gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-523/01.08.2022 г. Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за поземлен имот в землище на с. Малко градище, общ. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.