gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

zabrana palene 23С оглед недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на сгради, селскостопански инвентар и земеделска продукция в земеделските земи и горски територии, Кметът на община Любимец: 

I. Обявява за пожароопасен сезон периода от 05.06.2023 г. до 31.10.2023 г.

II. Определя настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури.

III.  Определя мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на община Любимец:

  1. Забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.
  2. Забранява използването на сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посевите и фуражните площадки.
  3. Забранява изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи.
  4. Забранява извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.

4.1. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свиленград при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

  1. Стопаните на републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
  2. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидна растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
  3. Възлага на кметовете и кметските наместници по населени места в общината да извършат почистване на района около естествените и изкуствените водоизточници, да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях.
  4. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
  1. Възлага на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, изпълнението на следните мерки:

9.1. Да организират и изпълняват изискванията на Наредба № 8121з–968/10.12.2014 г. и уведомяват писмено Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свиленград преди започване на жътвата в площи над 20 дка;

9.2. Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

9.3. Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро - защитни ивици - изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:

- пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;

- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;

9.4. Да се обособяват пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;

9.5. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания /да определят лице за извършване на инструктаж/. Да изготвят и подпишат протокол за извършен инструктаж;

9.6. Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Свиленград, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

9.7. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на вътрешните работи (ДВ, бр.3/2009 г.);

9.8. Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з–968/10.12.2014 г. ;

IMG 8313

С поредица от тържества и организирани прояви, НУ „Христо Ботев“ гр. Любимец отбеляза първия век от своето създаване. На 2 юни, когато честваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, учебното заведение отбеляза в своя летопис двоен празник – 100 години от създаването си и патронния си празник. Презентации за историята и развитието на училището, изложба с архивни снимки, издаване на юбилеен вестник, празнична света литургия, филм с разкази от бивши учители и тържествена програма, бяха част от инициативите, посветени на годишнината.

Празникът бе уважен от ръководния екип на община Любимец, д-р Георги Станков – народен представител, Мария Станкова – председател на ОбС – Любимец, Веселина Павлитова – началник на РУО – Хасково, директори на училища в област Хасково, бивши и настоящи учители.

IMG 8383

След празничния концерт-спектакъл, директорът на училището Донка Козалиева приветства всички ученици и учители и им благодари за труда, който са положили за достойното отбелязване на годишнината. „За мен като директор е чест, че имам възможността да организирам 100 годишния юбилей на училището! Не само името, но и историята му ни задължават да се развиваме и да сме устремени към бъдещето.“ – каза г-жа Козалиева в своето приветствие.

LMS02562 copyКметът на общината Анастас Анастасов също поздрави присъстващите с думите: „Празникът на Вашето училище е празник и на град Любимец, защото първото училище и първите учители се помнят завинаги, независимо колко години е отброило времето и колко дълъг път сме изминали…“, след което връчи почетен плакет и букет от рози на директора.

IMG 8493

Началникът на РУО – Хасково г-жа Павлитова също приветства директора и целия педагогически екип на училището за отличната организация и прекрасния спектакъл, който подариха на присъстващите. „Била съм на много годишнини и юбилеи на различни учебни заведения, но днешния празник надмина очакванията ми. Поздравления към целия екип! Вие доказахте, че спазвате девиза на училището „Пазим традициите, създаваме бъдеще!“

IMG 8477

 

Началото на просветната си дейност училището поставя през далечната 1923 г., когато представители на будната интелигенция в тогавашното село Любимец – кметът Сребрю Димов и председателят на училищното настоятелство – Петър Кауков, подемат инициативата за изграждане на второ училище в Любимец.

Строежът е възложен на предприемача Миладин Петрунов и с доброволен труд в него се включва местното население. Носят се камъни, пясък и всичко необходимо за градежа на сградата…

/с историята за създаването на училището може да се запознаете на сайта на НУ „Хр. Ботев“ – Любимец или от вестника, издаден по повод 100 годишния юбилей/

 

Снимки от юбилейния концерт на училището 

IMG 8208

Интересни фокуси, атрактивен клоун, музика и танци забавляваха децата на Любимец по повод Първи юни – Международния ден на детето. Илюзионистът пренесе децата в магическия и вълнуващ свят на фокусничеството и завладя сърцата им с много и впечатляващи магии. Почти всеки малчуган се включи в отделните номера, за да се запознае отблизо с вълшебството.

IMG 8260В празника се включи и цирковия клоун Нати, която показа как летят шапки, прекрасната Аладина, която стъпваше върху 333 пирона и натрошени стъклени бутилки.

IMG 8308А какво е детски празник без подарък? Затова всяко присъстващо дете получи заслужен подарък - вкусен сладолед.

 

Снимки от празника

cherechova zadushnica 20На 03 юни 2023 година /събота/, община Любимец ще осигури безплатен транспорт за желаещите да посетят Гробищния парк по повод Черешова задушница.

Часовете на тръгване, от паркинга до магазин „Касъров“ към Гробищния парк, ще бъдат на всеки кръгъл час:

- 8.00 ч, 9.00 ч. и 10.00 ч., а извозването в обратна посока – от централен портал на Гробищен парк - в 8.40, 9.40 и 10.40 ч.

1.0623