gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

pojari

Уважаеми съграждани,

Във връзка с прогнозата за високи температури, които ще доведат до екстремален риск от пожари на 26 и 27 юли (сряда и четвъртък), Службата за противопожарна безопасност отправя предупреждение към земеделските стопани, работници, пастири, пчелари, посетители и работещи в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи, за следното:

 • Да засилят вниманието си или по възможност да не се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места;
 • Да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия;
 • Да не се приготвя на зимнина с използването на открит огън. При извършване на каквито и да е дейности на открито да се вземат максимални мерки за недопускане на запалвания и да се създадат възможности за погасяване на възникнали такива на място.

При възникване на пожар и не спазване на горните препоръки, НЕЗАБАВНО да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидиране на запалването.

IMG 8921

За втора поредна година МИГ Любимец – Ивайловград организира Празник на местното производство, традиции и култура или по-известен сред любимчани – Празник на динята.

В него взеха участие повече от двайсет местни производители от двете общини Ивайловград и Любимец, а на масата на плодородието имаше от всичко, което се произвежда в двата региона – чушки, домати, картофи, лук, тикви, праскови, кайсии, мед, тахан, вина, трахана и много други.

И тази година нейно величество динята, най-разпространеният плод на любимчанска територия, зае основно място в празника. Всеки посетител имаше възможност до насита да яде от сладкия елексир, докато се наслаждава на атрактивната програма. А тя включваше конкурси за „Най-голяма“ и Най-сладка“ диня, викторина с въпроси, изложение на динени фенери, изработени от деца и не на последно място – майсторско приготвяне на пилешка капама с булгур от Шеф Иван Звездев. Градусът на празничното настроени се вдигна с песните на двама от любимите местни изпълнители Жоро Любимеца и Рая Мехмедкяе.

В категорията „Най- голяма диня“, Първо място спечели 17-годишния Юлиян Димитров. Сочният плод тежеше точно 15,400 кг. На второ място се класира Симеон Стефанов с диня 15,200 кг., а Мариян Гешев се нареди на трето място. Кантарът на неговия плод показа 14,800 кг.

IMG 8935

Призът за „Най- сладка диня“ взе Ангел Петров. На второ място журито класира Илиян Петров и Димитър Гачев, а на трето - Павлинка Инджова. Поощрителна награда получи Георги Андонов. Всички победители в отделните категории получиха атрактивни награди от организаторите. 

В края на веселието звездната капама на Иван Звездев бе раздадена на всеки, решил да опита от неговия специалитет, който ухаеше на плодородие и любов към труда на всеки производител, участвал в празника.IMG 8856

 

Снимки от празника

IMG 20230707 113511

 

Във връзка изпълнението на нов проект, в областта на туризма и културата, общинският екип от община Любимец бе на работно посещение в турската община Инедже, вилает Лозенград, Р Турция. Посещението бе свързано с обсъждане на бъдещо партньорство и участие на двете общини със съвместен проект по Програмата ИНТЕРРЕГ VI – A ИПП България – Турция 2021-2027 г.

След проведените разговори и представяне на проектни предложения, кметовете на двете общини ще започнат подготовка на документацията и внасяне на проекта.

Дейностите, предвидени за изпълнение от българска страна ще бъдат свързани с изграждане на път от макадам с дължина 2 км. до скалния комплекс „Глухите камъни“, както и провеждане на международен фестивал в областта на културата.

 

zabraneno paleneto na otktit ogyn

Уважаеми  съграждани,  

     В сезона сме на  почистването на дворове, вилни имоти, междублокови пространства, земеделски земи и паленето на суха растителност  и други отпадъци.

Очакваното  повишаване на температурите и силните  ветрове характерни за  сезона са предпоставка за възникване на полски и горски пожари в района и прилежащите землища. С оглед недопускане  на пожари, намаляване на последиците  от тях  и в изпълнение на Заповед № РД-09-300/02.05.2023 г. на Кмета на  Община Любимец се ЗАБРАНЯВА:

 • Обработката на пасища ежедневно след 11:00 ч. в периода от 10.07.2023 г. до 15.09.2023 г.
 • Паленето на сухите треви и растителни остатъци по слоговете, крайпътните ивици и земеделските земи;
 • Изгарянето на окосена трева, сухата листна маса и паднала дървесина ;
 • Паленето на огън и извършване на огневи работи в горите извън определените, обезопасени и сигнализирани със съответни знаци за целта места;
 • Забранява се устройването на лагери и къмпингуване в горите на нерегламентирани за целта места;

Ръководството на Община Любимец призовава собствениците и ползвателите на земеделски земи и имоти в населените места и извън тях, за стриктно спазване на  противопожарните норми и повишаване  готовността за гасене на възникнали пожари.

         При откриване на пожар, търсете най – бързата възможност за подаване на сигнал чрез тел. 112 

Уважаеми жители на община Любимец,

От името на Военно окръжие II степен – Хасково Ви информираме, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени няколко вакантни длъжности за войници и граждански специалности в различни военни формирования, както следва:

 

 1. Военно формирование 52480 – София
 2. Военно формирование от състава на КЛП
 3. Сухопътните войски 
 4. Съвместното командване на силите