gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-526/02.08.2022 г. Кметът на община Любимец учредява възмездно еднократно право на прокарване и определена сервитутна зона върху участък от терен, публична общинска собственост, по плана на с. Белица.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.