gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-638/13.09.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява частично изменение на кадастралната основа и регулацията  на УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.