gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-546/05.08.2022 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  част от помещение на търговски обект - частна общинска собственост. 

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.