МИТКО КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
                     МИТКО МАРИЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО МИТКОВ ИВАНОВ
                     МИТКО РАЙЧЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО РАШКОВ МИТЕВ
                     МИТКО РУМЕНОВ СТОЕВ
                     МИТКО САШЕВ АНГЕЛОВ
                     МИТКО САШЕВ ИВАНОВ
                     МИТКО САШЕВ МИТКОВ
                     МИТКО СЛАВОВ МАНЕВ
                     МИТКО СЛАВОВ СТОЕВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
                     МИТКО СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ
                     МИТКО ХРИСТОВ МИТЕВ
                     МИТРА СТАНКОВА РАЙЧЕВА
                     МИТЮ СТОЯНОВ МИТЕВ
                     МИХАИЛ АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
                     МИХАИЛ ДИМОВ РАШКОВ
                     МИХАИЛ МИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     МИХАИЛ РАШКОВ АТАНАСОВ
                     МИХАИЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ
                     МИХО АТАНАСОВ МИЛАДИНОВ
                     МИШО АНГЕЛОВ МИТЕВ
                     МИШО ЗИНКОВ АНГЕЛОВ
                     МИШО САШЕВ АСЕНОВ
                     НАДА СТОЯНОВА АРНАУДОВА
                     НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     НЕВРА ДУРАНОВА СТЕФАНОВА
                     НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА УЖЕНОВА
                     НЕДЯЛКА МИХАЛЕВА АСЕНОВА
                     НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЖУЛИЕТОВ АСЕНОВ
                     НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ИЛИЕВ
                     НОРА ЩИЛЯНОВА АНДОНОВА
                     ОГНЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ
                     ОГНЯН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
                     ОГНЯН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
                     ОГНЯН МАРИНОВ АТАНАСОВ
                     ОГНЯН МИШЕВ ИЛИЕВ
                     ОГНЯН ПАВЛОВ АНКОВ
                     ПАВЕЛ АНКОВ ПАШОВ
                     ПЕНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
                     ПЕНКА ОГНЯНОВА МИТЕВА
                     РАЙНА ЕМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     РАЙЧО АНГЕЛОВ ГАЙДАЖИЕВ
                     РАЙЧО ИВАНОВ СТОЕВ
                     РАШКО ДИМОВ РАШКОВ
                     РАШКО ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     РАШКО ЗИНКОВ РАШКОВ
                     РАШКО ЯНКОВ ЕНЧЕВ
                     РЕНИ ФИДАНОВА БОЯНОВА
                     РОСЕН МИТКОВ АСЕНОВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     РУМЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     РУМЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ
                     РУМЕН ЗДРАВКОВ ЕНЧЕВ
                     РУМЕН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
                     РУМЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
                     РУМЕН СТЕФАНОВ АРСОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ СТОЕВ
                     РУМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
                     РУМЯНА ЗАХАРИЕВА СТЕФАНОВА
                     РУМЯНА НАДКОВА МИТЕВА
                     РУСИ АНГЕЛОВ ЕНЧЕВ
                     РУСИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ
                     РУСИ МИНКОВ АНГЕЛОВ
                     РУСИ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     РУСИ ХРИСТОВ ДОЙЧЕВ
                     РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ
                     РУСКА ИВАНОВА АРНАУДОВА
                     САБРИНА СЛАВЕВА ВЪРБАНОВА
                     САНА ДЕМИРЕВА ХРИСТОВА
                     САРА АНГЕЛИНОВА ГАЙДАЖИЕВА
                     САРА ХРИСТОВА ЕНЧЕВА
                     САРА ЮРДАНОВА КИРЧЕВА
                     САША АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     САШО АНГЕЛОВ ВЕЛКОВ
                     САШО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     САШО АНДОНОВ ЗДРАВКОВ
                     САШО АСЕНОВ СТЕФАНОВ
                     САШО ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     САШО ДИЯНОВ ХРИСТОВ
                     САШО ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     САШО МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     СВЕТЛА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     СВЕТЛАНА АНГЕЛИНОВА КОЛЕВА
                     СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА КИРЧЕВА
                     СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МИТЕВ
                     СЕВДА ВЕЛЧОВА ИВАНОВА
                     СЕВДА МИТКОВА РАШКОВА
                     СЕДЕФКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕДЕФКА СНЕЖАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СЕРГЕЙ АНЕВ МИТКОВ
                     СИЙКА ЗОЕВА БАКЪРЖИЕВА
                     СИЙКА НИКОЛОВА КИРИЛОВА
                     СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЛВИЯ МАРИЕВА АНГЕЛОВА
                     СИМЕОН ЮЛИЯНОВ ДИМИТРОВ
                     СЛАВЕЙКА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
                     СНЕЖАНА ИВАНОВА МИТЕВА
                     СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     СОНЯ ЗИНКОВА АНГЕЛОВА
                     СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА
                     СОФИЯ ЖЕЛЯЗКОВА АСЕНОВА
                     СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ
                     СТЕФАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ
                     СТЕФАН АСЕНОВ АНДОНОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАН АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     СТЕФАН ДУРАНОВ АНДОНОВ
                     СТЕФАН ЗДРАВКОВ РАЙЧЕВ
                     СТЕФАН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ
                     СТЕФАН КРАСИМИРОВ МАРИНОВ
                     СТЕФАН МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     СТЕФАН МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
                     СТОЙЧО МАРИНОВ ЙОНКОВ
                     СТОЯН РУМЕНОВ СТОЕВ
                     СТОЯН РУМЕНОВ СТОЯНОВ
                     СУЗАНА ЖИВКОВА МИТКОВА
                     СУЛТАНКА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА
                     ТАНА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА
                     ТАНЯ АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     ТАНЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ТИНКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА
                     ТИНКА ИВАНОВА АРСОВА
                     ТИНКА МИРЧЕВА АНГЕЛОВА
                     ТИНКА МИТКОВА МИТКОВА
                     ТИНКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА
                     ТИХОМИР МИТКОВ СТЕФАНОВ
                     ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
                     ФАНКА АНАСТАСОВА ЙОРДАНОВА
                     ФАНКА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА
                     ФАНКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
                     ФАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА
                     ФАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
                     ФАНКА МИТЕВА ЕМИЛОВА
                     ФАНКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
                     ФАНКА ХРИСТОВА МИТЕВА
                     ФАНКА ШИДЕРОВА ЩЕРЕВА
                     ФИДАНКА АСЕНОВА ДИМОВА
                     ФИДАНКА ЗЛАТКОВА ОГНЯНОВА
                     ФИЛКА ХРИСТОВА РУСЕВА
                     ХРИСТИНА АНГЕЛОВА РАШКОВА
                     ХРИСТИНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
                     ХРИСТО АНГЕЛОВ СТОЙКОВ
                     ХРИСТО АНЕВ ЮГОВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ РУСЕВ
                     ХРИСТО ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
                     ХРИСТО ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ АРСОВ
                     ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ХРИСТО КАТЕВ ГАЙДАЖИЕВ
                     ХРИСТО МИТЕВ АНГЕЛОВ
                     ХРИСТО МИХАЙЛОВ ИСКРЕВ
                     ХРИСТО РУСЕВ ЙОРДАНОВ
                     ХРИСТО САШЕВ ХРИСТОВ
                     ХРИСТО СЛАВОВ МАНЕВ
                     ХРИСТО СТЕФАНОВ АРСОВ
                     ХРИСТО ТОДОРОВ ИЛИЕВ
                     ЦВЯТКО АЧОВ ЕНЧЕВ
                     ЦВЯТКО РУСЕВ ЕНЧЕВ
                     ЦОНКА ЗЛАТКОВА ВЕЛКОВА
                     ШИБИЛ МИГЛЕНОВ МИЛЕНОВ
                     ШИДЕР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ШИНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     ШИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА
                     ШИНКА ВЪЛКОВА АНГЕЛОВА
                     ШИНКА РУСЕВА АНГЕЛОВА
                     ШИНКА СТЕФАНОВА АРСОВА
                     ЩИЛЯН МИТКОВ АНГЕЛОВ
                     ЮЛИЯН СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
                     ЮЛИЯНА КАРАМФИЛОВА АНДОНОВА
                     ЮРДАН КИРЧЕВ ЮРДАНОВ
                     ЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЕМИЛОВА
                     ЯНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНКА БОНЧЕВА ИВАНОВА
                     ЯНКА ВЕНКОВА ДИМИТРОВА
                     ЯНКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА
                     ЯНКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЯНКА ИВАНОВА ШИДЕРОВА
                     ЯНКА МАРИЙКОВА ЛАЗАРОВА
                     ЯНКА СТОЯНОВА РУМЕНОВА
                     ЯНКО ЕНЧЕВ ЗДРАВКОВ

                                           Кмет/Кметски наместник: ............
                                           Секретар на община/район: ..........

                                           ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                  за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.
                                           (чл. 42, ал. 1 ИК)

         ИЗБОРЕН РАЙОН № 29 - ХАСКОВСКИ
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
         НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ЛЮБИМЕЦ                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 011
         адрес на избирателната секция ............................................

                     ----------------------------------------------------
                                СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
                     ----------------------------------------------------
                     АЙДЖАНИЕ КАЛИНКОВА ПЕТКОВА
                     АЙДЪН ГЮЛЯНОВ ХАЛИЛОВ
                     АЛБЕНА АЛЬОШЕВА МИЛЕВА
                     АЛБЕНА АНГЕЛОВА РАЙЧЕВА
                     АЛБЕНА АНТОНОВА АТАНАСОВА
                     АЛБЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА
                     АЛБЕНА ЕНЧЕВА ИСКРЕВА
                     АЛБЕНА ИСКРЕВА МЕТОДИЕВА
                     АЛБЕНА СТЕФАНОВА ЕМИЛОВА
                     АЛБЕНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
                     АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СТОЯНОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
                     АЛЕКСАНДЪР РОСЕНОВ СТОЯНОВ
                     АЛЕКСИ ВЪЛЕВ АЛЕКСИЕВ
                     АНА АСЕНОВА АСЕНОВА
                     АНА ВЕЛЕВА ДИМИТРОВА
                     АНА ИЛИЕВА МИТЕВА
                     АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА
                     АНА МИТКОВА МИТЕВА
                     АНА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА
                     АНА СЕРГЕЕВА ШИШМАНОВА
                     АНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
                     АНАСТАСИЯ АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     АНГЕЛ АНГЕЛОВ СЛАВОВ
                     АНГЕЛ АНТОАНЕТОВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ АПРИЛОВ
                     АНГЕЛ АСЕНОВ СТЕФАНОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
                     АНГЕЛ АТАНАСОВ СЛАВОВ
                     АНГЕЛ БОНЕВ РУСЕВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ ДИМИТРОВ РАЙЧЕВ
                     АНГЕЛ ДИМОВ АРСОВ
                     АНГЕЛ ДУРАНОВ ЙОНКОВ
                     АНГЕЛ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
                     АНГЕЛ КОСТОВ АТАНАСОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ АРСОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ ИВАНОВ
                     АНГЕЛ МИТКОВ ЩЕРЕВ
                     АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ИСКРЕВ
                     АНГЕЛ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ НИКОЛОВ МИТКОВ
                     АНГЕЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ
                     АНГЕЛ РУСЕВ ЕНЧЕВ
                     АНГЕЛ САШЕВ АСЕНОВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ АРСОВ
                     АНГЕЛ ЮЛИАНОВ МИХАЙЛОВ
                     АНГЕЛИНА АСЕВА НИКОЛАЕВА
                     АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЙОНКОВА
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА ВЪЛКОВА
                     АНГЕЛИНА КАТЕВА ИСКРЕВА
                     АНГЕЛИНА МИТКОВА ЗДРАВКОВА
                     АНГЕЛИНА МИХАЙЛОВА ОГНЯНОВА
                     АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА
                     АНГЕЛИНА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА
                     АНГЕЛИНА РУМЕНОВА СТОЯНОВА
                     АНГЕЛИНА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА
                     АНДОН АСЕНОВ ИВАНОВ
                     АНДРЕЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ
                     АНДРЕЙ МИЛКОВ ИВАНОВ
                     АНДРЕЙ САШЕВ ОГНЯНОВ
                     АНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
                     АНКА ЗДРАВКОВА ХРИСТОВА
                     АНКА ИВАНОВА МИТЕВА
                     АНКА МИТКОВА МИХАЙЛОВА
                     АНТОАНЕТА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
                     АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
                     АНТОН САШЕВ РАЙЧЕВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     АСЕН АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ
                     АСЕН АНДОНОВ ИВАНОВ
                     АСЕН БОРИСОВ ПАШОВ
                     АСЕН ЕМИЛОВ СТЕФАНОВ
                     АСЕН ЖОРОВ СТЕФАНОВ
                     АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ИВАНОВ ШИДЕРОВ
                     АСЕН КИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН МИТКОВ МИХАЙЛОВ
                     АСЕН РУМЕНОВ АРСОВ
                     АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ
                     АСЕН СТОЯНОВ АСЕНОВ
                     АСЕН ФИДАНКОВ БОНЧЕВ
                     АСЕН ЩЕРЕВ АПРИЛОВ
                     АСИЕ ТИНКОВА АНГЕЛОВА
                     АСЯ НИКОЛАЕВА ДАМЯНОВА
                     АТАНАС АНГЕЛОВ НИКОЛОВ
                     АТАНАС АНДРЕЕВ СТОЯНОВ
                     АТАНАС ВЪЛЧЕВ АНГЕЛОВ
                     АТАНАС ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
                     АТАНАС КАМЕНОВ АРНАУДОВ
                     АТАНАС РОСЕНОВ СТОЯНОВ
                     АФИЗЕ МЕХМЕДАЛИ АЛИ
                     АЧО АНГЕЛОВ РУСЕВ
                     БЕЙСИМ ГЮЛЯНОВ ХАЛИЛОВ
                     БОГДАН ГЕОРГИЕВ МИЛАДИНОВ
                     БОЖИДАР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
                     БОЖИДАР АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
                     БОЖИДАР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
                     БОЖИДАР КИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     БОНКА АНДРЕЕВА БОРИСОВА
                     БОНЬО РУСЕВ ИВАНОВ
                     БОРИС ЗОЕВ МИТКОВ
                     БОРИС КИРЧЕВ МИХАЙЛОВ
                     ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     ВАСИЛ АЛБЕНОВ ЕМИЛОВ
                     ВАСИЛ БОБЕВ АСЕНОВ
                     ВАСИЛ ВЕЛКОВ ВАСИЛЕВ
                     ВАСИЛ МАРИЯНОВ КИРИЛОВ
                     ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВАСИЛКА МИТКОВА СТЕФАНОВА
                     ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА ДИМОВА
                     ВЕЛКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ
                     ВЕЛКО ЗИНКОВ СЛАВОВ
                     ВЕЛЬО ДИМИТРОВ ИВАНОВ
                     ВИДА ЕЛЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛЯ ИВАНОВА МАРИНОВА
                     ГАЛЯ ИВАНОВА ШИШМАНОВА
                     ГАЛЯ МИТКОВА ВЪЛЧЕВА
                     ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
                     ГЕОРГИ ДАНЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КАТЕВ ДЕМИРЕВ
                     ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШИДЕРОВ
                     ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА
                     ГЕРГИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     ГИНА ВЕЛЕВА ИВАНОВА
                     ГИНКА СИМОВА АПРИЛОВА
                     ГИЧКА АЛБЕНОВА ЕМИЛОВА
                     ГЮЛЯН АЛИЕВА ХАЛИЛОВА
                     ДАВИД ЛЕНКОВ МАНЕВ
                     ДАВИД НАСКОВ САМУИЛОВ
                     ДАНАИЛ САШЕВ ОГНЯНОВ
                     ДАНАИЛ САШЕВ СТЕФАНОВ
                     ДАНКА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА
                     ДАРИНА МУСТАФА МУСТАФА
                     ДАФИНА ВАНГЕЛОВА РАЙЧЕВА
                     ДАФИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
                     ДЕМИР АНГЕЛОВ РАЙЧЕВ
                     ДЕМИР ГИЧЕВ СТОЯНОВ
                     ДЕНИЗ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
                     ДИАН ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТРИНА КОСТОВА МИШЕВА
                     ДИМИТЪР АНГЕЛИНОВ МЕТОДИЕВ
                     ДИМИТЪР АНДРОВ ДУРАНОВ
                     ДИМИТЪР ЛИЛЯНОВ ХРИСТОВ
                     ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     ДИМИТЪР РАЙНЕВ ДИМИТРОВ
                     ДИМИТЪР РУСЕВ ВЪЛКОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ АНГЕЛОВ
                     ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИСКРЕВ
                     ДИМКА САШЕВА ИВАНОВА
                     ДИМО СТЕФАНОВ АРСОВ
                     ДИМЧО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
                     ДИМЯН МИХАЙЛОВ МЕТОДИЕВ
                     ДИНА ЮЛИЯНОВА ЙОРДАНОВА
                     ДИНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
                     ДИЯН БОБЕВ ИВАНОВ
                     ДИЯНА АНГЕЛОВА ГОРАНОВА
                     ДИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛАЕВА
                     ДИЯНА АНГЕЛОВА РУСЕВА
                     ДИЯНА АСЕНОВА ПЕТКОВА
                     ДИЯНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
                     ДИЯНА ГОРАНОВА СТЕФАНОВА
                     ДИЯНА МИТКОВА АРСОВА
                     ДИЯНА МИТКОВА ХРИСТОВА
    &n