gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-659/23.09.2022 г. Кметът на община Любимец обявява класиране на участници след провеждане на открит конкурс за продажба на стояща дървесина от корен от горските територии, собственост на община Любимец.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.