gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1, Т.2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,

ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛЮБИМЕЦ

ПЕРИОД НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ – 01.01.2020 -31.12.2020

 

Вх.№/дата на подаване

Име, презиме и фамилия на декларатора

 

Длъжност

Вид на декларацията

Забележка

001/09.02.2021 г

ДИМА ХРИСТОВА БЕЛОМОРСКА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ

Част І и ІІ

002/13.04.2021 г

ХРИСТО ИЛЧЕВ ХРИСТОЗОВ

СЕКРЕТАР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

003/29.04.2021 г

РАДКО ИВАНОВ ИЛИЕВ

МЛ.ЕКСПЕРТ ИДОП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

004/29.04.2021 г  

СВЕТОСЛАВА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

005/29.04.2021 г

КИРИЛКА СТАЙКОВА МАДЖАРОВА

СПЕЦИАЛИСТ КАСИЕР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

006/10.05.2021 г

СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ ВАНГЕЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

007/10.05.2021 г

АННА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ИДОП.

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

008/10.05.2021 г

НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

СТ.СПЕЦ.-ЧЕРТОЖНИК Д

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

009/10.05.2021 г

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

010/11.05.2021 г

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

011/11.05.2021 г

МИЛЕНА ТОНЧЕВА ПУЛЕВА

СТ.СТЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

012/11.05.2021 г

ТАНЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

СТ.ЕКСПЕРТ ЗОМДС СЕКРЕТАР МКБППМН

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

013/11.05.2021 г

КРАСИМИРА ДРАГИЕВА МАНЕВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

014/11.05.2021 г

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СФБ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

015/11.05.2021 г

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КУРТОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

016/11.05.2021 г

ТИНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СТ. СПЕЦИАЛИСТ ОС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

017/11.05.2021 г

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

СПЕЦИАЛИСТ ОС ОПФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

018/11.05.2021 г

МАЯ ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

СТ.СТЕЦИАЛИСТ  ОПГФ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

019/11.05.2021 г

ЯНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

020/12.05.2021 г

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

021/12.05.2021 г

НИКОЛА ИВАНОВ МАТАНОВ

СТ.ЕКСПЕРТ ОМП

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

022/12.05.2021 г

ДИЯНА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

СТ. СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

023/12.05.2021 г

ИВАНКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР ДГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

024/12.05.2021 г

ЯНКА ФИЛИПОВА ФИЛЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ-ЕКОЛОГ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

025/12.05.2021 г

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА ГРУДЕВА

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

026/12.05.2021 г

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ИКС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

027/12.05.2021 г

СВИЛЕН ПЕТРОВ КИРИЛОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ ГИС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

028/12.05.2021 г

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

СТ.СПЕЦИАЛИСТ РКИ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

029/12.05.2021 г

МАРИЯ РУМЕНОВА РУСЕВА

СПЕЦИАЛИСТ - ЮРИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

030/12.05.2021 г

РАЯ ПЕТРОВА ФАКИРОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

031/12.05.2021г.

ТАНЯ НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

032/12.05.2021 г

ДИАНА СЛАВЧЕВА ЯНАКИЕВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

033/12.05.2021 г

ПЕТЯ ДАМЯНОВА АБАДЖИЕВА-НИКОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

034/12.05.2021 г

МАРИЯ АНГЕЛОВА ТАНАНОВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

035/12.05.2021 г

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

МЛ.ЕКСПЕРТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

036/12.05.2021 г

МЕГЛЕНА ИВАНОВА БАМБАЛОВА

СПЕЦИАЛИСТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

037/12.05.2021 г

ДИЯНА КАРАМФИЛОВА КУШЕЛИЕВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

038/14.05.2021 г

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

039/14.05.2021 г

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАКАЛОВ

СПЕЦИАЛИСТ СИСТ.АТ-ОР

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

040/14.05.2021 г

ХРИСТО МИТКОВ ЯНЪКОВ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

041/14.05.2021 г

ХРИСТИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ ОбС

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

042/14.05.2021 г

ЖЕКО РУСЕВ БОНЕВ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

043/14.05.2021 г

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КАРАЧОБАНОВ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

044/14.05.2021 г

ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА БОРИМЕЧЕВА

СТ.СПЕЦИАЛИСТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

045/14.05.2021 г

ХРИСТИНА ТЕНЕВА АТАНАСОВА

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

046/09.12.2021 г

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРОВА ХРИСТОЗОВА

СПЕЦИАЛИСТ-ЮРИСКОНС.

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І

047/14.09.2021 г

БОРИС НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ

СПЕЦИАЛИСТ - СА

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

встъпителна

048/09.12.2021 г

ТЕОДОРА ИВАНОВА БОРИСОВА

СПЕЦИАЛИСТ - МДТ

по чл. 35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ

Част І и ІІ

встъпителна