gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

 

001/26.04.2018 г

ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ

СЕКРЕТАР

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

002/26.04.2018 г

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

003/26.04.2018 г

НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ

СТ.ЕКСПЕРТ ОМП

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

004/26.04.2018 г

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ РКИ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

005/26.04.2018 г

МАРИЯ НЕДЯЛКОВА ПИСАРОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

006/26.04.2018 г

СОНЯ КРЪСТЕВА ТРИФОНОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

007/26.04.2018 г

МАРИАНА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА

СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

008/26.04.2018 г

КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АО“

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

009/30.04.2018 г

ГАБРИЕЛА МАРИЯНОВА АТАНАСОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

010/30.04.2018 г

РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

011/30.04.2018 г

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА-ПЕНЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

012/30.04.2018 г

ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

013/30.04.2018 г

ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

014/30.04.2018 г

МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

015/30.04.2018 г

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СФБ“

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

016/30.04.2018 г

ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

017/30.04.2018 г

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

018/30.04.2018 г

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

019/30.04.2018 г

КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА

СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

020/30.04.2018 г

АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

021/30.04.2018 г

СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

022/30.04.2018 г

РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

023/30.04.2018 г

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

024/30.04.2018 г

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

025/30.04.2018 г

ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

026/30.04.2018 г

ДИЯНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

027/30.04.2018 г

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

028/30.04.2018 г

ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

029/30.04.2018 г

ЖЕКО РУСЕВ БОНЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

030/30.04.2018 г

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

031/30.04.2018 г

МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

032/30.04.2018 г

ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

СТ.ЕКСПЕРТ ЗКОМД

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

033/30.04.2018 г

ДОБРИНА СТОЕВА БЕЛОМОРСКА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

034/30.04.2018 г

ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

035/30.04.2018 г

ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

СПЕЦИАЛСТ ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

036/30.04.2018 г

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

037/30.04.2018 г

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

038/08.062018 г

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ

СПЕЦИАЛИСТ СА

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

039/08.06.2018 г

СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

040/02.07.2018 г

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

 

041/07.08.2018 г

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ