gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

От днес, 23.08.2023 г., със заповед на кмета на община Любимец, се отменя частичното бедствено положение в община Любимец. Прекратява се и изпълнението на Общинския план за защита при бедствия, в част "Пожари". С тази заповед отпада и ограничението за движение на хора и МПС в районите на обявеното бествено положение.

 

Областният управител на област Хасково издаде Заповед за забрана извършването селскостопански и лесотехнически дейности за периода от 23.08.2023 г. до 27.08.2023 г., тъй като се потвърждава екстремално високия индекс за пожароопасност за цялата територия на област Хасково. С това се удължава спуснатото преди това до 22 август нейно разпореждане.

Запазват се условията за възникването и развитието на многобройни и бързо развиващи се пожари в реколтата, в пасищата, в лесонепригодните площи и горския фонд. Като особено недопустими да се считат дейностите за почистване на стърнища, пасища, ливади и горски територии.

Населението да бъде в повишена готовност за своевременно реагиране при възникване на големи пожари на територията на областта, както и незабавно да уведомят компетентните органи на телефон 112.

 

 

IMG 9035

Едноседмичната програма, посветена на Деня на град Любимец, започна с фокуси и забавления за най-малките. Любимецът на малки и големи, комикът, актьорът и илюзионист - Ненчо Илчев, зарадва присъстващите със забавно магическото шоу. А най-интересното бе, че децата имаха възможност да бъдат част от фокусите, да се потопят в завладяващите магии, да бъдат главни асистенти и въпреки това, да не могат да разгадаят как се случва илюзията. Топчета, карти, кърпички, въженца и много други бяха част от забавната програма. Те изчезваха и се появяваха пред очите на децата, а удоволствието от шоуто се засилваше с всеки следващ номер.

IMG 9077

Радост, забавление, вълшебство и вкусен сладолед – така премина детския празник с бате Ненчо.

 

Снимки от празника

IMG 9008

На 21 август, в зала „Любимец“ Кметът на община Любимец Анастас Анастасов представи основните параметри, които са залегнали в проекта на бюджет на община Любимец за 2023г. На изложението присъстваха Мария Станкова – Председател на Общински съвет – Любимец, Главния счетоводител – Николай Ценов и заинтересовани граждани.

В хода на представянето Анастасов поясни, че новият бюджет изцяло е съобразен със стратегическите приоритети, разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Р България за тази година, определените стандарти за делегираните от държавата дейности; планираните натурални показатели в отделните функции и дейности, действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги и др.

В приходната си част, бюджетът на общината е в размер на 16 405 982 лв.

Финансирането на делегираните от държавата дейности е 10 277 469 лв., като в това число влизат: субсидия за държавни дейности - 8 807 066 лв.; собствени приходи и доходи от собственост 3 200 лв., субсидии за училища, детски градини и общинска администрация.

Общият размер за финансиране на общинските дейности е 6 128 513лв., като в т.ч. влизат имуществени данъци 777 800 лв., приходи и доходи от собственост 265 000 лв.; общински такси 1 182 200 лв., в които влизат такса битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, целева субсидия за капиталови разходи и др.

По разходната част на бюджета за 2023 г. сумата е същата - 16 405 982 лв. и включва: разходи за делегирани от държавата дейности на стойност 10 277 469лв., дофинансиране на държавни дейности с общински приходи, разходи за общински дейности, разпределение на разходите по функциите „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване“, „Отбрана и сигурност“, „Култура и спорт“ и др.

По време на представянето Кметът представи и капиталовите разходи по Бюджет 2023. В този бюджет е предвидено да се доизгради канализационната мрежа в града, да се направи ремонт на сгради в града и селата, ремонт на училища и детски градини и др. Източниците за финансиране са: целева субсидия за капиталови разходи, собствени бюджетни средства на стойност и споразумения и постановления на МС.

ненчо илчев

Скъпи деца,

Специално за вас, днес актьорът и ненадминат фокусник Ненчо Илчев, ще бъде гост на Любимец. Той ще ви очаква на площад "Трети март" от 18.00 ч., за да ви покаже много и интересни фокуси! Елате да се забавляваме заедно и да изживеем един вълнуващ и незабравим ден, изпълнен с много емоция и изненади!