gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-547/05.08.2022 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на УПИ за жилищно строителство в гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.