gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,

ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛЮБИМЕЦ

ПЕРИОД НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ – 01.01.2019 -31.12.2019

 

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

Забележка

001/04.02.2020 г

МАРИЯНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ във връзка с чл.38, ал.1, т.4

Част І и ІІ 1 г. с/д освобожд.

002/08.05.2020

АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИДОПУУП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

003/11.05.2020 г

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ РКИ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

004/11.05.2020 г      

НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ

СТ.ЕКСПЕРТ ОМП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

005/14.05.2020 г

РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

МЛ.ЕКСПЕРТ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

006/03.06.2020 г

МАРИЯ РУМЕНОВА РУСЕВА

СПЕЦИАЛИСТ - ЮРИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

007/04.06.2020 г

ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ - ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

008/04.06.2020 г

ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

СТ.ЕКСПЕРТ ЗОМДС СЕКРЕТАР МКБППМН

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

009/04.06.2020 г

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ЧЕРТОЖНИК ДЕЛОВОД.

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

010/04.06.2020 г

ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ

СЕКРЕТАР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

011/04.06.2020 г

СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ГИС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

012/04.06.2020 г

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

013/04.06.2020 г

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

014/04.06.2020 г

ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

СТ. СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

015/04.06.2020 г

ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

016/05.06.2020 г

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

СПЕЦИАЛИСТ ОС ОПФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

017/05.06.2020 г

МАЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

СТ.СТЕЦИАЛИСТ   ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

018/05.06.2020 г

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

019/08.06.2020 г

ТЕОДОРА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА

СПЕЦИАЛИСТ-ДЕЛОВОД.

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

020/08.06.2020 г

МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА

СТ.СТЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

021/09.06.2020 г

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

022/10.06.2020 г

ЖЕКО РУСЕВ БОНЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

023/10.06.2020 г

СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

024/10.06.2020 г

ДИАНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

025/10.06.2020 г

ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

026/10.06.2020 г

ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

027/10.06.2020 г

РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

028/10.06.2020 г

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

029/10.06.2020 г

ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

030/10.06.2020 г

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

031/10.06.2020 г

МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА

СПЕЦИАЛИСТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

032/11.06.2020 г

ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

033/11.06.2020 г

КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

034/11.06.2020 г

ЯНИЦА СТОЙКОВА СИРМОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

035/11.06.2020 г

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

036/11.06.2020 г

КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА

СПЕЦИАЛИСТ КАСИЕР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

037/11.06.2020 г

ИВАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР ДГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

038/15.06.2020 г

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ

СПЕЦИАЛИСТ СИСТ.АТ-ОР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

039/15.06.2020 г

ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

040/15.06.2020 г

ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА БОРИМЕЧЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

041/15.06.2020 г

МАРИЯ ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОбС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

042/15.06.2020 г

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СФБ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

043/13.03.2020

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ във връзка с чл.38, ал.1, т.4

Част І и ІІ 1 г. с/д освобожд.

045/05.08.2019 г

ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

046/05.09.2020 г

МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА

СПЕЦ. ДЕЛОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ във вр. с чл.37,ал1,т.1-6 и 9

Част І и ІІ при вст. в длъжн.