gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-887/21.12.2022 г. Кметът на община Любимец одобрява ПУП - план за регулация на УПИ по плана на с. Йерусалимово. 

 

Повече подробности може да видите от прикачения файл.