gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-670/28.09.2022 г. Кметът на община Любимец назначава състав на Експертен съвет по устройство на територията.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.