gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-673/29.09.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - схема на техническата инфраструктура  на линеен обект за фотоволтаична централа за гаражи и автоработилница.

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.